Rekvalifikační kurzy v ČR - články

SMART metoda a stanovení cílů

SMART metoda a stanovení cílů

Pojem SMART pochází z anglického jazyka a jedná se o zkratku pěti počátečních písmen. Ta určují metodu, pomocí které lze stanovit, strukturovat a sledovat konkrétní manažerský cíl. Samotné slovo SMART představuje inteligenci a chytrost. SMART metoda spočívá ve...
Cookies – anglosaský zvyk na internetu

Cookies – anglosaský zvyk na internetu

Cookies jsou malé textové soubory, které se uživatelům zobrazují při návštěvách internetových stránek. Jejich základní funkcí je sledování a analyzování chování návštěvníků na dané internetové stránce. Od začátku roku 2022 musí návštěvníci udělit souhlas pomocí cookie...
Organizace času pomocí chytrých aplikací

Organizace času pomocí chytrých aplikací

Rčení že, „čas jsou peníze“ nabírá v podnikání i v běžném životě úplně nový význam. Čas se nedá koupit, ani se nedá pozastavit. To, že se občas cítíte jako v jednom kole a s pocitem, že nic nestíháte je nejspíš výsledkem špatné organizace času. V dnešní...
Kdo je HR pracovník? 

Kdo je HR pracovník? 

Pracovník, který se označuje jako HR nebo personalista, je člověk, se kterým se většina lidí setkává při pracovním pohovoru a následně při podepisování pracovní smlouvy, ale i při podávání výpovědi. Zkratka HR je zkratkou Human Resources, což v překladu znamená lidské...