Paušální daň OSVČ se v roce 2024 se oproti letošnímu roku zvýší a to ve všech pásmech. Paušální daň funguje poměrně jednoduše. V rámci paušální daně platíte všechny odvody najednou a to ve výši měsíčních plateb. Nemusíte tedy podávat daňové přiznání. Měsíční paušální daň zahrnuje platby všech přímých daních – daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění.

Paušální daň – tři pásma

1. pásmo 

První pásmo je standardně pro OSVČ, které mají příjmy do 1 milionu Kč. Dále ji může využít i poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč. Podmínkou je, že musí alespoň 75 % těchto příjmů tvořit příjmy, k nimž se mohou uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů. Poslední kdo může využít první pásmo je poplatník, který má opět příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. 

2. pásmo 

Do druhého pásma se může přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč. Druhé pásmo mohou využít také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů. 

3. pásmo 

Do třetího pásma mohou vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu. Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti maximálně do výše 2 mil. Kč.

Paušální daň pro rok 2024

Rok 2024 přináší pro všechny OSVČ výrazné zdražení paušální daně. Pro OSVČ na hlavní činnost vzroste minimální vyměřovací základ na 30 %.  Pro OSVČ na vedlejší činnost to je z 10 na 11 %. Paušální daň bude v prvním pásmu 7498 Kč měsíčně (4430 Kč sociální, 2968 Kč zdravotní a 100 Kč daň z příjmů). Zvýšení vyměřovacího základu způsobilo i zvýšení paušální daně i v druhém a třetím pásmu. V druhém pásmu bude OSVČ platit 16 745 Kč a v třetím pásmu to bude 27 139 Kč. 

Komu se paušální daň vyplatí?

Přihláška k paušální dani je dobrovolná, ale nemohou ji využít všechny OSVČ. Od roku 2023 ji mohou využít jen ti, kteří mají příjmy do 2 mil. Kč. Další podmínkou je, že OSVČ nesmí být dlužníkem v insolvenční řízení. Vstup do dobrovolného paušálního daňového režimu se vyplatí OSVČ, které měli skutečnou daňovou povinnost vyšší než je souhrnná roční platba na paušální dani. Zajímavým řešením je i pro některé OSVČ, které neláká zdlouhavá administrativa, je možné, že na daních neušetří, ale odpadne jim výdaj a starost se zpracováním daňového přiznání.

V čem se liší od paušálních výdajů?

Paušální daň a paušální výdaje jsou dva rozdílné daňové instituty, které se používají v případě podnikání. Paušální daň je pevně stanovená daň, kterou platí podnikatelé, kteří se rozhodli pro paušální režim. Skládá se z daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Výše paušální daně se liší podle výše příjmů podnikatele. Paušální výdaje jsou výdaje, které si podnikatel může odečíst od svých příjmů v daňovém přiznání. Paušální výdaje se stanovují procentem z příjmů a jsou určeny pro určité druhy podnikatelské činnosti.

pausalni dan

Měsíční paušální daň zahrnuje platby všech přímých daních – daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění.

Jak vstoupit do paušálního režimu?

OSVČ, které chtějí do paušálního režimu nově vstoupit od roku 2024, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. lednu daného roku. Lhůta pro podání oznámení je do 10. ledna 2024.  

Jak oznámení podat?

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen:

  • Na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
  • na tiskovém výstupu, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem ministerstva financí,
  • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Paušální daň se platí na společný osobní daňový účet a je splatná do 20. dne kalendářního měsíce.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

 

Pokračování v paušální dani

Pokud je OSVČ v paušálním režimu už letos a bude splňovat podmínky i v následujícím roce, oznámení už znovu podávat nemusí. Pokud ale OSVČ přesáhla výše příjmů pro další pásmo paušální daně, musí podat oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu a vypočítat daň. Rozdíl je pak nutné zaplatit do lhůty pro podání daňového přiznání.

V případě, že zjistíte, že už nesplňujete podmínky pro zvolené pásmo paušální daně, musíte to oznámit správci daně do 15 dnů. Zároveň to znamená, že po skončení zdaňovacího období budete muset podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích.

Vystoupení z paušálního režimu

Pro výstup platí podobná pravidla jako pro vstup. Vystoupit z paušálního režimu je možné vždy ke konci zdaňovacího období, tedy na konci každého roku. V takovém případě je potřeba podat oznámení o dobrovolném vystoupení do 10. ledna 2024.