Na úřadu práce najdeme hned několik oddělení a každé z nich má na starosti trochu jinou problematiku. Jelikož se někdy jednotlivá oddělení nenachází v jedné budově, určitě se vám bude hodit vědět, s jakými záležitostmi se na různá oddělení obrátit. Jaké služby řeší úřad práce a k čemu slouží?

Úřad práce a jeho oddělení: Jaké služby pracovní úřad nabízí?

Nejčastěji lidé vyrazí na úřad práce v momentě, kdy ztratí stabilní zaměstnání a hledají nové. Avšak pracovní úřad nabízí mnohem více služeb, kterých lze využít a možná se vám budou v životě hodit.

Samozřejmě můžete vyrazit na nejbližší pobočku úřadu práce a zeptat se na konkrétní problém, který řešíte. Jistě vás vždy odkážou na příslušné oddělení. Někdy jich dokonce budete muset navštívit hned několik. Často se však stává, že jednotlivá oddělení nejsou v jedné budově, někdy dokonce ani ve stejné části města, a tak si můžete ušetřit trochu času a energie pokud budete vědět, které oddělení řeší právě vaši situaci.

Krajské pobočky většinou disponují všemi odděleními, ale další řadové pobočky úřadu často nemají k dispozici všechna oddělení.

Služby úřadu práce zahrnují celou škálu bodů, které řeší. Jsou tu pro všechny občany ČR, ale také pro cizince. Ať už potřebujete pomoci se zprostředkováním zaměstnání, podporou v nezaměstnanosti, volbou rekvalifikace nebo udělením příspěvků, můžete se na tuto instituci obrátit.

Často je také opomíjeno využití úřadu zaměstnavateli, kterým poskytuje poradenství, úhradu nejrůznějších nákladů a příspěvků nebo také vyhledávání nových zaměstnanců.

Tip: Chystáte se vyrazit na pracovní úřad? Přečtěte si, které dokumenty si vzít s sebou a co budete potřebovat.

1. Hmotná nouze

Hmotná nouze je zákonem definována jako situace, kdy jedinec kvůli nedostatečným příjmům nedokáže uspokojovat základní životní potřeby. Tato situace se rovněž může týkat celé rodiny. Oddělení úřadu práce se stejným názvem se tedy zabývá pomocí v těchto těžkých životních situacích a poskytuje finanční pomoc.

Oddělení hmotné nouze poskytuje tyto sociální dávky:

 • Příspěvek na živobytí
 • Doplatek na bydlení
 • Mimořádnou okamžitou pomoc

Na výše zmíněné dávky máte nárok pouze za předpokladu, že splníte určité podmínky, které se liší i v rámci jednotlivých příspěvků. Základním předpokladem se stává nedostatek příjmů jednotlivce či rodiny, které hraničí s uspokojením základních lidských potřeb.

2. Státní sociální podpora

Také státní sociální podpora poskytuje nejrůznější příspěvky a proplacení nákladů v nelehkých nebo jinak problematických situacích. Nemusí se nutně jednat o negativní záležitost, jelikož sem spadá také příspěvek při narození dítěte a podobně.

Jednoduše do tohoto oddělení spadají společensky uznávané situace, kdy stát přebírá část zodpovědnosti a předchází tím finančním problémům, které by vás například dostaly až k potřebě využít příspěvky hmotné nouze.

Sociální dávky nebo příspěvky, které lze čerpat:

 • Přídavek na dítě – jedná se o dlouhodobou dávku, kterou mohou využít rodiny s nezaopatřenými dětmi. Výše příspěvku se liší dle věku dítěte a podle výměrů příjmů rodiny, kam se počítá i rodičovský příspěvek.
 • Rodičovský příspěvek – výše rodičovské příspěvku činí 300 000 Kč za jedno dítě (u dvojčat a vícerčat 450 000 Kč). Příspěvek lze vybírat až 4 roky a délku výběru si určuje rodič po splnění určitých podmínek.
 • Příspěvek na bydlení – tuto dávku opět mohou dostat rodiny nebo jednotlivci s nízkými příjmy.
 • Porodné – jednorázový příspěvek můžete získat pouze při narození prvního a druhého dítěte (nebo svěření do péče) a to ve výši 13 000 a 10 000 Kč. Opět se však jedná o situace, kdy jsou v rodině zaznamenány a prokázaný nízké příjmy.
 • Pohřebné – v tomto případě není potřeba dokládat výši příjmů a dávka je stanovena na 5 000 Kč. Musí se však jednat o pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo o rodiče nezaopatřeného dítěte.
Úřad práce oddělení

Dostali jste se do nepříjemné životní situace? Možná vám pomůže některá ze služeb úřadu práce.

3. Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Stát také finančně podporuje osoby se zdravotním postižením, kterým poskytuje příspěvky pro snadnější zvládání běžného života. Nárok na příspěvky mají lidé, kteří splňují podmínky a zároveň se jedná o občany s trvalým pobytem v ČR a s bydlištěm v České republice. Také je dostanou lidé bez trvalého pobytu v ČR, ale s bydlištěm na našem území.

Mezi sociální dávky pro osoby se zdravotním pojištěním patří:

 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku (příspěvek na auto má jiné podmínky)
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením a benefity, které z něj vyplývají

4. Zprostředkování zaměstnání

Konečně se dostáváme k nejčastěji navštěvovanému oddělení úřadu práce, které se zabývá zprostředkováním zaměstnanců, evidencí uchazečů o zaměstnání a podobně. Pokud jste ztratili práci, chcete žádat o podporu v nezaměstnanosti nebo hledáte pracovníky do své firmy, zavítejte právě na toto oddělení.

Dále zde můžete využít služby jako:

 • Poradenství pro rozjezd podnikání
 • Rekvalifikace a kurzy zaměřené na znovuzačlenění do pracovního procesu – úřad práce vám může rekvalifikační kurz také proplatit
 • Změna povolání, konzultace o vhodném oboru
 • Evidence uchazečů o zaměstnání, nábor nových zaměstnanců do firmy či společnosti
 • Právní poradenství v rámci tématu práce
 • Příprava na pohovor
 • Poradenství pro absolventy
 • Společensky účelná pracovní místa
 • Veřejně prospěšné práce
 • Diskriminace na trhu práce – skupinové konzultace a poradenství

5. Sociální služby, příspěvek na péči

Posledním oddělením se stává oblast sociálních služeb, kam řadíme především nárok na příspěvek na péči. Na ten mají nárok osoby od 1 roku, které se dlouhodobě potýkají se zdravotním stavem a vyžadují péči jiné osoby. Úrovně potřebné zdravotní péče i příspěvku se liší.

Posuzuje se na základě životních potřeb, jako jsou: komunikace, mobilita, orientace, stravování, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobní aktivity, oblékání a obouvání a péče o domácnost, která se posuzuje až od 18 let.

Nejčastěji si tedy můžeme představit situaci, kdy se na základě onemocnění nebo úrazu musíte starat o blízkou osobu, která není schopna sama splnit výše uvedené základní potřeby života a je odkázaná v jisté míře na pomoc druhé osoby.

Příspěvek lze získat na základě písemné žádosti u příslušného úřadu práce v místě bydliště žadatele.

Věříme, že již máte v jednotlivých funkcích a službách úřadu práce větší přehled a víte, kam vyrazit. Pokud by vás napadly další otázky, neváhejte se se svým dotazem obrátit do komentářů. 

přihlášení do newsletteru