Dálkové či kombinované studium je jeden z možných způsobů studia vysoké školy. Funguje tak, že studenti chodí do školy pouze na konzultace, nemusí se účastnit přednášek a cvičení jako studenti prezenčního studia, kteří do školy chodí každý den. 

Tento způsob využívají často zájemci, kteří chtějí získat vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání při zaměstnání nebo při podnikání. Dnes bývá většinou pojem dálkové studium nahrazováno tzv. kombinovaným studiem. Zda je pro vás kombinované studium vhodné, se dozvíte v následujících řádcích.

Jak probíhá kombinované studium?

Kombinované studium je vhodné pro pracující osoby, kteří nemohou do školy chodit ve všední dny. Využívají ho však i ženy na mateřské dovolené nebo tělesně postižení.

Student kombinovaného studia má k dispozici veškeré materiály o obsahu přednášek písemně nebo online. Testy, úkoly a seminární práce odevzdává pomocí online systému. S učiteli komunikuje převážně po e-mailu. Kombinované studium bývá přístupné pro bakalářské, magisterské i doktorské studium, záleží však na konkrétních oborech a univerzitě. U kombinovaného studijního programu jsou vždy shodné podmínky pro přijetí studentů ke studiu jako u studentů prezenčního studia. Stejný je i způsob ukončování jednotlivých předmětů, mají stejný obsah zkoušek a stejně tak i standardní délku studia. 

Výhody kombinovaného studia

Mezi nejčastější důvod, proč zájemci o studium volí kombinované studium, je možnost skloubit studium s prací. Ať už se jedná o brigádu, o dohodu nebo o podnikání – klasické denní studium v tomto případě není možné. Kombinované studium je tedy ideální volbou pro skloubení vzdělávání a pracovního života. 

Tím, že kombinované studium probíhá z velké části distančně, lze říct, že další výhodou může být i úspora času a peněz. I přesto jsou studenti kombinovaného studia povinni se čas od času dostavit. Jedná se o setkání v rámci seznámení se studiem, v polovině semestru a na konci semestru. Mezi tím se student setkává se svým vyučujícím. Setkávání je uzpůsobené tak, aby je zvládli i studenti, kteří jsou zaměstnání na plný úvazek. Zpravidla jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc v pátek a sobotu. Vyučující během osobní schůzky pomáhá studentovi se stěžejními části látky a případně doporučí vhodné zdroje a literaturu ke samostudiu.

Tip! Využijte naše online kurzy a studujte z pohodlí domova.

Další výhodou je individuální přístup. Tím, že se student setkává se svým vyučujícím sám nebo ve velmi malém počtu studentů, má vyučující čas se každému z nich věnovat individuálně.

Kombinované studium

Kombinované studium nabízí všeobecně větší svobodu. Ve srovnání s klasickým prezenčním studiem si může student naplánovat většinu roku dle vlastních požadavků a možností. Tím, že nemusí docházet na pravidelné přednášky, může se snadno věnovat své práci a koníčkům. Studovat lze v kombinované formě kdekoli a kdykoliv. Studenti kombinovaného studia si volí vlastní tempo, které by ale mělo přibližně odpovídat prezenčnímu studiu, tak aby zvládali zkoušky. 

Kombinované studium je ideální pro pracující osoby v oboru, který studuji. Pokud se obor slučuje s náplní práce, je to ideální způsob, jak poznatky ze studia ihned využít v praxi.

Na co si dát při dálkovém studiu pozor?

Kombinované studium nabízí celou řadu výhod. Avšak i s tímto způsobem studia se pojí určité nevýhody. Jednoznačně musí student kombinovaného studia klást důraz na svou disciplínu, motivaci, vůli a celkové odhodlání. Při kombinovaném studiu společně s pracovním nasazením, je důležité umět si správně zorganizovat čas, tak aby studium nebyl stres. Kombinované studium je velmi často náročnější než prezenční studium a na studenta jsou kladeny vysoké nároky. Zejména se jedná o schopnost samostudia.