Snad každý rok se v rámci daňových legislativních povinností objeví novinky nebo změny oproti letům předchozím. Ať už se jedná o změnu slevy na poplatníka či některé změny při uplatňovaní odečitatelných položek z daňového základu. Na jaké změny je potřeba si dát pozor a jaké novinky vás naopak při vyplňování daňového přiznání za rok 2021 potěší?

Do kdy podat daňové přiznání 2021?

Pro základní podání na finanční úřad v papírové podobě je lhůta do 1. dubna 2022, kdy tento den připadá na pátek. Pokud podáváte daňové přiznání online, je lhůta o jeden měsíc prodloužena, to znamená, že posledním řádným termínem je 2. května 2022. V případě, kdy daňové přiznání chystá daňový poradce, je lhůta do 1. července.

V čem je daňové přiznání za rok 2021 jiné oproti předchozím letům?

Hned v lednu několik lidí, kteří si chtěli daňové přiznání podat elektronicky s dostatečným předstihem před termínem, překvapila absence správného formuláře. Důvodem delší přípravy nového formuláře byla i celá řada změn oproti předchozím letům. Od konce února je již dostupný, takže nic nebrání pohodlnému vyplnění přes internet. A jaké jsou hlavní změny?

Vyšší sleva na poplatníka

Jednou z výrazných změn je zvýšení daňové slevy na poplatníka. Ta byla dříve 24 840 korun, ale pro rok 2021 došlo ke zvýšení až na 27 840 korun. Zároveň se počítá s tím, že další navýšení slevy bude i v roce 2022, což se bude týkat daňového přiznání podávaného v roce 2023.

Tip: Přečtete si článek o daňové optimalizaci pro rok 2022.

Vyšší sleva na druhé a další dítě

Další novinka potěší rodiče, kteří mají alespoň dvě děti. Jde o zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Konkrétně jsou slevy na dítě za rok 2021 následující:

  • sleva na druhé dítě 22 320 korun (tj. 1860 Kč měsíčně)
  • sleva na třetí a další dítě 27 840 korun (tj. 2320 měsíčně)

Sleva na první dítě zůstala beze změny 15 204 korun za rok. Zvýšení se týká i druhého a dalšího dítěte v případě, že je držitelem průkazu ZTP/P. V takovém případě je částka v dvojnásobné hodnotě klasické slevy.

Této novince věnujte pozornost ve chvíli, kdy si necháváte slevu na dítě odečítat měsíčně. V takovém případě je potřeba požádat o dopočítání rozdílu daní od zaměstnavatele, nebo si podat daňové přiznání, kde si vyšší slevu na dítě uvedete.

Vyšší sleva pro umístění dítěte do předškolního zařízení

Změny v daňovém přiznání jsou nakloněné rodičům, protože i další zvýšení slev se týká dětí. Konkrétně se zvedá maximální limit na 15 200 korun. Reálná výše slevy však samozřejmě záleží na tom, kolik konkrétně zaplatíte na školkovném. To je potřeba doložit platným potvrzením, kterým je doklad vydaný daným předškolním zařízením. Sleva se uplatňuje jednorázově v rámci daňového přiznání nebo zúčtování od zaměstnavatele.

Daňový bonus

Změna týkající se daňového bonusu je trochu zmatená. Byl totiž zrušen předchozí roční limit, který činil 60 300 korun. Na druhou stranu však stále zůstává v platnosti měsíční limit. Pokud tedy využíváte měsíční platby záloh, je dobré zpracovat si daňové přiznání nebo požádat o zúčtování daní zaměstnavatelem pro dorovnání této výhody. Obecně však již není maximálně výše bonusu omezená maximální možnou částkou, jako tomu bylo v budoucnu. Získat tak můžete i více než 60 300 korun za rok, což byl právě onen dřívější limit.

