Paušální daň lze využít již od roku 2021. Jedná se o způsob, jak podnikatelé mohou ušetřit čas. Platba paušální daně je zbaví nutnosti podávat daňové přiznání, přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Od roku 2023 navíc mohou do paušálního režimu vstoupit podnikatelé s výdělkem až do dvou milionů korun. Celkem budou tři pásma paušální daně, které se odvíjí od příjmů a určují měsíční platbu.

Platba paušální daně

Paušální daň se skládá z minimální částky na zdravotní pojištění a 1,15násobku minimální částky zálohy na sociální pojištění a daně z příjmu. Dříve mohli paušální daň využívat pouze podnikatelé s předpokládaným příjmem do 1 milionu korun ročně, kteří nejsou plátci DPH. Od roku 2023 se zavedla tzv. pásma, která platbu paušální daně dovolí i podnikatelům, kteří vydělali až 2 mil. Kč.

Tři pásma paušální daně se odvíjí od příjmů. Měsíční platba pro podnikatele s příjmy do jednoho milionu korun ročně je 6.208 korun měsíčně. V případě, že je výdělek od 1 milionu do 1,5 milionu korun, bude podnikatel platit 16 tisíc korun měsíčně. Poslední pásmo zahrnuje rozmezí od 1,5 do 2 milionu korun, měsíční výše paušální daně je v tomto případě 26 tisíc korun.

1. pásmo:

  • do 1 mil. Kč bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou;
  • do výše 1,5 mil. Kč, za podmínky, že alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů;
  • do výše 2 mil. Kč, za podmínky, že alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů.

2. pásmo:

  • do výše 1,5 mil. Kč bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou;
  • do výše 2 mil. Kč, za podmínky, že alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů.

3. pásmo:

  • do výše 2.000.000 Kč bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou.

Kdy platit paušální daň?

K paušální dani je možné se přihlásit do 10. ledna 2023. Informaci o tom, že chce podnikatel přejít do režimu paušální daně, je nutné předat finančnímu úřadu na předepsaném tiskopisu. Měsíční částka je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Podnikatel, který chce platit paušální daň, nesmí být plátce DPH.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Kdy se vyplatí paušální daň?

Než se podnikatel k platbě paušální daně přihlásí, měl by si spočítat, zda se mu tato možnost vyplatí. Platí-li podnikatel paušální daň, nemá již nárok na slevy na dani, daňové zvýhodnění a nezdanitelné částky základu daně.

Paušální daň se nejvíce vyplatí podnikatelům s 40 % paušálními výdaji. Do této skupiny spadají příjmy, kde lze výdaje uplatňovat maximálně do 800.000 Kč. Pokud je podnikatel navíc bezdětný, kromě slevy na poplatníka nemá žádné daňové slevy, může oproti klasickým odvodům ušetřit až 71.712 Kč ročně. V případě, že má podnikatel dvě děti, může stále ušetřit a to až 34.188 Kč za rok.

Absolutně nevýhodná je paušální daň pro podnikatele, kteří uplatňují 80% paušální výdaje OSVČ s maximální uplatnitelnou částkou 1.600.000 Kč. Oproti klasickým odvodům by si takový podnikatel ročně připlatil až 6.312 Kč. Navíc by podnikatel se dvěma dětmi přišel až o 43.836 Kč.

Paušální daň

Než se podnikatel k platbě paušální daně přihlásí, měl by si spočítat, zda se mu to vyplatí.

Paušální daň – jak se odhlásit z plateb?

Překročení limitu

V případě, že příjmy podnikatele během roku překročí výše uvedený limit 2 milionů korun, je nutné tuto skutečnost oznámit do 15 dnů finančnímu úřadu. Paušální zálohy platí podnikatel až do konce roku. Od nového roku již přechází zpět na klasický režim a má povinnost podávat daňové přiznání. Daňové přiznání musí obsahovat informaci o zálohách, které během roku v rámci paušální daně zaplatil.

Přerušení živnosti

Povinnost platit paušální daň automaticky zaniká společně s živností. Pozor však na to, že zálohy se neplatí až od nadcházejícího měsíce.

Odhlášení se z paušální daně

Další možností je, odhlášení se z paušální daně. Učinit tak podnikatel může nejpozději do 10. dne od uplynutí zdaňovacího období. Pokud se tedy podnikatel registroval v roce 2022, může se odhlásit nejpozději do 10. ledna 2023. Odhlášení je třeba ohlásit finančnímu úřadu v písemné formě. Zákon nestanovuje přesnou podobu oznámení, ale na portále finanční správy je k dispozici tiskopis Oznámení o ukončení paušálního režimu č. 25 528.