Jak řešit dluh na zdravotním pojištění?

Jak řešit dluh na zdravotním pojištění?

Zdravotní pojištění je zákonné pojištění, které musí mít každý občan s trvalým pobytem v České republice.  Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění jejich zaměstnavatel. Za děti, studenty, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, nezaměstnané, dlouhodobě nemocné a...
Jak řešit nemoc z povolání?

Jak řešit nemoc z povolání?

Zdravotní potíže, které způsobil výkon povolání či pracovní prostředí se nevyplácí podceňovat. V případě, že trpíte nemocí z povolání, je důležité tuto situaci začít řešit. Definici nemoci z povolání lze najít v § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb. V...