Jak a také k čemu slouží zkušební doba? V dnešním článku se podíváme na kompletní průvodce zkušební dobou od její délky a podmínek až po neobvyklé situace, které se vám mohou přihodit. Jak postupovat v případě nemocenské, těhotenství nebo změny pozice?

Zkušební doba: k čemu slouží a jaká je její podoba

Zkušební doby se nemusí bát ani zaměstnanci, ani zaměstnavatelé. Dalo by se totiž říci, že slouží k ochraně obou stran. Sjednává se v pracovní smlouvě a vždy by měla být vyhotovena písemně a podepsána oběma stranami. Tento krok by měl být učiněn nejdéle v den nástupu na pracoviště.

Takzvaná zkušebka poskytuje časové období na začátku pracovního vztahu, ve kterém může každá ze stran bez problémů a snadno odstoupit od smlouvy.

Z pohledu zaměstnance se lidé zkušební doby často bojí a prožívají nejistotu. Jestliže patříte mezi ně, zahoďte své obavy a snažte se soustředit na pracovní činnost. I pro vás totiž zkušebka funguje jako zkouška dané pracovní náplně a ověření toho, zda se vám práce, kolektiv i prostředí líbí. Zaměstnavatelé navíc nemají důvod zbytečně měnit zaměstnance po pár týdnech, ani jim se to totiž nevyplatí.

Zaměstnavatelům zase toto období ukáže, jak pracovník zvládá své povinnosti, učí se novým věcem a mohou si ověřit, zda se zaměstnanec pro danou práci hodí.

Zákoník práce neukládá povinnost zkušební doby: nemusíte se tedy se zaměstnavatelem dohodnout na žádném časovém období na zkoušku. Zaměstnavatel vás pak nemůže tak snadno vyhodit, ale ani vy neodejdete jen tak. Minimální délka zkušební doby není stanovena, za to maximální ano. Zkušební doba tedy může nejdéle trvat 3 po sobě jdoucí měsíce, u vedoucích pozic až 6 měsíců.

Podání výpovědi ve zkušební době

Toto období je známé tím, že pracovní poměr může být rozpuštěn ze dne na den a bez udání důvodu (a to z obou stran). I přesto, že se jedná o ulehčení zdlouhavé byrokracie, měla by být výpověď vyhotovena písemně a doručena druhé straně jinak není platná. Na odstupné zaměstnanec nárok nemá.

Tip: Váháte, zda odejít z práce, která vás nebaví. Sepsali jsme pro vás 5 ukazatelů, kteří vám jasně prozradí, že je čas na změnu práce. 

Zkušební doba a neobvyklé situace:

V rámci zkušební doby se může stát mnoho zajímavých situací, které si dopředu nenaplánujete. Na některé z nich se nyní podíváme z hlediska zákoníku práce.

Těhotenství

Jakmile žena zjistí, že otěhotněla, nemá povinnost oznamovat tuto skutečnost zaměstnavateli. Klidně tedy může vyčkat (pokud jí to zdravotní stav a povaha práce dovolí) na skončení zkušební doby a teprve za několik měsíců těhotenství oznámit. Těhotná žena navíc nesmí být z tohoto důvodu propuštěna (platí i při zkušební době). Důvodem pro propuštění se může stát jedině jiná událost například snižování počtu zaměstnanců nebo zrušení pozice apod.

Zkušební doba a podmínky

Těhotná žena je chráněna zákonem před výpovědí.

Nemocenská

Pracovník může i během zkušební doby nastoupit na nemocenskou – to je i z povahy věci logické. Zákon jej před propuštěním chrání pouze prvních 14 dní nemocenské, poté jej zaměstnavatel může vyhodit.

Dny strávené na nemocenské se do zkušebky nepočítají a automaticky se toto období o stejný počet dnů prodlužuje.

Tip: Chystáte se na rekvalifikační kurz? Přečtěte si náš článek o tom, jak se na rekvalifikaci připravit a úspěšně ji zvládnout. 

Prodloužení zkušebky

Někdy se stává, že zaměstnavatel nevědomě (i vědomě) porušuje zákoník práce, když chce pracovníkovi zkušební dobu prodloužit. Tato lhůta nesmí být dodatečně prodlužována a tudíž tento postup nelze zvolit.

Jedinou výjimku představuje celodenní absence v práci (dovolená, nemoc, lékař), kdy se zkušebka tedy může navýšit o tyto dny, kdy zaměstnanec nebyl na pracovišti. Dále také platí, že by zkušební doba neměla činit více jak polovinu pracovního poměru. Při krátkodobých úvazcích (například na 4 měsíce) by tedy měla i zkušební doba představovat adekvátní část (v tomto případě max. 2 měsíce).

Změna pozice

I v případě povýšení nebo změny pracovní pozice platí, že u jednoho zaměstnavatele můžete absolvovat pouze jednu zkušební dobu. Změna pracovního poměru tedy neumožňuje zaměstnavateli opětovné sjednání této lhůty na zkoušku. Jestliže vás povýší (a to i v rámci zkušebky) nebo přeřadí jinam, měl by být vyhotoven dodatek ke smlouvě, který novou zkušební dobu nezahrnuje.

Jediným případem, kdy toto pravidlo neplatí, je dosazení pracovníka na vedoucí pozici.

Možná vás napadá, jak se řeší situace, kdy nastupujete ke stejnému zaměstnavateli podruhé. Pokud by se pracovní poměr rušil a znovu obnovoval jen za účelem sjednání nové zkušební doby (typicky okamžitě po sobě), jednalo by se o obcházení zákona. V případě, že k danému zaměstnavateli nastupujete znovu po několika měsících nebo letech, kdy byl pracovní poměr rozvázán, mohla by se pravděpodobně zkušebka znovu sjednat.

Jaké zajímavé situace potkaly vás? Podělte se námi v komentářích nebo se zeptejte na to, co vám stále není jasné.

přihlášení do newsletteru