Rekvalifikační kurz mnoho lidí absolvuje přes úřad práce, na kterém jsou zaregistrovaní jako nezaměstnaní hledající uplatnění. Jak si vyřídit vše potřebné pro absolvování rekvalifikace přes úřad práce? Víte, za jakých podmínek můžete rekvalifikační kurz absolvovat?

Rekvalifikace přes úřad práce

Pokud jste se rozhodli rekvalifikovat v určitém oboru, abyste zvýšili své šance na získání nového zaměstnání, máte dvě možnosti, jak kurz financovat. Buď si vybere vlastní vzdělávací společnost a některý z kurzů v jejich nabídce si zaplatíte sami, nebo vám s náklady na vzdělání může pomoci úřad práce.

Proplacení od úřadu práce, však může proběhnout pouze za určitých podmínek, které si představíme níže. I v tomto případě si můžete vybrat rekvalifikační kurz podle vašich preferencí. Vybírat lze kurzy na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo si opět můžete zvolit kurz od některé z akreditovaných vzdělávacích společností.

Tato volba se pak nazývá jako takzvaná zvolená rekvalifikace. Jeden uchazeč si v průběhu 3 let může vybrat kurz nebo kurzy v hodnotě maximálně 50 000 Kč. Jaké další podmínky musíte splňovat?

Podmínky, které musíte splňovat

Pro proplacení nákladů spojenými s rekvalifikací musíte splňovat podmínky úřadu práce. Pojďme si je představit.

Nejdůležitějším bodem je, že se musíte nacházet v evidenci úřadu práce jako zájemce nebo uchazeč o zaměstnání. Mezi další podmínky patří zdravotní způsobilost jedince pro výkon zvolené profese a logicky také absolvování rekvalifikačního kurzu.

Také musíte disponovat dostatečnými a odpovídajícími vstupními předpoklady pro daný kurz a profesi – například stupeň vzdělání. V neposlední řadě se musí jednat o účelnou rekvalifikaci, která vám po jejím absolvování nabízí reálnou šanci získat zaměstnání a rekvalifikace by také měla být potřebná, což se posuzuje na základě dosavadní klasifikace zájemce a jejího uplatnění na trhu práce.

Pokud tedy plánujete zažádat o proplacení rekvalifikace od úřadu práce, měli byste se hlásit na kurz, který má budoucnost a zároveň vaše stávající zaměstnání ztratilo na žádanosti zaměstnavatelů.

Rekvalifikace přes úřad práce krok za krokem

Jak postupovat krok za krokem, pokud splňujete výše uvedené podmínky a chcete se tedy ucházet o proplacený rekvalifikační kurz od úřadu práce?

  1. Celý proces schvalování a vyřizování dokumentů může trvat i několik týdnu, začněte tedy s dostatečnou časovou rezervou alespoň 30 dní.
  2. Začněte včasným výběrem rekvalifikačního kurzu – vybírejte z kurzů, které vám zajistí výhodnou pozici na pracovním trhu, po které je poptávka.
  3. Zkontrolujte si, zda vybraný kurz a vzdělávací společnost vlastní akreditaci od MŠMT ČR.
  4. Předběžně se registrujte do kurzu a vyplňte formulář s názvem Zájem o zvolenou rekvalifikaci.
  5. Požádejte o schválení kurzu a odevzdejte dokumenty na příslušném úřadu práce.
  6. Po vyplnění všech dokumentů komise posoudí, zda máte na proplacení nárok a následně jej schválí. Pokud splňujete všechny podmínky, není důvod, proč by komise měla vaši žádost zamítnout. Občas se však přece jen stane, že komise posoudí, že vám kurz nepomůže se získáním nového pracovního místa a žádost zamítne.

Co se stane, pokud rekvalifikaci nedokončíte a úřad práce vám schválil její proplacení? Jestliže nesplníte 80 % docházky a neprojdete závěrečnou zkouškou, úřad práce vám kurz neproplatí a veškeré náklady budete muset hradit vy.

Vyberte si vhodný rekvalifikační kurz

Základem úspěchu se stává vhodný výběr kurzu, který vám zajistí větší šance na pracovním trhu. O některé rekvalifikace je nevídaný zájem, jelikož nabízí jistotu uplatnění a jsou vhodné i pro úplné začátečníky v oboru. Mezi takové patří:

Rekvalifikační kurz účetnictví

Obor účetnictví nabízí hned několik možností uplatnění a podoborů, kterým se můžete blíže věnovat. Specializovat se lze na:

  • Daňovou evidenci
  • Mzdové účetnictví
  • Účetnictví podvojné

Dané obory také můžete snadno kombinovat a stát se tak daňovým specialistou nebo mzdovou účetní se základy personalistiky apod. Tento kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a každá firma i živnostník své účetní bude vždy potřebovat.

Rekvalifikační kurz administrativní pracovník

Podobný zájem stále přetrvává i o rekvalifikační kurz administrativy. Do tohoto oboru řadíme profese jako sekretář/ka nebo asistent/ka. V kurzu se naučíte práci na počítači, především s programy MS Office, organizaci času nebo psaní všemi deseti na PC.

Rekvalifikační kurz kosmetička

Mezi ženami stále přetrvává zájem o vzdělání v oblasti kosmetiky a péče o klienty. Tento kurz je zaměřen spíše manuálně a umožňuje založit si i vlastní podnikání (například na živnostenský list) díky osvědčení o rekvalifikaci, které získáte.

Možností samozřejmě existuje mnoho. Mezi další oblíbené obory patří například: kurz programátor, elektrikář, kadeřnice nebo personalista/tka. Vyberte si vhodný rekvalifikační kurz pro vás a zajistěte si lepší budoucnost pomocí vzdělávání v dospělosti.