Srážková daň patří mezi speciální sazby daně a je vybírána přímo u zdroje příjmu. Plátce daně tuto částku sráží od poplatníka a následně ji odevzdává finančnímu úřadu. Plátce daně je povinen odvést tuto částku do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla srážka provedena. 

Na co se vztahuje srážková daň?

Srážková daň se vztahuje na příjmy fyzických i právnických osob podle § 36 zákona č. 586/1992 o daních z příjmů. Tato daň se týká případů uvedených v zákoně.

Srážková daň v praxi

Příkladem je srážková daň zaměstnance pracujícího na DPP nebo DPČ. Zaměstnavatel, jako plátce daně, vybírá daň od zaměstnance, který poté obdrží čistý příjem snížený o 15 % sazbu daně. Často se srážková daň platí také z dividend nebo úroků. Srážková daň z dalších příjmů zahrnuje  příjmy z úroků, výher, vkladů, dávek penzijního připojištění, reklamních soutěží a dalších specifických příjmů. Existují také případy s odlišnou sazbou srážkové daně, jako jsou 5 % za příjmy z úplaty u finančního leasingu a 19 % za příjmy právnických osob.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

 

Srážková daň z dalších příjmů

Zákon o daních z příjmů zahrnuje příjmy i z jiných činností, na které se vztahuje 15% srážková daň. Jde například o:

 1. Finanční výnosy
 • Úroky a výhry: Zisk z vkladních knížek, vkladních listů, běžných účtů (mimo podnikání).
 • Penzijní a životní pojištění: Výplaty z penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a soukromého životního pojištění.
 1. Soutěže a ceny
 • Reklamní a veřejné soutěže: Výhry z reklamních soutěží, slosování veřejných soutěží, sportovních utkání.
 • Účtenková loterie: Výhry z účtenkové loterie, stírací losy.
 1. Podíly na zisku
 • Cenné papíry: Zisk z obchodních společností a podílových fondů zprostředkovaný cennými papíry.
 • Společnosti: Zisk ze společností s ručením omezeným, komanditní společnosti a družstev.
 1. Ostatní zdanitelné příjmy

Kromě výše uvedených kategorií existují i další specifické typy zdanitelných příjmů fyzických osob u kterých se počítá s jinou sazbou srážkové daně:

Vyúčtování srážkové daně

Před samotným vyúčtováním srážkové daně, se k ní musí nejprve plátce této daně přihlásit. Přihlášení je jednoduché, stačí v přihlášce uvést registraci fyzické nebo právnické osoby a zaškrtnout srážkovou daň, vyplnit správnou sazbu a datum začátku danění.

Zaměstnavatelé, kteří vyplácejí mzdy a odměny v režimu srážkové daně, nesou zodpovědnost za řádné vyúčtování daně. Cílem vyúčtování je zúčtování daně sražené z mezd a odměn. Kromě toho i celkové poskytnutí informací o zdanitelných příjmech a sražené dani. Vyúčtování je nutné podat v zákonem stanovené lhůtě, aby se předešlo sankcím. Letos je to do 2. dubna 2024.

srážková daň

Zaměstnavatel, jako plátce daně, vybírá daň od zaměstnance, který poté obdrží čistý příjem snížený o 15 % sazbu daně.

Jak vypočítat a zaplatit srážkovou daň z podílu na zisku?

Vypočítat a zaplatit srážkovou daň z podílu na zisku může být trochu složitější, ale lze si to popsat v několika krocích.

 1. Zjistěte, jaký máte podíl na zisku společnosti. Informaci najdete ve smlouvě nebo dokumentech o sdružení.
 2. Uveďte si příjem, který vám vyplynul z tohoto podílu na zisku.
 3. Podívejte se na aktuální legislativu, abyste zjistili, jaká sazba srážkové daně platí pro váš konkrétní typ příjmů z podílu na zisku. Sazby se mohou lišit podle konkrétních podmínek.
 4. Vynásobte svůj podíl na zisku sazbou srážkové daně. Například, pokud je sazba 15 % a váš podíl na zisku je 10 000 Kč, srážková daň bude 0,15 * 10 000 Kč = 1 500 Kč.
 5. Zjistěte, zda jste povinni informovat finanční úřad o svých příjmech a zaplacené srážkové dani. V některých případech se může vyžadovat podání zvláštního formuláře.
 6. Zjistěte termíny, do kterých musí být srážková daň zaplacena. Většinou je to do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly příjmy vyplaceny.
 7. Připravte se na platbu srážkové daně na základě vypočtené částky a podle stanoveného termínu. Platby můžete provést bankovním převodem nebo jiným vhodným způsobem.
 8. Uchovávejte veškerou dokumentaci o výpočtu, zaplacení a oznamování srážkové daně. Jedná se dokumenty, které mohou být v budoucnu důležité při auditu nebo kontrolách.

Srážková daň je důležitou součástí daňového systému ČR. Její pochopení je klíčové pro správné zdanění příjmů z různých zdrojů, ať už se jedná o mzdy, výhry, podíly na zisku, nebo jiné specifické příjmy.