Sleva na manželku je daňová sleva, kterou může uplatnit jeden z manželů, jehož manžel/ka je v dlouhodobé nezaměstnanosti, pečuje o děti v domácnosti nebo studuje. Aby poplatník mohl slevu na manželku uplatnit, musí splnit určité podmínky. Výčet podmínek si přináší dnešní článek.

Svatba nebo registrované partnerství

Sleva na manželku může být uplatněna pouze u manžela/lky nebo registrovaného partnera. S manželem nebo registrovaným partnerem musí poplatník být v době podání daňového přiznání v manželském nebo registrovaném partnerském svazku.

Život ve společné domácnosti

Manželé nebo registrovaní partneři spolu musí žít ve společné domácnosti. Znamená to, že partneři spolu žijí na stejné adrese a společně sdílejí náklady na bydlení, stravování a další.

Příjmy do limitu 68 000 Kč

Manžel/ka nebo registrovaný partner musí mít v daném zdaňovacím období příjmy do 68 000 Kč. 

Příjmy, které se do limitu započítávají: 

 • hrubá mzda a odměny z pracovních dohod,
 • příjmy z podnikání,
 • příjmy z pronájmu,
 • důchody ze sociálního pojištění,
 • nemocenské dávky,
 • mateřská,
 • dávky v nezaměstnanosti,
 • přijaté dary,
 • výplata z podílů na zisku.

Příjmy, které se do limitu nezapočítávají:

 • rodičovský příspěvek,
 • dávky v hmotné nouzi,
 • studijní stipendium,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění,
 • vrácené daně,
 • sociální dávky.

V roce 2024 jí bude možné využít omezeně. Nově nestačí pouze splnit podmínku výdělku v maximální výši 68 000 Kč, ale manžel/ka musí pečovat o dítě do 3 let.

Studujte kurz mzdového účetnictví 100% online

 

Uplatnit lze maximální možnou slevu ve výši 24 840 Kč. V případě, že je manžel nebo manželka držitel ZTP/P, tak je výše slevy dvojnásobná, je tedy ve výši 49 680 Kč. Lze ale uplatnit jen tehdy, pokud jste manželé celý kalendářní rok. Pokud svatba nebo registrované partnerství bylo uzavřeno loňský rok, tak máte nárok pouze na poměrnou část a výše slevy se počítá podle počtu měsíců a je to 2 070 Kč za měsíc. 

sleva na manželku

Manžel/ka nebo registrovaný partner musí mít v daném zdaňovacím období příjmy do 68 000 Kč.

Kdo může uplatnit slevu na manželku?

Slevu na manželku může uplatnit pouze jeden z manželů nebo registrovaných partnerů. Pokud splňují oba podmínky pro uplatnění slevy, může ji uplatnit pouze ten, který má nižší základ daně.

Vzor čestného prohlášení pro slevu na manželku – ke stažení

 

Kdy nedostanete slevu na manželku?

Slevu na manželku nedostanete v následujících případech:

 • Práce za minimální mzdu – Pokud manželka nebo registrovaný partner pracuje za minimální mzdu, bude mít příjmy nad limit 68 000 Kč. V takovém případě slevu na manželku uplatnit nelze.
 • Život s druhem – Slevu na manželku lze uplatnit pouze u sezdaného páru. Pokud poplatník žije s druhem nebo družkou, nemůže slevu na manželku uplatnit.
 • Spolupracující manželka – Pokud manželka nebo registrovaný partner vykonává samostatnou výdělečnou činnost a poplatník má z této činnosti příjmy, nemůže slevu na manželku uplatnit.
 • Platba paušální daně – V případě, že poplatník platí paušální daň, nemůže slevu na manželku uplatnit.
 • Uzavření manželství koncem roku – Pokud poplatník uzavře manželství v průběhu roku, nemůže slevu na manželku uplatnit za celý rok. Sleva na manželku se uplatní pouze za období od uzavření manželství do konce roku.

Sleva na manželku je daňová sleva, která vám může ušetřit až 24 840 Kč ročně. Pro uplatnění slevy na manželku musíte splnit následující podmínky:

 • Svatba nebo registrované partnerství,
 • život ve společné domácnosti,
 • příjmy do limitu 68 000 Kč,
 • od roku 2024 musí manžel nebo manželka, kterou si budete odečítat ze svých daní, pečovat o dítě do 3 let.