Daň z přidané hodnoty  – jedná se o nepřímou daň, která se řadí mezi nejvýznamnější daň v České republice, jelikož tvoří podstatnou část státního rozpočtu. Plátci se od 1. 1. 2023 stávají všichni ti, kteří dosahují roční obrat 2 mil. Kč. V některých případech je výhodné, se k DPH přihlásit i dobrovolně s nižším obratem. Jak DPH funguje se dozvíte v následujících řádcích.

Daň z přidané hodnoty je součástí cen většiny výrobků a služeb. Každý ji v běžném životě platí a to téměř denně např. při nákupu jakýchkoliv produktů nebo služeb. Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. hovoří o této dani jako o započítání daně do ceny pro odběratele, přičemž spotřebitelé mají nárok na její odpočet.

Plátce DPH

Změnou od 1. 1. 2023 se stávají plátci daně z přidané hodnoty ti, kteří ve dvanácti po sobě jdoucích měsíců překročí obrat 2 miliony korun. Plátcem se stává fyzická nebo právnická osoba od prvního dne následujícího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl obrat překročen. Další možností, jak se podnikatel může stát plátcem je, pokud nabyl majetek prodejem nebo fúzi nebo nabyl majetek privatizací. V případě, že se člověk stal dědicem ekonomické činnosti po zemřelém, který byl plátce stává se jim automaticky také. Povinně musí být plátcem DPH také podnikatel, který podniká mezinárodně v rámci EU. 

DPH v praxi

Plátce je povinen daň vypočítat, vybrat a odvést do státního rozpočtu. V současné době máme tři sazby DPH a to:

 • Základní 21%, 
 • sníženou 15%
 • a druhou sníženou 10%.

Nepřímá daň je specifická tím, že je plátcem jiná osoba než daňový subjekt. Plátce je právě zprostředkovatel odvedení daně nebo sražení daně od poplatníků. V případě přímé daně je plátcem přímo daňový subjekt.

Vždy když plátce DPH nakoupí zboží včetně daně z přidané hodnoty, má nárok na vrácení zaplacené daně. Naopak když jako plátce své zboží prodává, musí odvést daň státu.

Plátce si kromě nárokování a odvádění daně musí vést evidenci daně z přidané hodnoty a jeho povinností je pravidelné přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Studujte kurz účetnictví 100% online

 

Dobrovolná registrace

V případě, že nedosáhnete jako fyzická nebo právnická osoba ročního obratu 2 mil. Kč je možné se za některých případech registrovat k DPH dobrovolně a získat výhody, které tato možnost přináší. 

V případě, že jako podnikatel nakupujete velké množství zboží od plátců DPH, ale váš samotný prodej není tak vysoký, je výhodné se k registrovat jako plátce. Zaplacené DPH si totiž můžete nárokovat zpět a cena zboží je nižší. Naopak pokud jsou právě vašimi zákazníci plátci, je dobré se stát také plátcem. Zákazníci si mohou daň odečíst a tím pádem jste levnější, než třeba konkurence, která plátci DPH není. 

Další možností je, že své zboží nakupujete v ČR, ale prodáváte jej podnikatelům do evropských zemí. 

Kdy se nevyplácí být plátce?

Samozřejmě existují i situace, kdy se stát dobrovolným plátcem nevyplatí. Jedná se o situaci, kdy poskytujete jako podnikatel zboží a služby neplátcům. V takovém případě by se musela danit celá prodejní cena a to včetně marže, což by znamenalo zvýšit celkovou cenu. Další situací je, že jako podnikatel nakupujete své zboží se sníženou sazbou DPH, ale prodáváte jej se základní sazbou. V tomto případě by došlo k vrácení rozdílu zpět státu.

DPH

Když plátce nakoupí zboží včetně DPH, má nárok na vrácení zaplacené daně. Naopak když jako plátce své zboží prodává, musí odvést daň státu.

Povinnosti plátce

Plátci mají své povinnosti:

 • Vedení daňové evidence a její archivace po dobu 10 let;
 • na základě daňové evidence je podnikatel povinen pravidelně podávat daňové přiznání;
 • odběratelům musí plátci DPH vystavovat daňové doklady;
 • všechny faktury musí obsahovat informaci o tom, že jste plátci;
 • po skončení zdaňovacího období musí plátce podat přiznání k DPH, vyplnit kontrolní hlášení a odvést daň z přidané hodnoty.

Zdaňovací období a platba DPH

Každý začínající  plátce začíná s měsíčním zdaňovacím obdobím. To  znamená, že musí plátce každý měsíc podat přiznání, kontrolní hlášení a nakonec i odvést DPH. Po roce může plátce zažádat o přechod na čtvrtletní plátcovství.  Přechod na čtvrtletní plátcovství má svá pravidla:

 • Obrat za uplynulý rok nesmí přesáhnout 10 milionů korun,
 • plátce daně z přidané hodnoty musí být vyhodnocený jako spolehlivý,
 • změnu na čtvrtletní plátcovství musí být oznámeno správci daně do konce ledna v daňovém přiznání.

Registr plátců

Jako plátce je každý zapsán v registru plátců DPH. Registr navíc obsahuje dokument, který obsahuje nespolehlivé plátce DPH. Fyzická nebo právnická osoba se může do registru nespolehlivých plátců dostat pokud neodvedla řádně daň nebo nedodržela některou z povinností plátce. Závažnými porušeními jsou nedoplatky a následné nereagování na výzvy od finančního úřadu. V případě, že bude odběratel od nespolehlivého plátce odebírat zboží nebo služby stává se automaticky ručitel za DPH, kterou má za něj podnikatel odvést.