Jak řešit dluh na zdravotním pojištění?

Jak řešit dluh na zdravotním pojištění?

Zdravotní pojištění je zákonné pojištění, které musí mít každý občan s trvalým pobytem v České republice.  Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění jejich zaměstnavatel. Za děti, studenty, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, nezaměstnané, dlouhodobě nemocné a...
Fúze – proces sloučení firem

Fúze – proces sloučení firem

Pojmem fúze se označuje jeden ze způsobu přeměn společností nebo družstev. Fúze nastává v případě, že se spojí dvě nebo více obchodních společností. Jedna ze společností se stává nástupnickou společností a ostatní zanikají.  Ke sloučení firem nejčastěji dochází v...