V životě je schopnost učit se velmi ceněná a přináší nám mnoho benefitů. Vzdělávání však nemusí skončit složením závěrečné zkoušky na škole. Čím dál oblíbenějším je také celoživotní vzdělávání, které můžeme praktikovat hned několika způsoby a v jakémkoliv věku.

Celoživotní vzdělávání: Definice a k čemu slouží?

Jak již název napovídá, jedná se o učení se během celého života. Zařazujeme do něj tedy všechna běžná studia, jako je základní a střední škola, dále vysokou školu nebo vyšší odbornou školu. Avšak nezůstáváme pouze u těchto řekněme poměrně běžných milníků života, kterých se do určité míry účastníme téměř všichni. Do celoživotního vzdělávání patří také jakékoliv studium v celém životě.

Celoživotní vzdělávání: definice a k čemu slouží

Celoživotní vzdělávání: definice a k čemu slouží

Mezi základní charakteristiky, podle kterých celoživotní vzdělávání poznáme, patří tyto tři základní body:

  1. Otevírá možnosti a příležitosti pro všechny.
  2. Neprobíhá pouze ve vzdělávacích institucích, ale kdekoliv.
  3. Není omezeno časově ani na určitou fázi života. Probíhá neustále.

Jeho přínos tkví především v našem mentálním zdraví. Jelikož si celý život cvičíte paměť a další funkce mozku, můžete předejít (nebo zmírnit) běžné psychické potíže a onemocnění, kam patří také Alzheimerova choroba.

V neposlední řadě se díky celoživotnímu vzdělávání dostáváte na vyšší pozice v kariérním žebříčku nebo se vám nabízí možnosti, které by bez něj nebyly možné – což platí, ať už mluvíme o práci, cestování, koníčcích a hobby nebo třeba o budování vztahů s ostatními.

Co všechno patří do celoživotního vzdělávání?

Když pomineme vzdělávání na školách, do celoživotního vzdělávání běžně počítáme také nejrůznější kurzy, semináře, workshopy nebo absolvované stáže. Dále sem jistě patří učení se cizím jazykům, řemeslným činnostem, ale i sportům a fyzickým dovednostem.

Velmi důležitým nástrojem se také stává možnost rekvalifikace, která nám poskytuje informace a znalosti ze zcela nového oboru a rozšiřuje naši kvalifikaci. Rekvalifikační kurz tedy můžete absolvovat nejen za účelem získání nové práce, ale také v rámci vlastního rozvoje.

Skvělým zdrojem vzdělávání jsou také nejrůznější knihy, odborné články, diskuze a v dnešní moderní době nabízí mnoho informací také využití internetu. Na sociálních sítích najdeme spoustu vzdělávacího materiálu, podcastů a podobně, které nás obohatí.

Celoživotní vzdělávání: jak na něj?

Celoživotní vzdělávání: jak na něj?

Jaké máte možnosti vzdělávání v dospělosti?

Pokud se chcete vrhnout do celoživotního vzdělávání, není na co čekat. Vybrat si můžete ze tří nejběžnějších forem:

1/ Formální – jedná se o vzdělávání v oficiálních vzdělávacích institucích a je vymezeno zákonem. Zahrnujeme sem tedy vzdělávání v rámci povinné i nepovinné školní docházky. Některé vysoké školy navíc nabízejí další možnosti vzdělávání i pro dospělé v rámci placených kurzů.

2/ Neformální – pokud se rozhodnete pro jazykový kurz, volnočasové aktivity, učení se na hudební nástroj nebo třeba počítačový kurz, pravděpodobně se bude jednat o neformální způsob vzdělávání. Patří sem vzdělávání v soukromých institucích, v rámci zaměstnání u svých zaměstnavatelů nebo v neziskových organizacích.

3/ Informální – jde o vzdělávání pomocí každodenních aktivit v rámci běžného života. Také sem patří sebevzdělávání pomocí knih a činností ve volném čase. Charakteristické pro tuto formu vzdělávání je především to, že se jedná o nesystematické, neorganizované učení se bez pomoci instituce.

Chcete-li se také posunout ve svém životě a ještě získat lepší postavení na pracovním trhu, vrhněte se do některého z rekvalifikačních kurzů, který nabízíme. Získáte nové znalosti a naučíte se mnoho dovedností, které následně využijete pro svoji práci. Těšíme se na vás. 

přihlášení do newsletteru