Každá společnost by měla vědět jakým způsobem motivovat své zaměstnance. Motivace je vnitřní hnací síla, která vede k lepším výsledkům a snazšímu dosažení vytyčených cílů. Jak motivovat své zaměstnance k odvedení výborných pracovních výkonů? Odpověď na tuto otázku nabízí dnešní článek.

Vnitřní motivace zaměstnance

Vnitřní motivace znamená, že je zaměstnanec motivován uvnitř sám sebe. Jedná se o přirozenou součást každého člověka. Touhu podávat dobré výkony na pracovišti má každý zejména proto, že často jeho výkon ovlivňuje i jeho samotný výdělek.  Vnitřní motivaci může nadřízený podpořit pochvalou. Pozitivní zpětná vazba dává zaměstnanci pocit, že je jeho práce oceňována a vnímána.

Vnější motivace zaměstnance

Vnější motivace je stimulována vnějšími faktory, které vytváří zaměstnavatel. Na člověka působí zvenčí a jedná se o zvýšení mzdy, bonusy nebo kariérní postup. Vnější motivace přirozeně žene zaměstnance k lepšímu výkonu. Nevýhodou může být i fakt, že ztráta odměny nebo sesazení z vyšší pracovní pozice, může vést i k nižšímu výkonu.

Jak vytvořit správný motivační program?

Zaměstnavatel, který si neví rady se správným nastavením motivačního programu, si může jednoduše pomoc s Maslowovou pyramidou lidských potřeb. Maslowova pyramida lidských potřeb zahrnuje pět bodů, které lze jednoduše převést do pracovního života. 

Prvním bodem je potřeba seberealizace, jedná se o vnitřní motivaci zaměstnance mít práci, která ho baví a naplňuje. Druhý bod hovoří o potřebě uznání a úctě. V tomto případě přichází na řadu zaměstnavatel, který tento bod podpoří pochvalou za dobře odvedenou práci. Třetí bod je potřeba sounáležitosti, kterou zajistí dobrý pracovní kolektiv. Zaměstnavatel může podpořit dobré vztahy v kolektivu formou teambuildingu. Vztahy s ostatními členy na pracovišti mohou zásadním způsobem ovlivňovat výkon celé společnosti. Čtvrtým bodem je potřeba bezpečí a jistoty, která představuje pravidelný příjem a jistotu zaměstnání. Posledním bodem jsou biologické a fyzické potřeby každého člověka, které musí být zaměstnanci v práci umožněny, tak aby se cítil dobře.

motivace

Zaměstnavatel může podpořit dobré vztahy v kolektivu formou teambuildingu. Vztahy s ostatními členy na pracovišti mohou zásadním způsobem ovlivňovat výkon celé společnosti.

Skupiny vnější motivace zaměstnance

Úspěšná motivace je založena na pochopení zaměstnavatele, které faktory působí na jeho zaměstnance nejsilněji. Mezi nejčastější skupiny motivace patří:

  • Finanční motivace,

  • náplň práce a kariérní postup,

  • benefity.

Finanční motivace zaměstnance

Nejčastější motivací zaměstnance je finanční motivace. Zaměstnavatel kromě klasického měsíčního platu může svým zaměstnancům nabídnout stravenky, multisport kartu, příspěvky na dovolenou nebo na penzijní připojištění. Formou finanční motivace mohou být i dny dovolené navíc nebo sick days. 

Náplň práce a kariérní postup

Jedním z nejdůležitějších faktorů motivace zaměstnance je i to, aby ho práce bavila, naplňovala a následně i motivovala k dalšímu rozvoji. Odměna v podobě kariérního postupu je jedna z nejúčinnějších motivací pro každého zaměstnance.

Další benefity v zaměstnání

Mezi časté benefity, které zároveň podpoří pracovní morálku zaměstnanců jsou i maličkosti, které zpříjemní den. Většina moderních firem nabízí svým zaměstnancům možnost nápojů a kávy na pracovišti zdarma. Jsou však i zaměstnavatelé, kteří poskytují i méně obvyklé benefity jako jsou poukazy na masáže, do sauny, příspěvky na vzdělávací kurzy nebo na nákup knih. Možností, jak podpořit své zaměstnance je velké množství. Všeobecně platí, že motivovaný a odměněný zaměstnanec svou práci vykonává lépe s lepšími pracovními výsledky.