Podpora v nezaměstnanosti je finanční pomoc, kterou poskytuje stát nezaměstnaným osobám, které splňují stanovené podmínky. Pro její získání je důležité se vyvarovat častým chybám, které by vám mohly nárok na podporu znemožnit. Na co si dát pozor? To se dozvíte v následujících řádcích.

Délka podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od věku uchazeče o podporu.

 • Osobě do 50 let se poskytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců.
 • Osobě ve věku 50 až 55 let se poskytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu 8 měsíců.
 • Osobě nad 55 let se poskytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Délka podpory v nezaměstnanosti se může prodloužit. Nejčastěji u uchazečů, kteří jsou starší 50 let a jsou v invalidní ve třetím stupni, pečovatelem o osobu závislou na pomoci jiné osoby nebo osobou se zdravotním postižením.

Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrného čistého měsíčního výdělku dosaženého v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu na důchodové pojištění. První dva měsíce podpory v nezaměstnanosti činí 65 % předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 65 % vyměřovacího základu na důchodové pojištění. Další měsíce podpory v nezaměstnanosti činí 50 % předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 50 % vyměřovacího základu na důchodové pojištění.

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí měsíčně zpětně, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného čistého měsíčního výdělku dosaženého v posledním ukončeném zaměstnání. Případně se vypočítá z posledního vyměřovacího základu na důchodové pojištění. 

 • První dva měsíce podpory v nezaměstnanosti činí 65 % předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 65 % vyměřovacího základu na důchodové pojištění.
 • Další měsíce podpory v nezaměstnanosti činí 50 % předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 50 % vyměřovacího základu na důchodové pojištění.
nárok na podporu v nezaměstnanosti

Mezi základní povinností uchazeče o zaměstnání je aktivní účast na hledání nového uplatnění

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

Odstupné je jednorázová částka, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci při ukončení pracovního poměru. Podpora v nezaměstnanosti je finanční pomoc, kterou poskytuje stát nezaměstnaným osobám, které splňují stanovené podmínky. Pokud zaměstnanec obdrží zákonné odstupné, podpora v nezaměstnanosti se začne vyplácet až po vyčerpání odstupného. Pokud zaměstnanci náleží zákonné odstupné ve výši tří měsíčních výdělků, bude podpora v nezaměstnanosti zahájena až čtvrtým měsícem po skončení pracovního poměru.

Podpora při rekvalifikaci na úřadu práce

Rekvalifikace je proces, který má za cíl připravit nezaměstnanou osobu na výkon nového povolání. Rekvalifikace probíhá na základě dohody mezi uchazečem o zaměstnání a úřadem práce ČR.

Podmínky pro přiznání podpory při rekvalifikaci

 • Uchazeč o zaměstnání musí být v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce ČR po dobu alespoň 3 měsíců.
 • Uchazeči o zaměstnání je více než 18 let.
 • Uchazeč o zaměstnání musí být způsobilý pro výkon rekvalifikace.
 • Uchazeč o zaměstnání musí splňovat podmínky stanovené pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.

Výhody rekvalifikace na úřadu práce

Rekvalifikace na úřadu práce může mít řadu dalších výhod, například:

 • Uchazeč o zaměstnání může získat novou kvalifikaci, která mu umožní najít nové zaměstnání.
 • Uchazeč o zaměstnání může získat nové dovednosti a znalosti, které mu usnadní uplatnění na trhu práce.
 • Uchazeč o zaměstnání může získat kontakty na nové zaměstnavatele.

Uchazeč o zaměstnání může přihlásit rekvalifikaci na úřadu práce na příslušné krajské pobočce úřadu práce ČR. Při přihlášení rekvalifikace je potřeba předložit řadu dokumentů a to žádost o rekvalifikaci, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o předchozím zaměstnání a průvodní dopis.

5 častých chyb, které vám mohou znemožnit nárok na podporu v nezaměstnanosti

 1. Nesplňujete potřebnou dobu pojištění

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je potřeba mít za poslední 2 roky od propuštění odpracovanou dobu alespoň 12 měsíců. V případě, že tuto dobu nesplňujete, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 1. Pracovali jste na dohody do limitu

Pokud jste pracovali na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a váš měsíční příjem nepřesáhl 10 000 Kč, doba, po kterou jste takto pracovali, se vám do doby pojištění pro podporu v nezaměstnanosti nepočítá.

 1. Pokud jste ve starobním důchodu nebo na nemocenské

 Starobní důchodci a lidé na nemocenské nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 1. Výpověď z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým způsobem

V případě, že důvodem vašeho propuštěni z pracovního poměru bylo porušení pracovních povinností. Počítejte s tím, že máte nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze po dobu 60 kalendářních dnů.

 1. Nedoložíte potřebné dokumenty

Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti nezapomeňte doložit řadu dokumentů. Výpověď z pracovního poměru, potvrzení o výši příjmu, doklad o vzdělání a další. Pokud tyto dokumenty nedoložíte, nárok na podporu v nezaměstnanosti mít nebudete. 

Studujte rekvalifikační kurzy

 

Jak často se chodí na úřad práce?

Mezi základní povinností uchazeče o zaměstnání je aktivní účast na hledání nového uplatnění. Na úřad práce by měl uchazeč docházet nejméně jednou za měsíc. V praxi se však obvykle setkáváme s tím, že uchazeči o zaměstnání chodí na úřad práce jednou za dva týdny nebo jednou za týden.

Vyhněte se chybám, které mohou vést k tomu, že nebudete čerpat podporu v nezaměstnanosti. Zjistěte si včas váš nárok na podporu a tyto podmínky dodržujte. Pokud si nejste jisti, zda splňujete podmínky, můžete se informovat na příslušné krajské pobočce úřadu práce ČR.