Nezaměstnanost stále stoupá a očekává se další nárůst v příštím roce. Lidé teď řeší, kde všude nahlásit, že jsou bez práce a co s sebou na pracovní úřad. Kromě občanského průkazu je nutné přinést i další dokumenty. Pojďme se s nimi seznámit…

Co vás čeká na úřadu práce? Co si máte vzít s sebou na pracovní úřad? Kromě občanského průkazu po vás budou vyžadovat doklad o ukončení pracovního poměru (výpověď či dohodu o skončení pracovního poměru), zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění a potvrzení o výši průměrného výdělku pro výpočet podpory v nezaměstnanosti.

V životě se dřív nebo později setkáme s tím, že se budeme muset přihlásit na pracovní úřad. Netýká se to sice všech lidí (existují výjimky), ale většiny z nich. Dnes jsou bez práce i lidé, kteří by to nikdy předtím neočekávali.

Do kdy se přihlásit na pracovní úřad?

Lidé sice nemají povinnost přihlásit se na pracovní úřad, nicméně to pro ně může být výhodné. Po dobu, kdy jste bez práce, tak za vás bude platit zdravotní pojištění stát. Za splnění určitých podmínek máte nárok i na podporu v nezaměstnanosti. Ideální je přihlásit se do 3 pracovních dnů (nejpozději do 30 dní), abyste plynule navázali na poslední zaměstnání a nevznikl vám nedoplatek na pojistném.

Úřad práce vám může bezplatně pomoci s hledáním nového pracovního místa v případech, že jste:

 • přišli o práci;
 • ukončili (přerušili) práci na živnostenský list;
 • dokončili studium střední či vysoké školy;
 • hledáte práci po skončení rodičovské dovolené.

Dostali jste výpověď z práce? Pomoci vám může změna oboru – např. rekvalifikační kurz účetnictví. Je vhodný pro nezaměstnané, studenty po škole i maminky na rodičovské dovolené.

Při první návštěvě se musíte dostavit na pobočku v místě vašeho trvalého bydliště. Další návštěvy si lze domluvit i na jiném místě.

Jaké máte povinnosti, když se na pracovní úřad nepřihlásíte?

Jestliže se na pracovní úřad přece jen hlásit nechcete, např. víte, že rychle najdete ve vašem oboru novou práci, chcete rozběhnout podnikání, cestovat nebo být nějakou dobu v domácnosti, i pro vás vyplývají jisté povinnosti. Nejste sice povinni si hradit sociální pojištění (tato doba se však nebude počítat při výpočtu důchodu), ale musíte si sami platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro rok 2021 se jedná o částku 2052 Kč.

Chcete-li se dobrovolně přihlásit i k sociálnímu pojištění, nejnižší možná částka k úhradě je pro rok 2021 2482 Kč (28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině aktuální průměrné mzdy).

Jak probíhá registrace na úřadu práce?

Záleží zda se jdete registrovat na úřad práce poprvé v životě, anebo už o vás mají záznam. Při první návštěvě vyplníte požadované formuláře a odevzdáte je pracovníkovi úřadu. Ten je poté zadá do systému a seznámí vás s dalším průběhem registrace.

Jaké formuláře vyplnit?

 • Žádost o zprostředkování zaměstnání;
 • Žádost o podporu v nezaměstnanosti;
 • Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, eventuálně Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného.

Tip! Pro rychlejší proces registrace si můžete formuláře stáhnout, vyplnit a vytisknout doma. Najdete je na stránkách MPSV.

Podmínky evidence na ÚP

 • musíte se dostavit na každou sjednanou návštěvu na ÚP;
 • máte povinnost přijmout nabízené pracovní místo vybrané pracovním úřadem, pokud je můžete vykonávat s ohledem na váš zdravotní stav a kvalifikaci;
 • při nástupu do nového zaměstnání to musíte oznámit ÚP do 8 dní od data uvedeného ve smlouvě a doložit pracovní smlouvu či dohodu;
 • po nalezení nové práce je zapotřebí vyplnit žádost o vyřazení z evidence (obdržíte potvrzení o vedení na ÚP).

V případě porušení jakékoliv z těchto podmínek vám hrozí sankční vyřazení. Opětovné přihlášení na pracovní úřad je možné nejdříve po 6 měsících.

Co si vzít na pracovní úřad?

Po skončení pracovního poměru si pro přihlášení na pracovním úřadě vezměte s sebou:

 • občanský průkaz;
 • výpověď z práce, případně ukončení dohody;
 • zápočtový list;
 • evidenční list důchodového pojištění;
 • potvrzení o výši průměrného výdělku.
Jaké doklady si vzít na pracovní úřad?

Jaké doklady si vzít na pracovní úřad?

Po ukončení studia si pro přihlášení na pracovním úřadě vezměte s sebou:

 • občanský průkaz;
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Po ukončení/přerušení živnosti si pro přihlášení na pracovním úřadě vezměte s sebou:

 • občanský průkaz;
 • potvrzení o přerušení (ukončení) živnosti;
 • potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění;
 • potvrzení o době účasti na vyměřovacím základu pro sociální pojištění.

Po ukončení rodičovské dovolené, péče o osobu blízkou či invalidního důchodu III. stupně si pro přihlášení na pracovním úřadě vezměte s sebou:

 • občanský průkaz;
 • potvrzení o ukončené náhradní době.

Rekvalifikace přes úřad práce zdarma

Pro registrované zájemce o zaměstnání na úřadu práce stát nabízí možnost rekvalifikace zdarma. Za splnění určitých podmínek vám pracovní úřad uhradí rekvalifikační kurz v plné výši.

Zajímá vás jaké podmínky je nutné splnit? Přečtěte si článek Jak si vyřídit rekvalifikační kurz přes úřad práce?

Úřady práce – opatření kvůli covidu

Z důvodu vládních opatření a nouzového stavu se mění úřední hodiny všech úřadů práce v České republice. Pracovníci rovněž žádají občany, aby zvážili nutnost jejich návštěvy. Pokud je to možné, formality lze vyřídit prostřednictvím datové schránky, telefonicky či poštou.

V případě nutnosti osobní návštěvy se objednejte telefonicky předem na přesný čas. Úterý a čtvrtky jsou nyní vyhrazeny pouze pro objednané klienty.

Úřední hodiny ÚP v nouzovém stavu

PONDĚLÍ A STŘEDA od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

ÚTERÝ A ČTVRTEK od 08:00 do 11:00 (jen na objednání).

PÁTEK od 08:00 do 11:00 (pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky).