Kdy se vyplatí paušální daň? Paušální daň slibuje méně administrativy. Pokud o paušální dani sami přemýšlíte, zjistěte si, zda je pro vás výhodná. Pro rok 2024 se totiž opět zvyšují měsíční platby paušální daně. Co tedy paušální daň je, jak funguje a vyplatí se zrovna vám?

Co je to paušální daň?

Paušální daň je speciální typ daně, ke které se mohou podnikatelé přihlásit. Pomocí paušální daně se můžete vyhnout složitým výpočtům a sledování každé malé transakce. Platíte totiž pevnou částku daně, která je na základě určitých kritérií stanovena.

Pokud s podnikáním začínáte, může být paušální daň výhodná právě v tom, že není potřeba, abyste sledovali každý výdaj a příjem. Paušální daňová sazba je většinou stanovena pro konkrétní odvětví na základě očekáváných příjmů. Jde tedy o jednotnou měsíční částku, ve které je zohledněna platba na daň z příjmu a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Podnikatelé, kteří využívají paušální daně, nemusí platit minimální povinné zálohy, protože je hradí v rámci paušálu. Ve většině případů nepodávají daňové přiznání, nicméně nemohou uplatnit výdajové paušály ani slevy na dani.

Podmínky pro paušální daň

Paušální daň mohou využít OSVČ, které splňují zákonné podmínky uvedené v § 2a) a § 7a) zákona o dani z příjmu č. 586/1992.

  • To znamená, že fyzická osoba je podnikatelem, tedy OSVČ a není plátcem DPH.
  • Je také důležité, aby za předchozí kalendářní rok příjmy ze samostatné činnosti nepřekročily 2 000 000 Kč.
  • OSVČ není současně společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.
  • Není vůči ní zahájeno insolvenční řízení.
  • Nevykonává současně s podnikáním zaměstnání (závislou činnost).

Kromě příjmů z podnikání může mít OSVČ v daném roce jiné příjmy pouze od daně z příjmů osvobozené nebo příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně. Může mít příjmy zdaněné srážkovou daní nebo příjmy z jiných činností, které podléhají zdanění a nejsou zdaněny konečnou srážkovou daní, pokud nepřekročí 50 000 Kč za kalendářní rok.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu

Oznámení o vstupu do paušálního režimu můžete podat na finančním úřadu, poštou nebo elektronicky datovou schránkou. Od 1. 1. 2024 se oznámení o vstupu do paušálního režimu stává formulářovým podáním, které je poplatník povinen od 1. 1. 2024 podat výhradně elektronicky (pokud má zpřístupněnou datovou schránku).

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne daného zdaňovacího období. V roce 2024 je lhůta pro podání do 10. 1. 2024. Během kalendářního roku nelze do režimu paušální daně vstoupit. Jedinou výjimkou je případ, kdy podnikatel v daném roce v režimu paušální daně byl, pak podnikání přerušil a následně by podnikání v daném roce znovu zahájil.

Studujte kurz mzdového účetnictví 100% online

Paušální daň v roce 2024

V roce 2024 se výše paušální daně liší podle 3 pásem v závislosti na příjmech a uplatnitelném výdajovém paušálu poplatníka.

1.) První pásmo

Paušální daň v prvním pásmu činí 7 498 Kč měsíčně.

První paušální pásmo využijí OSVČ s příjmem do 1 000 000 Kč a pak také podnikatelé s příjmem do 1 500 000 Kč, pokud mají alespoň 75 % svých příjmů z činností u kterých lze uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál. Dále toto pásmo mohou využít OSVČ s příjmem do 2 000 000 Kč, pokud mají alespoň 75 % příjmů z činnosti u které jde uplatnit 80% výdajový paušál.

2.) Druhé pásmo

Paušální daň zde v roce 2024 činí 16 745 Kč.

Druhé paušální pásmo je pro OSVČ s příjmem od 1 000 000 Kč do 1 500 000 Kč a dále pro OSVČ s ročním příjmem do 2 000 000 Kč u kterých alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, u kterých lze uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál

3.) Třetí pásmo

Paušální daň pro rok 2024 je ve třetím pásmu 27 139 Kč. Toto pásmo mohou využít OSVČ s příjmem nepřesahujícím 2 000 000 Kč.

Podnikatelé si volí paušální pásmo na základě výsledků své samostatné činnosti za předchozí kalendářní rok. U jednotlivých pásem je vždy stanovena horní hranice rozhodných příjmů a dolní hranice stanovena není. Pokud tedy podnikatel za předchozí rok nemá žádné příjmy ze samostatné činnosti, může si vybrat první pásmo.

Výhody paušální daně a úspora času

Využití paušální daně vám usnadní administrativní zátěž, kdy celý paušální systém zjednodušuje procesy. Není potřeba podávat daňové přiznání ani řešit přehledy s pojišťovnami. Nepotřebujete rovněž využívat služeb daňových poradců. Ušetříte si tedy nejen náklady, ale také čas s hledáním vhodného a schopného účetního. Paušální daň se vám vyplatí, pokud při jejím využití získáte více, než zaplatíte na odvodech a platbách účetním nebo daňovým poradcům. Největší úspory dosáhnete vždy při příjmu před změnou pásma. Proto je dobré si například posunout platby do dalšího roku a ušetřit tak více peněz.