Kariérní růst je proces, ke kterému zaměstnanec dříve či později dospěje. Nejedná se o jednorázovou událost. Jde o kontinuální proces, který jeho pracovní dráhu provází už od nástupu do zaměstnání. Pro každého člověka kariérní růst a jeho plánování může znamenat něco jiného a také každý začíná z jiné startovací pozice.

Nevěšte však hlavu, pokud jste nad svou kariérní cestou zatím nezačali ještě přemýšlet. Neexistuje nic takového jako správná doba. Využijte tento článek jako námět k přemýšlení nad svou kariérní cestou a možná i jako nástroj k tomu, jak si kariérní růst naplánovat.

Podstata kariérního růstu

Kariérní růst je důležitý pro celkovou spokojenost jednotlivce. Je dokonce vědecky dokázáno, že člověk, který stagnuje na stejném místě, je méně šťastný než ten, kdo vystoupí ze své komfortní zóny. Díky posunům v kariéře sami sobě dokážete, že jste schopni růst a zlepšovat své dovednosti. Když totiž vystoupíte ze zajetých kolejí, vlije se vám zcela nový život do žil.

A CO DALŠÍHO PŘINÁŠÍ KARIÉRNÍ RŮST?

1.) Začnete potkávat nové lidi

No nových pozicích čekají nové výzvy a také noví kolegové, kteří je s vámi budou zdolávat. Můžete si tak vytříbit své komunikační dovednosti při navazování vztahů a získat další pohled na svou práci.

2.) Zlepšíte své dovednosti

Kariérní růst vám umožní využívat své dosavadní dovednosti a také je zdokonalovat. Na nové pozici můžete objevit svůj plný potenciál a využívat tak svého talentu naplno.

3.) Vyšší finanční odměna

Polepšit si finančně je většinou kladně hodnoceno. Kariérní růst vám v tomto ohledu také přinese své plody. Na základě svého růstu se můžete stát o něco více finančně nezávislými.

4.) Využívání růstového myšlení

Lidé, kteří vystupují ze své komfortní zóny a jsou si vědomi, že chyby k životu patří, mají mnohem spokojenější a více naplněný život. Jsou schopni využít výhod růstového myšlení a sami se tak dostat na pomyslný vrchol.

Pokud společnost umožňuje kariérní růst svým zaměstnancům, disponuje nižší mírou fluktuace a pracovníci vedou spokojenější život a budují ve společnosti pevné vztahy.

růst

Čemu při plánování kariérního růstu věnovat pozornost

Jestliže se rozhodnete pracovat na své kariérní cestě, potřebujete mít jasno v několika aspektech. Na co tedy myslet a jak postupovat?

Sebehodnocení

V prvé řadě se zamyslete nad sebou a nad svými dosavadními úspěchy a také nad místem, kde zrovna jste. V jaké se nacházíte situaci, jaké jsou vaše silné a slabé stránky a jak se můžete zlepšit.

Stanovení kariérních cílů

Nedílnou součástí plánování kariérního růstu je nastavení si cílů. Zeptejte se sami sebe, čeho chcete ve své kariéře dosáhnout? Kam se chcete posunout a jakým způsobem to můžete udělat? Zamyslete se nad cíli v časovém horizontu a nastavte si cíle krátkodobé i dlouhodobé. Pro nastavování cílů vám může pomoci technika SMART.

Práce s dovednostmi

Rozvíjejte své dovednosti kdykoli je to možné. Posouvejte se i pro svůj osobní pocit stále dál. Zmapujte si, které dovednosti budete při svém kariérním posunu potřebovat a na ty se zaměřte. Využijte případně rekvalifikační kurz, který vám může pomoci s rozvojem stávajících dovedností.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Networking a budování vztahů

Navazujte nové kontakty s různým typem lidí a buďte proaktivní. Nebojte se vystoupit i za brány své společnosti a využijte sociální sítě. Například profesní síť LinkedIn nabízí nepřeberné množství kontaktů. Budujte svou síť, můžete si tak otevřít dveře k novým profesním příležitostem.

Buďte proaktivní

Veďte se svým nadřízeným pravidelné hovory a setkávejte se i osobně, pokud je to možné. Zmiňujte se o své myšlence kariérního růstu. Proberte se svým manažerem cíle, které jste si stanovili a zjistěte, jaké máte možnosti pro další rozvoj.

Buďte flexibilní

Ruku v ruce s kariérním růstem jde i přizpůsobení se změnám. Nebojte se toho a buďte na různé změny připraveni. Pokud se cítíte v tomhle ohledu nesví, může vám pomoci kniha Nastavení mysli.

Nebojte se změny

Buďte připraveni na to, že může nastat situace, kdy nebude možnost kariérně růst ve stávající firmě. Nebojte se tedy změny zaměstnání. Své dovednosti jste vyšperkovali, změnám jste otevřeni, tak vaše kariérní stoupání může začít klidně i někde jinde.

Závěrem

Jak jsme řekli na začátku, kariérní růst je proces. Celé vaše snažení tedy potřebuje čas a trpělivost. Zaměřte se na využívání příležitostí, které se vám v kariéře nabízí. Nebojte se o svých kariérních plánech mluvit se svým nadřízeným a dejte si dostatek prostoru na naplánování cílů.

Pokud se rozhodnete kariérně se posunout, vždy si ujasněte, co skutečně chcete. Co od své práce očekáváte. Pamatujte na to, že vás čeká spousta výzev. Všechno úsilí, které do své práce na kariérním růstu vložíte se vám vrátí. Odměnou pro vás bude větší odbornost, nové vztahy, vyšší mzda a také sebevědomí.