Rekvalifikační kurzy v ČR - archiv autora

Vzdělávání dospělých krok za krokem

Vzdělávání dospělých krok za krokem

V průběhu života se setkáváme a na vlastní kůži zažíváme různé druhy vzdělávání. Nejprve se vzděláváme formou povinné školní docházky, na kterou navazují další stupně, později i vzdělávání dospělých. Vzdělávání však může probíhat i nad rámec povinného vzdělávání,...
Fúze – proces sloučení firem

Fúze – proces sloučení firem

Pojmem fúze se označuje jeden ze způsobu přeměn společností nebo družstev. Fúze nastává v případě, že se spojí dvě nebo více obchodních společností. Jedna ze společností se stává nástupnickou společností a ostatní zanikají.  Ke sloučení firem nejčastěji dochází v...
Invalidní důchod: Kdy a jak o něj žádat?

Invalidní důchod: Kdy a jak o něj žádat?

Invalidní důchod je jeden ze čtyř druhů důchodů, které Česká republika poskytuje. Jedná se o finanční částku, která má částečně nebo zcela nahradit příjem lidem, kteří se z důvodu nemoci nebo úrazu stali invalidními. Jeho přiznání probíhá skrz zdravotní posudek, který...
Jak řešit nemoc z povolání?

Jak řešit nemoc z povolání?

Zdravotní potíže, které způsobil výkon povolání či pracovní prostředí se nevyplácí podceňovat. V případě, že trpíte nemocí z povolání, je důležité tuto situaci začít řešit. Definici nemoci z povolání lze najít v § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb. V...