Každá změna je zároveň vzrušující, a tak trochu děsivá. Nejinak je tomu i při začátcích v nové práci. Pro nováčka to znamená spoustu práce s pochopením procesů, poznáváním nového pracovního prostředí, učení se novým dovednostem a budování vztahů s kolegy. Pro společnost je důležité, aby proces adaptace proběhl efektivně.

Díky správnému adaptačnímu procesu si tak může udržet šikovné zaměstnance, kteří se rychle dostanou do koloběhu firmy a budou tak přispívat k dosažení zadaných cílů.

Co to je adaptace

Adaptace je proces přizpůsobování se novým nebo měnícím se okolnostem. Během svého života se adaptujeme hned v několika rovinách. Například se jako jednotlivci přizpůsobujeme sociálním i kulturním normám prostředí, ve kterém žijeme.

Adaptujeme se na jazyk, hodnoty, zvyky. Je to pro nás důležité, abychom byli schopni se integrovat do našeho sociálního prostředí a budovali vztahy s ostatními lidmi. Aby byla adaptace úspěšná, měli bychom být otevření novým zkušenostem a chtít se učit nové věci.

V oblasti zaměstnání se noví zaměstnanci přizpůsobují svým novým rolím, úkolům a pracovnímu prostředí. Učí se novým dovednostem, navazují nové pracovní a přátelské vztahy, začínají poznávat a chápat zásady a postupy dané společnosti.

Adaptace zaměstnanců jako personální činnost

Adaptace zaměstnanců, někdy se také setkáte s názvem onboarding, je proces integrace nových zaměstnanců do společnosti. Díky adaptaci se nováčci lépe přizpůsobí svým novým rolím a zvládnou nejen počáteční povinnosti. Celým cílem adaptace zaměstnanců je pomoci jim, aby se v nové práci cítili co nejlépe a aby získali sebevědomí k vykonávání svých úkolů.

Pro efektivní adaptaci zaměstnanců bychom neměli zapomínat na několik důležitých kroků:

Příprava na příchod nového zaměstnance

Také nazýváno jako pre-boarding, zahrnuje přípravu pracovního místa pro nováčka, formální záležitosti týkající se potřebných dokumentů pro nástup, zajištění všech nástrojů nezbytných k jeho práci. Stejně tak je v této fázi důležité s vybraným kandidátem komunikovat po celou dobu od skončení výběrového řízení a přijetí pracovní nabídky. Kandidátovi už předběžně poskytujeme informace o firemní kultuře a jejích hodnotách. Jsme zde, abychom zodpověděli jakékoliv dotazy a udržovali vztah ještě před nástupem.

Čím kvalitnější adaptaci zaměstnance zvolíte, tím větší máte jistotu, že vám nováček ve společnosti vydrží, bude motivovaný a spokojený.

Onboarding

Zde už dochází k prvotním krůčkům adaptace zvoleného kandidáta jako nového zaměstnance a člena společnosti. Hlouběji zde seznamujeme nováčka s firemní kulturou, rozdělením společnosti. Představujeme mu členy organizace, se kterými se může setkat při běžné denní práci, ale i ty, kteří jsou pro firmu důležití a mohou mít své pracovní místo mimo budovu, ve které se nováček bude pohybovat. Poskytujeme všechna potřebná školení, nejen ta zákonná. Můžeme využít i formu mentoringu, kdy jim pomáhám s prvními krůčky ve společnosti a plněním jejich pracovních povinností.

adaptace

Poskytování zpětné vazby

Nezapomínáme sledovat, jak se novému zaměstnanci na jeho pozici daří a zajímáme se o jeho dojmy. Stejně tak i my poskytujeme zpětnou vazbu o jeho výkonu. Dbáme na to, aby byla zpětná vazba na pravidelné bázi a nováček tak cítil neustálou podporu. Zpětná vazba by měla být objektivní, pokud je co pochválit, tak s tím nešetřeme. Nebojme se být i konstruktivní, abychom novému členu týmu pomohli se zlepšením a rozvíjením se na nové pracovní pozici.

Pravidelná podpora

Pravidelně s nováčkem komunikujeme, zastáváme pozici mentora, kdy jsme mu k dispozici, když potřebuje pomoc. Podporujeme ho nejen my, jakožto HR, ale vedeme k tomu i manažery a ostatní kolegy. Zajišťujeme tak dobrou adaptaci nového zaměstnance a usnadňujeme mu cestu novým prostředím.

