Dokončení studia či vyučení a nástup do zaměstnání, ve kterém setrváte až do důchodu. To je již nenávratně pryč. Svět se zrychluje. Pracovní trh se mění. Vznikají nové pracovní pozice. Nové technologie. Máme stále nové a nové možnosti, kterým se musíme přizpůsobit. Chceme-li uspět. S tím souvisí neustálá potřeba sebevzdělávání, abychom drželi krok s dobou a s požadavky pracovního trhu.

V tomto článku si řekneme, proč je sebevzdělávání dnes již nutnost. Jakou vám dá konkurenční výhodu a jaké možnosti sebevzdělávání máte.

Doba se mění a nahrává sebevzdělávání

Pro mnohé obory je celoživotní sebevzdělávání samozřejmostí. V poslední době se ale potřeba sebevzdělávání dotýká čím dál více oborů a profesí. Dokonce jsou obory, které se bez něj neobejdou.

 • Povinné atestace lékařů
 • Programování a návrh hardware (technologie se neustále vyvíjejí kupředu)
 • Biologie a chemie (ani v těchto oborech si nevystačíte se znalostmi z univerzity)
 • Marketing – (zejména pak online marketing, relativně nový obor, který se vyvíjí a mění pod rukama)

Sebevzdělávání na vzestupu

Sebevzděláváním získáte informace o čemkoliv, co potřebujete. Tyto informace můžete posléze využít ve svém profesním či soukromém životě. Využití v profesním životě je celkem jasné. Jak vám ale může sebevzdělávání pomoci v životě soukromém?

V dnešní době je spousta možností jak pracovat na svém osobním rozvoji. Jak kultivovat svoje vztahy. Zlepšovat svou emoční inteligenci. Zefektivnit svůj time management. Bezesporu se jedná o dovednosti a schopnosti, které se vám mohou hodit nejen v profesním, ale právě i v osobním životě.

Dříve bylo vrcholem kariérní přípravy završení vysokoškolského studia. Získání titulu vám rovněž dalo jistou prestiž a pozici experta. V posledních letech se ale stále častěji setkáváme s tím, že lidé školy opouštějí. Tyto již nejsou schopny udržet vnitřní motivaci studentů a nabídnout jim dostatečnou pružnost v nabízených oborech. A i pokud ve vzdělávací instituci setrváte a studium dokončíte, neznamená to, že se se sebevzděláváním nesetkáte.

Většinou se již v průběhu studia profilujete a specializujete. A vybranou specializaci podpoříte v hojné míře právě samostudiem nad rámec osnov. A ani po získání aprobace na sebevzdělávání nerezignujete. Potřebujete totiž udržet krok s dobou.

sebevzdělávání

Vnitřní motivace k sebevzdělávání

Sebevzdělávání velmi úzce souvisí s vnitřní motivací. Se zvědavostí a touhou po vědění. Dnes již nestačí mít na něco papír. Potřebujete získat znalosti. A to snad nikdy nebylo snazší. Již nemusíte trávit nespočet hodin v knihovně. Shánět odborná skripta a trávit čas v přednáškových halách. Dnes je většina informací dostupná online. Ať již formou online kurzů, o kterých si povíme podrobněji jindy, nebo formou online knihoven, odborných článků, názorných videí apod.

Zajisté je i dnes spousta lidí, kteří si vystačí s tím, co se naučili ve škole. Je to ale spíš výjimka. Svět se neustále vyvíjí a mění. Vzdělávání již dávno není o tom, zapamatovat si co nejvíce faktů. Důležité je pochopit dané téma, problematiku. Umět pracovat s informacemi a využívat je. Biflování již není potřeba. Co potřebujete, si snadno dohledáte. Pokud něco potřebujete často, zapamatujete si to přirozeně. Dnes je třeba umět informace použít, umět o nich přemýšlet a dávat si je do souvislostí. Pracovat s kritickým myšlením.

Sebevzdělávání hrou

Pokud si vyberete obor, který vás zajímá, máte vyhráno. Bude vás bavit, budete používat svou zvědavost a kreativitu k tomu, abyste jej co nejvíce pochopili. Budete:

 • experimentovat a posouvat hranice,
 • tvořit a bude vás to bavit,
 • sami rádi vyhledávat nové zdroje informací,
 • si s nimi hrát.

Vždyť takto o tom mluvil kdysi už Ámos Komenský. Časem se ta hra a lehkost z učení někde vytratila.

Sebevzdělávání nemusí mít jen formu formálního studia kurzů, online kurzů, skript apod. Vzděláváte se vlastně neustále už tím, že se zajímáte o svět kolem sebe. Často jen tak mimochodem získáte znalosti, které jste ani nějak zvlášť získat neplánovali. Např. při kreativní tvorbě si osvojíte práci s grafickým programem. Při cestování si prohloubíte znalosti zeměpisu a historie.

Když máte stanovený cíl, jde učení snadno. Máte motivaci. Motivace k dosažení cíle je silnější, než jakákoliv motivace ve formě absolvování testu, či zkoušky. Ve škole jsme všichni nabyli dojmu, že dělat chyby je nežádoucí a je penalizováno špatnými známkami. Ale dělat chyby je přirozené. Často nás právě chyba posune dál. Nebojme se chyb.

sebevzdelavani

Jaké máme možnosti sebevzdělávání?

Online kurzy – v dnešní době nepřeberné množství kurzů, nabízených experty, odborníky či přímo věhlasnými univerzitami.