Týká se to především slev na děti, které mohou jít do minusu, čímž vzniká daňový bonus, který dostanete vyplacený na účet. Pro splnění je však potřeba mít za rok příjem z podnikání nebo zaměstnání, který činí alespoň šestinásobek minimální mzdy. To pro rok 2021 znamená částku 91 200 korun.

Snížení limitu pro odpočet úroků

Dříve byl limit pro odpočet úroků z hypotéky 300 000 korun. Pro rok 2021 je však hodnota poloviční a maximum je 150 000 korun. Týká se to však pouze úvěrů, které byly sjednané od roku 2021. Pokud máte starší hypotéku uzavřenou do konce roku 2020, platí limit 300 000 korun. Týká se to i hypoték po refinancování, kdy klíčové je datum uzavření úvěru. Konkrétně však záleží na datu, ve kterém byly peníze pro pořízení bydlení čerpané. Pokud tedy máte smlouvu o hypotéce podepsanou v roce 2020, ale ke koupi a čerpání financí dojde až v roce 2021, platí pro vás již nová pravidla a nižší limit.

Vyšší limity pro odpočet darů

U odpočtu daní se rozlišuje, jestli jde o fyzické nebo právnické osoby. Pro právnické osoby platí, že je možné odečíst dary o výši alespoň 1 000 korun, ale maximálně mohou být ve výši 15 % ze základu daně. Pro rok 2021 byl kvůli koronaviru limit navýšen na 30 % základu daně a stejné zvýšení bude platit i pro rok 2022, jen tentokrát je důvodem válka na Ukrajině.

Změny související s prodejem nemovitosti

Poměrně zajímavá změna se týká také osvobození od daně při prodeji nemovitosti. Podmínkami pro využití osvobození od daně je využití získaných prostředků pro obstarání vlastní bytové povinnosti a v prodané nemovitosti musíte mít před prodejem minimálně 2 roky bydliště. Povinností je také podání oznámení o získání prostředků z prodeje finančnímu úřadu.

Změny nastaly i v případě, kdy daná nemovitost nesloužila přímo pro vaše bydlení. Byl totiž prodloužen časový test pro osvobození od daně. Pro příjem z prodeje nemovitosti je nutné, aby doba mezi nabytím práv či spoluvlastnického podílu byla minimálně 10 let. Jiná situace nastává ve chvíli, kdy prostředky z prodeje využijete pro obstarání vlastní bytové potřeby. V takovém případě nemusí být doba vlastnění nemovitosti delší než 10 let. Pokud jde o nemovitost z dědictví, zkracuje se navíc povinná minimální doba o to, jak dlouho byla ve vlastnictví zůstavitele.

Tento prodloužený časový test ale platí až pro nemovitosti pořízené od 1. ledna 2021. Pro nemovitosti pořízené před tímto datem platí stále lhůta 5 let. Klíčové je však vědět, že pro využití osvobození od daně je nutné oznámit získání prostředků z prodeje finančnímu úřadu nejpozději do konce termínu pro podání daňového přiznání k danému roku.

Osvobození důchodů od daně

Zvýšení potěší také všechny, kteří pobírají důchod. Nově je limit vyplácené penze, která je osvobozena od daně 36násobkem minimální mzdy. To je pro rok 2021 částka 547 200 korun. Hranice se posouvá i pro rok 2022, kdy bude limit 583 200 korun.

Vyšší daňové pásmo

Vyšší daňové pásmo je v podstatě alternativou k solidární dani. Pokud je roční příjem 48krát vyšší než průměrná mzda, musíte platit vyšší zdanění ve výši 23 %. Pro rok 2021 je limit konkrétně 1 701 168 korun za rok, což je 141 754 korun měsíčně. Pro rok 2022 bude limit zvýšen vzhledem k růstu průměrné mzdy a bude 1 867 728 korun, neboli 155 644 korun měsíčně. Vyšší daňové pásmo zahrnuje nejenom příjmy z podnikání, ale také příjmy z pronájmů nebo kapitálového majetku i ostatní příjmy.