Onboarding je integrační proces, který pomáhá s adaptací nového zaměstnance do firmy. Onboarding může být také vnímán jako doba, během které se zjišťuje, jak nový zaměstnanec reaguje na pracovní prostředí a jak vnímá svou novou pracovní roli.

Úkolem onboardingu je pomoc novému zaměstnanci s tím, aby se cítil vítán a byl připravený na svou novou práci. Tento úkol má často na starosti HR oddělení a tým, do kterého nový zaměstnanec přichází. Informace, jak na správný onboarding, aby se nováček cítil na pracovišti dobře a neodešel po pár měsících jinam, nabízí dnešní článek. 

Proč se nováčkům věnovat?

Onboarding je proces, který vytváří dojem na potencionálního zaměstnance již od obdržení pracovní nabídky a pokračuje nástupem zaměstnance do firmy. Nově přijatý zaměstnanec nastupuje do firmy zpravidla se smíšenými pocity. Na jednu stranu plný očekávání, nadšení a radosti z posunu na své kariérní cestě. Na druhou stranu může být nervózní nebo dokonce ve stresu. Vytvoření správného procesu onboardingu zajistí, že nováček rychleji porozumí firemní kultuře, zrychlí se tím doba dosažení odborné způsobilosti a potlačí se tím jeho obavy.

Vytvoření firemního procesu onboardingu znamená optimalizaci nejlepších nápadů v oblasti lidských zdrojů a vytvoření systému, který bude fungovat pro konkrétní firmu i pro nového zaměstnance. Jakmile si firma pro onboarding nastaví svá pravidla, nástup nováčků bude mnohem jednodušší. Čas, který je investován do nových zaměstnanců, je ta nejlepší investice pro budoucnost celé firmy. 

Onboarding – rychlý přehled

V první řadě jde o zaslání nabídky práce. Již samotný inzerát nebo zaslaná nabídka by měl na potencionálního zaměstnance působit dobře a měl by obsahovat všechny důležité informace. Ve firmě poté vrcholí samotné přípravy na nástup nového zaměstnance do firmy. Jedná se o přípravu dokumentace a s ní spojenou administrativu.  Např. vytvoření osobní složky zaměstnance, pracovní smlouvy, předání informací úřadům a účetní. Ostatní kolegové by měli být včas informováni o nástupu nováčka do jejich týmu.

Pro nováčka musí být nastavena struktura plánu adaptace, tak aby včas věděl, co ho čeká. První den provede nováčka pracovník HR, který s ním řeší zákonná školení, předává informace o režimu firmy, předává klíče, vstupní karty, seznámí ho s kolegy apod.

Onboarding

Nově přijatý zaměstnanec nastupuje do firmy zpravidla se smíšenými pocity. Vytvoření správného procesu onboardingu zajistí, že nováček rychleji porozumí firemní kultuře. Také se zrychlí doba dosažení odborné způsobilosti a potlačí se tím jeho obavy.

Jak probíhá onboarding v prvních dnech?

Onboarding je proces, který je standardně rozložen do celé zkušební doby. V některých firmách i do prvního půl roku. Během této doby se nováček seznamuje se všemi odděleními, firemní kulturou a náplní své práce. První den je zpravidla ten nejdůležitější. Nováček je provázen HR pracovníkem nebo jiným zkušeným zaměstnancem, který ho provede celým podnikem a ukáže mu, kde se co nachází. Provádějící pracovník by měl umět zodpovědět případné dotazy. V prvních pár dnech má většina zaměstnanců hodně otázek nebo dokonce potenciální obavy.

V procesu nástupu je proto dobré uspořádat neformální rozhovor s personálním oddělením a probrat případné obavy, tak aby se cítil příjemně a vznikl tak důvěrný vztah s vedoucím týmem. Některé firmy jsou na nováčky připravené i v rámci společenských setkání, kde se jednoduše a rychle zapojí do dění ve firmě. 

Závěr

Onboarding je nový proces, který má velké výhody pro zaměstnance i zaměstnavatele. Tím, že novému zaměstnanci na začátku předáte všechny důležité informace a dáte mu pocit, že si ho vážíte, následně mu sdělíte, co od něj očekáváte, tak navazujete vztah, který je prospěšný pro zaměstnance i zaměstnavatele. Nováček, který se rychle začlenění do týmu a lépe se seznámí se svou pracovní náplní je mnohem produktivnější a pro firmu prospěšný. Pro nového zaměstnance slouží onboarding jako jistota a podpora v nové kariérní cestě.