Pokud spadáte do skupiny zájemce o zaměstnání, rozhodně už jste přemýšleli nad tím, co můžete udělat navíc, abyste byli pro nového zaměstnavatele atraktivnější. Odpověď je jednoduchá: zvyšte své dovednosti a rozvíjejte své schopnosti, které vám pak při správné sebeprezentaci mohou zajistit zaměstnání vašich snů.

V dnešním článku se zaměříme na to, jak své dovednosti můžete zvyšovat v rámci rekvalifikačních kurzů a jak se tedy stát ze zájemce o zaměstnání talentem vámi vybrané společnosti.

Kdy mám nárok na rekvalifikační kurz?

Když už jste se rozhodli, že zvýšíte nebo prohloubíte svou kvalifikaci, je také nutné, abyste měli přehled o tom, jak takový rekvalifikační proces funguje a na co máte a nemáte nárok.

Rekvalifikaci si můžete zvolit a zaplatit buď zcela samostatně, nebo využít zvolené rekvalifikace. Pokud jste ještě stále zaměstnaní, ale jste v ohrožení ztráty zaměstnání, tak můžete využít kurzy, které nabízí váš zaměstnavatel.

Pojďme se ale zaměřit na ty rekvalifikace, které můžete využít, aniž byste byli momentálně někde zaměstnaní.

Rekvalifikace zabezpečovaná úřadem práce

Abyste mohli projít tímto typem rekvalifikace, je potřeba mít Dohodu o provedení rekvalifikace, kterou má úřad práce uzavřenou s rekvalifikačním zařízením a Dohodu o rekvalifikaci, kterou má uzavřenou se zájemcem o zaměstnání.

Jako zájemce o zaměstnání máte svého poradce pro zprostředkování zaměstnání, a právě ten vám může konkrétní rekvalifikaci doporučit. Vy tak zvýšíte své šance na získání zaměstnání a prohloubení svých dovedností. Veškeré informace, které budete potřebovat získáte přímo na vámi zvoleném Úřadu práce.

Cena rekvalifikace a povinnosti zájemce o zaměstnání

Pokud vás na rekvalifikaci pošle sám Úřad práce, uzavíráte s ním již výše zmíněnou dohodu a rekvalifikaci za vás uhradí úřad sám.  Další možností je poskytnutí příspěvku na úhradu nákladu, které vám s rekvalifikací vzniknou.

V takovém případě, kdy vám úřad práce hradí rekvalifikaci, jste povinni na dohodnutou rekvalifikaci nastoupit. Dále plnit veškeré studijní povinnosti a dodržovat předpisy rekvalifikačního zařízení. V případě, že vám cokoliv brání v účasti na kurzu, je nutné, nejpozději do 8 kalendářních dnů, oznámit úřadu práce i rekvalifikačnímu zařízení, že do kurzu nenastoupíte. Jestliže jako účastník rekvalifikace nedodržíte výše uvedené a bez vážných důvodů nenastoupíte na dohodnutou rekvalifikaci, jste povinni uhradit úřadu práce náklady, které na rekvalifikace měl.

Na základě § 30 odst. 2 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb. je takové chování důvodem pro vyřazení z evidence zájemců o zaměstnání.

Zvolená rekvalifikace

Na rozdíl od rekvalifikace zabezpečované úřadem práce si jako zájemce o zaměstnání zvolenou rekvalifikaci zařizujete sami. Během toho si sami volíte druh práce, na který se chcete rekvalifikovat a rekvalifikační zařízení, kam budete docházet.

Úřadu práce pak předložíte svůj požadavek na formuláři k tomu určenému. Vyplněný jej předložíte Úřadu práce alespoň 30 dní před termínem zahájení rekvalifikace. Zároveň je nutné, abyste předložili podepsané Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci a Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu.

Váš požadavek pak posoudí odborná komise a zaměřují se hlavně na to, zda je pro vás zvolená rekvalifikace relevantní v rámci uplatnitelnosti na trhu práce.

Jakou cenu úřad práce uhradí?

Cena vámi zvolené rekvalifikace nesmí v období 3 let přesáhnout 50 000 Kč. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že úhrada zvolené rekvalifikace není nároková. Záleží tedy vždy na Úřadu práce, zda vám zvolenou rekvalifikaci proplatí.

Pokud nenastoupíte na vámi zvolenou rekvalifikaci bez udání závažných důvodů, platí stejný postup, jako je uveden výše. Zvolenou rekvalifikaci si zaplatí zájemce o zaměstnání sám a závažnost důvodů, proč na rekvalifikaci nenastoupil zvažuje Úřad práce sám.

V případě, že potřebujete získat více informací o tématu rekvalifikací, jakožto zájemce o zaměstnání, můžete se obrátit na svou pobočku Úřadu práce. Případně navštivte jejich webové stránky, kde máte vše dopodrobna popsáno.

zájemce o zaměstnání

Jak dlouho trvá rekvalifikační kurz?

Doba rekvalifikačních kurzů se vždy liší na základě náročnosti rekvalifikace. Zohledňuje se daná problematika a také závisí, zda jde o kurz čistě teoretický nebo je v něm zakomponovaná i praktická část. Většina rekvalifikačních kurzů trvá mezi 2-6 měsíci.

Když budete vybírat rekvalifikační kurz, vždy myslete na několik základních aspektů:

  • Kolik času vám kurz zabere a kolik času jste schopni a ochotni mu věnovat. U rekvalifikačních kurzů bývá většinou povinnost dodržet docházku o minimálně 80% účasti.
  • Zvolte si dle vašich preferencí, zda budete na kurz docházet prezenčně nebo preferujete online rekvalifikaci.
  • Je pro vás rekvalifikační kurz skutečně relevantní? Zeptejte se sami sebe, zda dosažené znalosti a dovednosti skutečně využijete. Pomůže vám kurz v lepší sebeprezentaci před potenciálními zaměstnavateli?

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

  • Zjistěte si předem, zda po absolvování rekvalifikačního kurzu můžete rovnou nastoupit do zaměstnání.
  • Ještě před začátkem rekvalifikace zjistěte, jaké je zakončení kurzu. A zda s osvědčením absolvování dané rekvalifikace u budoucího zaměstnavatele uspějete.
  • Nezapomínejte také na reference. Zjistěte si o rekvalifikačním kurzu co nejvíce dostupných informací a také data o úspěšnosti absolventů při hledání vhodného zaměstnání.

Nabídka s rekvalifikačními kurzy je opravdu bohatá a vybírat si můžete z velkého množství pracovních oborů.