Učení a rozvoj je procesem, který rozšiřuje a zlepšuje naše znalosti, dovednosti i schopnosti. Vzdělávání zahrnuje různé strategie a programy, kterými podporujeme růst a kvalifikovanost zaměstnanců a zvyšujeme tak jejich potenciál.

Jak se efektivně vzdělávat

Pojďme si nyní projít několik strategií, které nás vedou k efektivnímu vzdělávání a které můžeme využít nejen v rámci společnosti, ale také v případě, že chceme pracovat na vlastním rozvoji dovedností.

1.) Individuální přístup

Jestliže chceme, aby bylo vzdělávání co nejefektivnější, musíme jej napasovat na konkrétní potřeby jednotlivce. Zhodnotíme, jaké dovednosti a znalosti již máme a také jaké jsou naše cíle, kam se chceme posunout. Na základě toho pak můžeme volit vhodná školení a také přizpůsobit plán rozvoje každému jednotlivci na základě jeho potřeb.

2.) Jasně dané cíle

Jakmile máme zvolený vhodný přístup, potřebujeme si nastavit jasné, měřitelné, a hlavně splnitelné cíle. Čím jasnější cíle se zaměstnanci nastavíme, tím efektivnější pak bude jejich plnění, následné využití v práci a zvýší se tím i jejich motivace.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

3.) Čas a příležitosti

Nastavit vzdělávací plán zaměstnancům podle jejich potřeb je dobrý stav. Ideální je ale dát zaměstnancům prostor a hlavně příležitost, aby nové informace mohli v klidu nasávat a následně uplatnit.

Nabídněte tedy větší různorodost v možnostech vzdělávání, jeho formě i časovém harmonogramu. Někteří se rádi vzdělávají aktivně, jiní si zase raději něco přečtou nebo poslechnou přednášku. Na všechny tyto způsoby dopřejte svým zaměstnancům dostatek prostoru.

4.) Nastavte průběžné vzdělávání

Nespoléhejte se jen na pravidelná nebo nárazová školení. Dopřejte svým zaměstnancům možnost, aby se vzdělávali průběžně a lépe tak zakomponovali rozvoj do pravidelných pracovních činností. Využívejte různé vzdělávací platformy nebo aktivně nabízejte zaměstnancům různé webináře, školení i účast na konferencích.

vzdělávání

5.) Nepodceňujte zpětnou vazbu

Abyste mohli objektivně posoudit, jak se zaměstnancům vzdělávací plán líbí a jak je užitečný, potřebujete k tomu pravidelnou zpětnovazební komunikaci. Dejte jim najevo, jaký pokrok v jejich rozvoji vnímáte, řešte s nimi i další potřeby, zda jsou školení, která mají k dispozici dostačující a přináší jim skutečně něco navíc.

6.) Sdílejte

Podporujte sdílení informací. Pokud je to možné, dovolte zaměstnancům, aby si jednotlivě získané informace mohli mezi sebou předat. Využijte formu stínování, pokud je to možné, případně formu článků na interní web, kde se mohou jednotlivci podělit o zajímavé zkušenosti z oboru. Usnadněte zaměstnancům cestu k vytváření takových sítí a společnému rozvoji.

Studujte kurz personalistiky

7.) Oceňujte zájem o rozvoj

Dbejte na to, aby se zaměstnanci cítili oceněni za to, že se sami vzdělávají a zdokonalují ve svých dovednostech. Odměny mohou být v různých formách od pochvaly, přes prémie navíc nebo zvýšení mzdy či povýšení.

8.) Jděte příkladem

Ať už pracujete ve vedoucí pozici nebo na HR, jděte zaměstnancům příkladem. Sami se vzdělávejte a ukažte, jak můžete nově získané dovednosti využít ve své praxi. Jako vedoucí sdílejte se zaměstnanci své poznatky a zkušenosti. Pokud jste vedoucí a jdete příkladem v oblasti rozvoje, budete mít jednodušší cestu k takovému přístupu dovést i své zaměstnance.

9.) Slaďte vzdělávání s firemní strategií

Pokud vzdělávání sladíte i s cíli firmy, bude mít pro zaměstnance zase o něco větší smysl. Propojujte rozvojové plány se strategickými cíli společnosti a zvyšujte tak dopad rozvoje zaměstnanců na úspěch celé společnosti.

Nezapomínejte, že rozvoj zaměstnanců je proces, který můžete neustále zdokonalovat a rozvíjet tak nejen své dovednosti. Čím vzdělanější máte zaměstnance, tím více jsou flexibilní a připraveni tak na změny, které mohou nastat.