Mysleli jste si, že jednou z podmínek pro absolvování rekvalifikačního kurzu, je maturitní vysvědčení? Není tomu tak. I vy se můžete rekvalifikovat v těch nejzajímavějších oborech, ve většině případů stačí mít výuční list. Pojďme si je představit v následujících řádcích.

Výuční list – dokument v českém školství

Výuční list je oficiální dokument v českém školství. Ten potvrzuje, že absolvent ukončil střední odborné učiliště (SOU) a získal odbornou kvalifikaci v určitém oboru. Jedná se o nižší úroveň středního vzdělání, která je zaměřena na praktickou odbornou přípravu a připravuje absolventy na konkrétní povolání nebo obor.

Výuční list je udělován po absolvování tříletého učebního plánu na středním odborném učilišti a úspěšném složení závěrečné zkoušky, která zahrnuje teoretickou a praktickou část. Po získání výučního listu je absolvent kvalifikován pro vykonávání odborných činností v daném oboru. Samotný výuční list je platný doklad o odborné kvalifikaci a je uznáván v rámci České republiky. Absolventi se s výučním listem mohou uplatnit na trhu práce nebo pokračovat ve studiu na vyšších stupních středního školství.

Chybí vám vzdělání? Rekvalifikujte se

Další vzdělávání se může uskutečňovat prakticky neustále bez ohledu na věk nebo dosavadní dosažené vzdělání. Často se stává, že lidé získají určité dovednosti a kompetence, které jsou požadovány k výkonu nějaké profese, životní praxí nebo jen proto, že se toužili danou věc naučit a stala se jejich koníčkem. Někdy se pak stane i to, že se v dané oblasti stanou téměř mistry svého oboru, ale chybí jim požadované vzdělání nebo nějaký formální doklad. Díky němuž by si mohli otevřít například živnost nebo získat vytoužené pracovní místo.

Rekvalifikace se stává stále důležitějším tématem v dnešním rychle se měnícím světě práce. Zaměstnavatelé hledají pracovníky s novými dovednostmi, zatímco mnoho lidí hledá nové příležitosti v jiných odvětvích nebo profesích. V takových situacích mohou být rekvalifikační kurzy, které lze absolvovat s výučním listem užitečným nástrojem pro získání nových pracovních dovedností.

Co jsou rekvalifikační kurzy?

Rekvalifikační kurzy jsou speciální vzdělávací programy, které umožňují lidem získat nové pracovní dovednosti a kvalifikace v jiných oblastech, než které původně pracovali. Tyto kurzy jsou obvykle navrženy tak, aby byly praktické a zaměřené na konkrétní dovednosti, které mohou pomoci účastníkům najít novou práci. Rekvalifikační kurz mohou být nabízeny různými institucemi, včetně vzdělávacích institucí, firem nebo odborných organizací. Kurzy mohou být prezenční nebo online a obvykle trvají několik týdnů až několik měsíců.

Studujte kurz účetnictví 100% online

 

Rekvalifikační kurz účetnictví, když máte výuční list

Účetnictví je klíčovou oblastí pro mnoho firem a organizací, a proto je poptávka po kvalifikovaných účetních vysoká. Pokud hledáte novou kariéru nebo chcete zlepšit své dovednosti v této oblasti, rekvalifikační kurz účetnictví může být užitečnou volbou.

rekvalifikační kurz s výučním listem

S výučním listem je možné absolvovat rekvalifikační kurz a získat nové pracovní dovednosti.

Co se naučíte na kurzu účetnictví?

Kurzy účetnictví se zaměřují na poskytnutí praktických dovedností a znalostí potřebných k tomu, aby se účetní dokázali postarat o správné vedení účetnictví společnosti nebo organizace. V tomto kurzu se student naučí, jak správně vypočítat zisky a ztráty, jak správně vést účetní záznamy a jak připravit finanční výkazy a účetní závěrky. Kurzy účetnictví také vysvětlují principy a postupy týkající se daňových a právních záležitostí. To je nezbytné pro to, aby účetní byli schopni splnit všechny požadavky a zákonné předpisy.

Rekvalifikační kurz asistentky/sekretářky

Tento kurz vám poskytne dovednosti v oblasti komunikace, zvládání konfliktů a krizových situací, práce s rozsáhlými dokumenty, psaní e-mailů a vyjednávání po telefonu. Náplní rekvalifikačního kurzu je zvládnutí vedení administrativy pomocí softwarového vybavení. To zahrnuje naučení se práce s textovým editorem, tabulkovým procesem, prezentacemi a internetem, vytváření zápisů z porad, obchodní korespondenci, elektronickou poštu a datové schránky a organizaci práce v sekretariátu. Dále získáte znalosti o firemních procesech, které se zaměřují na principy řízení organizace a firemní kulturu. Nezbytnou součástí jsou i komunikační dovednosti, jako je znalost českého jazyka slovem i písmem, telefonování a řešení konfliktů. Asistentka je vizitkou celé společnosti proto je důležité, aby znala zásady společenského chování a vystupování, včetně základních pravidel společenského chování, a sebeprezentace

Po absolvování kurzu budete mít dovednosti potřebné pro profesionální práci jako asistentka, sekretářka, office manažerka, recepční nebo administrativní pracovnice.

Studujte kurz asistentky

Máte výuční list? Rekvalifikujte se

Jak vidíte i s výučním listem je možné absolvovat rekvalifikační kurz a získat nové pracovní dovednosti. Rekvalifikační kurzy jsou zaměřeny na praktické dovednosti a mohou být nabízeny různými institucemi. U nás si vyberete místo absolvování kurzu v rámci celé České republiky.