Uvažovali jste někdy nad tím, jak může myšlení ovlivnit váš život? Přijímáte výzvy s nadšením nebo spíše neradi vystupuje ze své zajeté denní rutiny?

Pokud ve svém životě vyhledáváte situace, které vám pomáhají jít kupředu, využíváte s velkou pravděpodobností růstové myšlení.

Co je růstové myšlení?

Pojem růstové myšlení použila ve své knize Nastavení mysli autorka Carol Dwecková, která působí na Stanfordově univerzitě v oboru psychologie osobnosti, sociální a vývojové psychologie. Růstové myšlení můžete využít ve spoustě oblastí svého života, například během učení, v kariéře, a dokonce i ve vztazích. Pokud využíváte růstového myšlení, je pro vás jednodušší dosáhnout vytyčených cílů a nebojíte se přijmou výzvy, které vám do cesty klade osud nebo vy sami.

Podle teorie Carol Dweckové znamená využití růstového myšlení schopnost ovládnout a zlepšit své základní vlastnosti. Způsob, jakým sami sebe vidíte a hodnotíte ovlivňuje váš úspěch ve všech oblastech života. Díky tomuto způsobu myšlení jste schopni věřit, že veškeré své schopnosti rozvíjíte pomocí píle a vytrvalosti.

Růstové versus fixní myšlení

Aby to ale nebylo tak jednoduché, většina lidí je naprogramovaná tak, že věří myšlence: buď na něco talent mám nebo ne. Nic mezi tím není. Lidé využívající fixní myšlení nevěří tomu, že pomocí své snahy mohou dosáhnout lepších výsledků, lepšího kariérního postavení nebo kvalitnějších vztahů. Od těchto lidí uslyšíte:

  • Na to já nemám buňky.
  • S takovou dovedností jsem se nenarodil/a.
  • Nemám na to, abych se něčemu novému naučil/a.

Fixní myšlení zapříčiňuje omezování sebe samých. Kvůli tomu nemáte chuť si ani stanovovat nějaké cíle, protože by jejich dosažení vyžadovalo práci navíc. K jejich dosažení musíte začít dělat něco jinak. Vykonávali byste takovou činnost pro kterou, jak věříte, nemáte dostatek schopností. Takoví lidé nesnáší konstruktivní kritiku, bojí se změn a toho, že něco udělají špatně. Jednoduše řečeno, než aby se ze svých chyb poučili a posunuli se tak dál, raději žádné dělat nebudou.

myšlení

Nenechejte fixní myšlení, aby ovládalo váš život a věnujte se práci na sobě. Naučte se myslet růstově.

Není to ale jen jejich vina. K fixnímu myšlení všeobecně vede i vzdělávací systém, který žáky trestá za to, když udělají chybu. Už když se sami zamyslíte nad tím, jak jste byli vychováváni. Vedli vás rodiče k samostatnosti, abyste si na některé z problémů přišli sami nebo vás vedli za ruku a bránili vám udělat chybu? A když už jste se nějaké chyby dopustili, vysvětlili vám, co je na tom špatně a z čeho se můžete poučit, nebo přišel trest?

Charakteristické znaky růstového myšlení

Níže uvedené popisy vlastností jsou hlavními znaky toho, že máte růstové myšlení.

  • Věříte, že svou inteligenci můžete rozvíjet.
  • Děláte věci jinak a je to pro vás přirozené.
  • Jste flexibilní a necítíte se kvůli změnám frustrovaně.
  • Jste většinou pozitivně naladění.
  • Věříte sami v sebe.
  • Jste si vědomi toho, že své názory můžete měnit.
  • Nemáte panický strach, že uděláte chybu.

TIP! Rozviňte své dosavadní zkušenosti nebo se naučte něco úplně nového!

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Hlavní výhody růstového myšlení

1.) Pozitivní přístup ke vzdělávání

Když fungujete na principu růstového myšlení, váš přístup ke vzdělávání je velmi otevřený a kladný. Otevřenost je zde to klíčové slovo. Jste otevřeni možnostem naučit se něco nového, zdokonalit to, co již víte a umíte a všechno, co je s učením spojeno děláte s láskou a baví vás to.

Díky růstovému myšlení jste hloubavější, věříte, že dosáhnete svých cílů a vědomosti které k tomu potřebujete aktivně vyhledáváte. Nedělá vám problém se orientovat ve studijních materiálech, protože víte, že se učíte pro sebe a svůj vlastní posun.

Lidé celkově dobře reaguji na uznání. Pochvalte sebe nebo své kolegy za tvrdou a kvalitní práci, kterou odvádějí a ne jen za výsledek, kterého dosáhli.

2.) Snižuje stres

Snižování stresu je v životě prospěšné ve všech jeho oblastech. Čím méně se stresujeme, tím zdravější můžeme být. Růstové myšlení je tedy základní stavební jednotkou pro snižování stresu.

Během práce, studia nebo ve vztazích se vás dennodenně dotýkají různé situace, které jsou pro různý typ lidí jinak stresující. Abyste byli odolnější a stres si tolik nepřipouštěli, využijte růstového myšlení.

Řekli jsme si, že lidé, co využívají tento druh myšlení, nemají strach z toho, že udělají chybu a věří sami v sebe. Na základě takového postoje jste pak schopni se lépe přizpůsobit různým situacím, které vás v životě potkávají. Neúspěch nebo neshodu nepovažujete za selhání, ale za možnost něco nového zjistit, zapracovat na tom, na čem je potřeba.

3.) Snadná adaptace na změny a výzvy

Změna je jediná jistota. Jistě víme jen to, že se pořád dokola bude něco měnit. Do života vám přicházejí nové úkoly, na které se musíte adaptovat, mění se například i sestavení týmu ve kterém jste byli zvyklí pracovat, dostáváte nové pracovní zadání a tak podobně.

Růstové myšlení je můstkem k tomu, aby vás tyto změny nevyvedly z míry. Díky němu tyto výzvy zvládnete, najdete nová řešení a přístupy, jak se k dané situaci postavit. Tenhle přístup se navrací i k bodu výše, redukujete stres. Změna ve vás nevyvolá paniku.

4.) Pomáhá nebrat si řečené názory osobně

Využívání růstového myšlení znamená, že jste otevřeni změnám a také, že jste schopni přijímat zpětnou vazbu od ostatních. Konkrétně přijímáte zpětnou vazbu s otevřenou myslí a to, co slyšíte z úst druhé osoby si neberete osobně. Nevnímáte jen kritiku, nenecháte, aby vám názor jiného člověka zkazil den. Díky růstovému myšlení jste schopni vzít si ze zpětné vazby věcné připomínky, které vám mohou pomoci v dalším posunu a rozvoji svých dovedností.

Někdy je skutečně potřeba získat na věci, které děláte, pohled jiného člověka, abyste je mohli dělat zase o něco lépe.

Závěrem

Začít využívat růstové myšlení je proces, získávání návyku. Výše uvedené dokazuje, že vám může pomoci v různých aspektech vašeho života. V osobní rovině i v kariéře.

Zkuste se zaměřit na své reakce v jednotlivých situacích a vybrat si vždy takovou, která odpovídá růstovému myšlení. Uvidíte, jak se najednou začnete cítit svobodnější a pocítíte nový příval energie k překonání jakéhokoliv úkolu.