Výpověď dohodou je jednoduchý způsob, jak rozvázat pracovní poměr. Pracovní poměr takto končí, když souhlasí obě strany, tj. zaměstnanec i zaměstnavatel.

Kdy podat výpověď dohodou?

U výpovědi dohodou nemusíte uvádět důvody ukončení pracovního poměru. Nicméně je důležité, stejně jako u jiných výpovědí z pracovního poměru, aby byla dohoda písemná a účastníci se musí dohodnout na dni, kdy pracovní poměr skončí. Den ukončení pracovního poměru nesmí předcházet dni, ve kterém je dohoda podepsaná.

U výpovědi dohodou neplatí žádné omezení, jako je například zákaz výpovědi v ochranné době nebo dvouměsíční výpovědní lhůta. Zrušit pracovní poměr dohodou můžete kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů, případně nemusíte důvod ani uvádět.

Pokud však má zaměstnanec nárok na odstupné, musí být i ve výpovědi dohodou uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru. Pokud jako zaměstnanec ukončíte pracovní poměr dohodou, budete pobírat sníženou podporu v nezaměstnanosti.

Jestliže tedy potřebujete ukončit svůj pracovní poměr co nejdříve a nechcete nebo nemůžete čekat a projít si dvouměsíční výpovědní lhůtu, můžete využít výpověď dohodou.

Výhody a nevýhody

Výhodami pro zaměstnance jsou hlavně flexibilita a kontrola. Když zaměstnanec podává výpověď dohodou, může ovlivnit podmínky svého odchodu. Další výhodou je možnost využít domluvený čas odchodu na zaškolení nového kolegy, který přebírá agendu po odcházejícím zaměstnanci.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

 

Pokud se domluvíte na dohodě o ukončení pracovního poměru, můžete tak ovlivnit i vzájemné vztahy. Zaměstnanec se se zaměstnavatelem v klidu dohodnou a ten pak může získat i dobré reference.

výpověď dohodou

Můžete však narazit i na nevýhody. Jednou z takových nevýhod může být ztráta důvěry. Existují totiž případy, kdy byl zaměstnanec donucen podepsat výpověď dohodou. To pak naruší vztahy a reference takového zaměstnance na společnost rozhodně nebudou pozitivní.

Nevýhodou pro zaměstnance je ztráta nároku na podporu v nezaměstnanosti, případně snížení částky, na kterou má zaměstnanec v rámci podpory nárok.

Co musí obsahovat výpověď dohodou?

  • Informace o zaměstnavateli
  • Informace o zaměstnanci
  • Předmět – tedy informaci, že se jedná o dohodu o rozvázání pracovního poměru
  • Datum, kdy byl pracovní poměr uzavřen
  • Datum, kdy pracovní poměr končí
  • Podpisy obou smluvních stran

Pro zjednodušení můžete využít i náš VZOR.

Zaměstnavatele informujte o svém odchodu předem. Výpověď dohodou je o vzájemné shodě, proto se se zaměstnavatelem dohodněte, za jakých podmínek pracovní poměr ukončíte. Jak už samotný název napovídá, dohoda je založena na shodě. Většinou dochází k nátlaku spíše ze strany zaměstnavatele, který se snaží dotlačit zaměstnance k tomu, aby výpověď dohodou podepsal.