Pokud pracujete jako náborář tak nezapomínejte, že jste po dobu výběrového řízení styčným bodem pro kandidáty pouze vy. Dbejte na dobrý vztah a otevřenou komunikaci, jelikož i po nástupu se na vás může nový kolega obracet s prosbou o pomoc a radu. Buďte tady pro něj.

Hodnocení adaptace

Díky pravidelným zpětným vazbám bude hodnocení adaptace nováčka jen formalitou. Nicméně můžete zde posoudit, jak byl adaptační proces účinný, zda zaměstnanec dostal vše, co potřeboval. Případně také můžete, na základě hodnocení, upravit co bude potřeba pro budoucí lepší účinnost adaptačního procesu.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Po skončení adaptace nového zaměstnance a kladném hodnocení obou stran, může nováček s klidem roztáhnout svá křídla a prakticky už bez větší opory pracovat zcela samostatně. Někteří nováčci jsou adaptabilnější a zvládají změny lépe než jiní.

Efektivní adaptace má pro organizaci i zaměstnance spoustu výhod. Zvyšuje produktivitu, snižuje fluktuaci, udržuje nebo zvyšuje spokojenost a zapojení zaměstnanců. Stejně tak si díky kvalitnímu adaptačnímu procesu vybudujete silnou a kladnou značku zaměstnavatele, což vám do budoucna může přinést mnoho šikovných zaměstnanců.

Adaptace zaměstnanců – praktické tipy

Aby byla adaptace nováčků co nejefektivnější, můžete vyzkoušet několik osvědčených tipů, které vám mohou pomoci.

1.) Vřelé přivítání

Dejte si záležet na prvním dojmu, který zůstane v novém zaměstnanci do konce jeho dnů ve společnosti. Aby to pro vás bylo jednodušší, vzpomeňte si na to, jaký přijatý nováček byl už na pohovoru, případně, co by udělalo radost vám. Vyšperkujte mu jeho pracovní místo vším, co by mohl potřebovat i tím, co jen prostě lahodí oku.

Nachystejte welcome balíček, přiložit můžete také písemné přivítání od ředitele firmy, nechejte mu na stole něco na zub a určitě přizvěte i členy týmu, aby svého nového kolegu přivítali na novém pracovním místě.

2.) Poskytněte prostor k socializaci

Ano, víme, že školení a seznámení se s prací je pro nové zaměstnance důležité. Dbejte ale také na to, aby měl nováček ze začátku své práce čas na socializaci s ostatními lidmi, které bude v práci denně potkávat. Naplánujte společný oběd, prozraďte mu, kdy a koho může potkat v kuchyňce u kávy, a hlavně ho s těmi lidmi nezapomeňte seznámit. Nechejte ho, aby si s nimi poklábosil a zjistil tak i jiné než jen pracovní informace.

3.) Přidělte nováčkovi „buddyho“

Seznamte nového zaměstnance s člověkem, který bude jeho tzv. buddy, nebo mentor. Měl by to být člověk, který zná náplň práce i prostředí společnosti. Určitě i takovému člověku dopřejte čas, aby se mohl novému členovi týmu věnovat s klidem. Nováček tak získá někoho, na koho se může obracet, když bude něco potřebovat. Mentor pomůže novému zaměstnanci s orientaci v prostředí společnosti i jeho pracovních povinnostech.

4.) Nastavte jasné cíle

Nastavením jasných očekávání od nového zaměstnance mu může pomoci pochopit, co se od něj skutečně očekává a na základě čeho bude hodnocen. Stanovte si konkrétní, a hlavně dosažitelné cíle s časovým plánem.

adaptace

Závěrem

Nyní můžeme říci, že adaptace zaměstnanců je kruciálním procesem, který nám zajistí angažovanost, přijetí a úspěšný start nového zaměstnance. Úspěšná adaptace zahrnuje podporu a potřebné zdroje nováčkům, aby se aklimatizovali na svou novou roli, vybudovali vztahy s kolegy a seznámili se s firemní kulturou.

Strukturovaný adaptační postup, přidělení „buddyho“, stanovení jasných cílů a poskytování zpětné vazby spolu s podporou socializace jsou důležité body, které pozitivně ovlivňují adaptaci nových zaměstnanců. Díky optimalizaci adaptačního procesu mohou společnosti snížit fluktuaci, zvýšit produktivitu a motivaci u svých zaměstnanců a vytvořit tak pozitivní pracovní prostředí.