Osobní ohodnocení je důležitým nástrojem v systému odměňování zaměstnanců. Jedná se o finanční odměnu, kterou zaměstnavatel vyplácí nad rámec základní mzdy. Odráží individuální výkon, kvalifikaci a přínos zaměstnance k celkovým výsledkům firmy.

Co je to osobní ohodnocení?

Osobní ohodnocení je součástí mzdy, které je ve mzdovém výměru uvedeno zvlášť. Existují různé formy osobního ohodnocení, jako jsou bonusy, provize, prémie nebo právě osobní příplatky. Tyto formy se liší podle toho, zda se vážou na konkrétní výsledky, dobu trvání pracovního poměru, nebo se udělují na základě individuálního hodnocení výkonu.

 • Bonusy:
  • Jednorázové odměny, které se vyplácí za dosažení určitých cílů nebo výkonů.
  • Bonusy se vyplácí při individuálních nebo týmových úspěších.
  • Často se vyplácejí po dokončení projektu nebo na konci kvartálu.
 • Provize:
  • Odměny, které se počítají z procentuálního podílu z prodeje nebo jiného obchodního úspěchu.
  • Běžně se využívají v obchodních a prodejních pozicích.
  • Motivují zaměstnance k dosahování vyšších prodejních výsledků.
 • Prémie:
  • Finanční odměny udělované za výjimečný výkon nebo překonání očekávání.
  • Mohou být také spojeny s dosažením určitých milníků ve firmě, např. pracovní výročí zaměstnance ve firmě.
 • Osobní příplatky:
  • Finanční odměny, které odrážejí individuální výkon, kvalifikaci a přínos zaměstnance k výsledkům firmy.
  • Mohou být poskytovány dlouhodobě za dosahování velmi dobrých pracovních výsledků nebo za plnění většího rozsahu pracovních úkolů.

Tyto formy odměn slouží jako nástroje motivace a uznání zaměstnanců za jejich práci a přínosy pro firmu. Je důležité, aby byly spravedlivé a aby podporovaly pozitivní pracovní prostředí a spravedlivou konkurenci mezi zaměstnanci.

Jak se osobní ohodnocení promítá ve mzdě?

Osobní ohodnocení je nenárokovou součástí mzdy, což znamená, že zaměstnavatel jej nemusí vyplatit. Pokud už však dojde k jeho vyplacení, stává se součástí hrubé mzdy zaměstnance a má vliv na celkové odvody ze mzdy.

Efektivní strategie, které mohou pomoci zaměstnancům dosáhnout vyšší mzdy:

 1. Dokumentace výkonu: Zaměstnanci by měli pravidelně dokumentovat své pracovní úspěchy, projekty a přínosy pro firmu. To jim umožní mít konkrétní argumenty při jednání o zvýšení mzdy. Například mohou uvést, jakým způsobem jejich práce přispěla k růstu firmy, úsporám nákladů, nebo zlepšení procesů.
 2. Sebevzdělávání a rozvoj dovedností: Zaměstnanci, kteří se aktivně vzdělávají a rozvíjejí své dovednosti, mají lepší vyhlídky na zvýšení mzdy. To může zahrnovat účast na školeních, certifikacích, nebo dokonce absolvování dalšího vzdělání.
 3. Zapojení do projektů mimo běžné povinnosti: Když zaměstnanec ukáže iniciativu a zapojí se do projektů, které přesahují jeho běžné pracovní povinnosti, může to být pozitivně vnímáno v rámci hodnocení a odměňování.
 4. Komunikace s nadřízenými: Otevřená komunikace s nadřízenými je klíčová. Zaměstnanci by měli pravidelně diskutovat o svém výkonu, cílech a očekávání ohledně odměňování. 
osobní ohodnoceni

Nejde jen o to, kolik let máte zkušeností, ale také o váš přínos firmě.

Žádost o zvýšení mzdy

Zažádat si o vyšší mzdu může být složitý úkol. Je klíčové, abyste byli připraveni přednést vedoucímu své argumenty a zároveň udrželi profesionální dojem. Úspěch vaší žádosti se tak začíná rýsovat již s důkladnou přípravou a správně zvolenou taktikou od začátku. Není vhodné náhle vpadnout do kanceláře nadřízeného a pouze říci, že si přejete navýšení mzdy. Přistupujete k situaci z jeho perspektivy, pravděpodobně byste na takový požadavek také nepřistoupili. Proto je rozumné zvážit některé návrhy a mít připravený plán.

Správné načasování

Pro úspěšné dosažení zvýšení vašeho platu je důležité zvážit načasování vaší žádosti. Využijte kvartálního hodnocení, které je obvyklou praxí, a obratně ho využijte k vaší výhodě, zvláště po úspěšném období společnosti. Dobrá příležitost může nastat také na konci zkušební doby, když jste již prokázali své dovednosti, nebo když dostanete na starost větší odpovědnost, zejména pokud jste úspěšně zvládli náročný projekt nebo úkol.

Zohledněte celkovou náladu ve firmě. Pokud panuje napětí kvůli auditu, pravděpodobně to není ten správný čas na to, abyste zaklepali na dveře vedení s žádostí o vyšší plat. Mějte na paměti i faktory jako se finanční situace firmy – pokud společnost nezaznamenává růst, možná není nejlepší doba pro vaši žádost o navýšení platu.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

 

Důležitá je příprava

Před vyjednáváním si udělejte přípravu. Zjistěte, jaké jsou průměrné platy ve vašem odvětví a regionu. Mějte přehled o tom, co jste za poslední dobu dokázali ve své práci. Nejde jen o to, kolik let máte zkušeností, ale také o to, jaký přínos přinášíte pro firmu máte. Mluvte o svých úspěších, projektech, které jste úspěšně dokončili, a o tom, jak jste přispěli k růstu a efektivitě týmu. Vyjednávání o platu je normální součástí pracovního procesu. Nemusíte se za to stydět. Buďte sebevědomí a zdůrazněte svou hodnotu, ale zároveň zachovejte respekt k nadřízenému. Mluvte o tom, jaké cíle máte a jak chcete přispět k rozvoji firmy. Zaměstnavatel ocení, když vidíte dál než jen na příští měsíc.

Používejte pádné argumenty. Pokud najdete inzerát na podobnou pozici i když požaduje menší zkušenosti, máte silný argument pro zvýšení platu. Místo rozmezí uveďte přesnou částku, kterou byste si představovali. Pokud vám zaměstnavatel nabídne nižší plat, než jste očekávali, neberte to hned jako konečné rozhodnutí. Zeptejte se, zda je možné o této otázce znovu hovořit za nějaký čas. Vyjednávání může trvat. Neztrácejte trpělivost a zachovejte profesionální přístup.

Pamatujte, že vyjednávání o platu je normální součástí pracovního procesu. Buďte sebevědomí, zdůrazněte svou hodnotu a zachovejte profesionální přístup. Při vyjednávání o platu je klíčové mít připravené argumenty, dokumentovat své úspěchy a komunikovat s nadřízenými. Nezapomeňte na profesionální přístup a trpělivost.