Chcete se naučit cizí jazyk? Obor, který vás baví a zajímá, studujte rovnou v cizím jazyce. Na svůj oblíbený seriál se dívejte bez titulků. Učte se cizí jazyk tak, jak se učí malé děti anebo cizinec, který se ocitne v jiné zemi. Je to efektivnější a rychlejší, než se trápit s gramatikou. Tu si pak v nějakém kurzu můžete doplnit, až si budete v jazyce jistější. A protože budete už mít vnitřní motivaci a cíl, proč to potřebujete vědět, půjde vám to líp.

Můžete také využít aplikace pro výuku cizích jazyků. Mezi nejznámější patří Duolingo či Memrise.

Zeptejte se Quory

Dnes si již neumíme představit život bez vyhledávání informací na internetu. V podstatě se na Google obracíme, kdykoliv neznáme odpověď na svou otázku. A je jedno, zda se jedná fungování vesmíru, větný rozbor anebo složení živin v naší stravě. Google ale není jedinou instancí, kam směřovat svůj dotaz.

Vyzkoušet můžeme i Quoru. Jedná se o znalostní síť, kde lidé podkládají dotazy, a jiní je zodpovídají. Najít zde můžete spoustu zdrojů k oboru, který vás zajímá. Případně sem můžete jít pro inspiraci, pokud nemáte zatím jasno, v čem se dále chcete vzdělávat.

Sebevzdělávací paralýza

Je hezké mít rozsáhlé plány na sebevzdělávání. Pokud vás zajímá kde co, máte rozpracovaných několik online kurzů, rozečtených x knih, skáčete z tématu na téma v obavě, že vám něco uteče, zaděláváte si na problém. Tím je sebevzdělávací paralýza.  Je samozřejmě úctyhodné, že máte široké zájmy a nechcete zakrnět. Ale když se váš systém přehltí, zablokuje se. Vy na nějakou dobu upadnete do apatie. S učením bude tak jako tak na čas konec. Je dobré s tím pracovat a předcházet tomu.

Lepší je si udělat realistický plán a určit časovou posloupnost studia. Řekněme, že se chystáte si vytvořit vlastní web.

 • Postavit jej chcete na Word Pressu (tady se zvládnete zacyklit už při výběru šablony)
 • Potřebujete k tomu upravit fotky (ve Photoshopu, v Canvě, jaké velikosti a kam patří?)
 • Napsat texty (Psát umíte, to zvládnete. Ale ten kurz copywriterem za týden je přece tak lákavý.)
 • Budete také prodávat nějaké produkty. (Bez eshopu se neobejdete.)
 • Jakou ale využijete platební bránu? (a co QR kód, ať to má rovnou nějakou úroveň)
 • A jak vlastně budete s klienty komunikovat? (který e-mailingový nástroj doporučuje nejvíc odborníků a expertů?)

Skáčete z tématu na téma. Do toho se vám připlete článek o výběru vhodného fontu. Od fontu je to již jen krůček k výběru barevného schématu. Jakmile začnete řešit barvy, zjistíte, že vlastně nemáte definovánu ideální klientelu.

Uff. Cítíte to také? Ten obrovský tlak, zahlcení? A beznaděj, že to sami nemůžete zvládnout?

 • Ale můžete. Jen si určete správně priority a naplánujte si jednotlivé kroky v časové posloupnosti.
 • Web si s pomocí vhodné šablony a trochou technických znalostí na Word Pressu postavit zvládnete.
 • Než začnete, nakreslete si myšlenkovou mapu. Určete si v ní, co jsou priority do začátku. A co můžete řešit a ladit časem, klidně i za provozu.

Berte sebevzdělávání s lehkostí

Zjistíte, že ke spuštění funkčního webu vám stačí font i barvy definované v šabloně. Rozjezd bývá často spíš pozvolný, takže těch pár balíků si na poštu zanesete i sami. A zaplatit vám klienti mohou převodem na účet. Ostatní zajímavé články a kurzy, které potkáte „cestou“ si uložte na později.  Vrátíte se k nim později. Anebo zjistíte, že je nepotřebujete. Už se vám dýchá lépe? Vidíte světlo na konci tunelu v podobě funkčního webu? Sebevzdělávací paralýza je vlastně takovou formou prokrastinace. Nedoděláte ani jednu věc pořádně, odbíháte svou pozorností stále k novým podnětům.  Práce stojí a frustrace narůstá.

sebevzdelavani

Co jsou to reálné cíle při sebevzdělávání?

Definujte si co možná nejpřesněji, čeho chcete studiem dosáhnout. Chcete se naučit vytvořit vlastní webovou prezentaci. Znamená to, že se budete učit programovat? Nebo využijete Word Press, případně jinou platformu? Grafickou podobu si vytvoříte sami, nebo vybere již předpřipravenou šablonu? Než si stanovíte přesný cíl, zamyslete se. Hrajte si, představujte si. Nakonec budete mít představu jasnou. Zapište si ji a jděte za ní.

Stanovte si časový limit – nejlépe se tvoří, když víte, že máte nějaký cíl, ke kterému směřujete. Chcete spustit web na podzim, abyste stihli oslovit klienty před vánoční sezónou? To je dostatečný časový rámec. Budete motivovaní tento cíl splnit.

Časový úsek rozdělte na etapy – to vám pomůže se držet vytýčené cesty. Zároveň je to cesta, jak se nezahltit a vyhnout se sebevzdělávací paralýze. Při odškrtávání malých dílčích úkolů budete mít radost z vykonané práce. Z posunu projektu kupředu. Stanovením reálných cílů tzv. nepřepálíte začátek a později nevyhoříte. A vyhnete se stresu při pohledu na to, co vás ještě čeká.