Pro mnoho firem je klíčovou součástí najímání pracovníků, kteří disponují řidičským oprávněním a jsou tak schopni využívat služební vůz k pracovním účelům. V takovém případě je důležitým faktorem školení řidičů referentů, které zajišťuje bezpečnost i kvalifikaci.

Kdo je řidič referent?

Řidiči referenti jsou ti zaměstnanci, kteří v pracovní době využívají ke své práci automobil, tedy motorové vozidlo do 3,5 t. Jak tvrdí web Bezpečnost práce: Nezáleží na tom, jestli se jedná o služební nebo soukromý vůz, ani na tom, zda zaměstnanec automobil využívá k práci každý den. Do skupiny zaměstnanců řidičů referentů patří i ti, kteří řídí vozidlo mimo dopravní komunikace.

Řidiči referenti a zákoník práce

Školení řidičů referentů je ukotveno v zákoníku práce a je zde jasně řečeno, že je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. Viz ZDE

Nicméně již zákoník práce blíže nespecifikuje, jak má toto školení vypadat a co by mělo být jeho obsahem. Důležité je, aby byli řidiči obeznámeni s dopravními předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

školení řidičů referentů

Jak školení řidičů referentů uchopit?

Řidiči referenti by měli absolvovat školení jedenkrát ročně. Můžete využít různých způsobů, jak své zaměstnance proškolit. Vybrat můžete z prezenčních školení, kdy bude školitelem odborně způsobilá osoba, která má co dočinění v organizaci nebo poradenství v oblasti BOZP.

Využít můžete také online školení, kdy si jej objednáte u specializované firmy, nebo vám jej zastřeší právě odborně způsobilá osoba u vás ve společnosti. Takové online školení pak zaměstnanci zvládnou rychleji a hlavně odkudkoliv.

Jaké jsou další důvody důležitosti školení řidičů referentů:

1.) Novinky v zákoně a předpisy

Během školení se zaměstnanci dozvědí, co je nového v zákonech a předpisech týkající se silničního provozu. Proto by i veškeré novely a tyto potřebné informace měly být součástí školení řidičů referentů.

2.) Prevence nehod

Podstatným důvodem školení řidičů referentů je i prevence proti nehodám. Během školení se zaměstnanci seznamují nejen s platnými předpisy, ale také s rizikovými situacemi, které mohou na silnicích nastat. Učí se, jak správně zacházet s vozidlem a dalším jízdním dovednostem.

3.) Sebereflexe

Na základě pravidelného přeškolování zaměstnanců mohou účastníci školení dojít k autenticitě toho, jak se za volantem chovají a zda je jejich přístup v souladu s předpisy ale i všeobecnou bezpečností. Mohou si tak monitorovat vlastní jízdní styl a chování v provozu.

4.) Bezpečnostní postupy

Během školení by se měli zaměstnanci seznámit, případně si zopakovat, jak používat bezpečnostní vybavení ve vozidle, jak se správně zachovat v případě nehody apod.

Školení řidičů referentů má tedy mnoho důležitých faktorů, které se zaměstnancům hodí znát a ovládat nejen pro jejich výkon práce, ale také v osobním životě. Můžete ke školení ze zákona povinných přidat i další odborná školení a dát tak zaměstnancům něco navíc. Mohou si vyzkoušet, jaké to je, když jejich vůz dostane smyk, případně si mohou zvýšit své dovednosti v oblasti řízení a bezpečnosti.

Studujte kurz personalistiky 100% online

 

Školení řidičů referentů je klíčové v zajištění bezpečnosti a kvalifikace zaměstnanců. Zaměstnavatelé by měli mít zájem na tom, aby byli jejich zaměstnanci co nejlépe proškoleni a připraveni na bezpečné řízení. V tom zaměstnavateli pomáhají právě zákony, které stanovují požadavky na taková školení.

Dodržováním platných postupů a pravidelným přeškolováním zaměstnanců přispíváte k ochraně všech, kteří se na silnicích pohybují. Proto by měla být bezpečnost na silnicích prioritou a školení řidičů referentů je důležitým krokem k jejímu dosažení.