SQL, zkratka pro Structured Query Language, je jazyk pro zpracování relačních databází. Používá se k vytváření, čtení, aktualizaci a mazání dat databázích. SQL je standardní jazyk, který je podporován většinou relačních databázových systémů, včetně MySQL, PostgreSQL, Oracle a SQL Server.

V databázovém světě má SQL následující funkce:

  • Poskytuje způsob, jak přistoupit k datům v relační databázi. Pomocí SQL lze vytvářet, aktualizovat a mazat data v tabulkách databáze.
  • Umožňuje provádět komplexní dotazy na data. SQL lze použít k výběru dat z několika tabulek, k agregaci dat a k provádění dalších komplexních operací.
  • Poskytuje způsob, jak zabezpečit data v relační databázi. Pomocí něj lze definovat oprávnění pro uživatele a skupiny, které určují, kdo může přistupovat k datům a jak k nim může přistupovat.

Historie SQL

SQL poprvé vyvinula v roce 1974 společnost IBM jako jazyk pro přístup k databázi System R. V roce 1986 vydali první standardní specifikaci SQL, kterou přijala organizace ANSI. Od té doby prochází specifikace SQL aktualizacemi, aby zahrnovala nové funkce a možnosti.

  • Společnost používá SQL k přístupu k databázi zákazníků, aby mohla zobrazit informace o konkrétním zákazníkovi nebo aby mohla aktualizovat informace o zákazníkovi.
  • Banka jej používá k přístupu k databázi účtů, aby mohla zkontrolovat zůstatek na účtu zákazníka nebo aby mohla provést převod peněz mezi účty.
  • E-commerce web jej používá k přístupu k databázi produktů, aby mohl zobrazit seznam produktů zákazníkovi nebo aby mohl aktualizovat cenu produktu.
Naučte se programovat v našem kurzu

 

Jak to celé vlastně funguje?

SQL funguje na principu relační databáze. Relační databáze jsou založeny na tabulkách, které obsahují sloupce a řádky. Sloupce definují data, která jsou uložena v tabulce, řádky obsahují jednotlivá data.

Používá příkazy k přístupu k datům v relačních databázích. Tyto příkazy lze rozdělit do tří kategorií:

  • DDL příkazy (Data Definition Language) slouží k vytváření, modifikaci a mazání tabulek.
  • DML příkazy (Data Manipulation Language) slouží k přidávání, aktualizaci a mazání dat v tabulkách.
  • DCL příkazy (Data Control Language) slouží k definování oprávnění pro uživatele a skupiny.
co je sql

SQL – výkonný nástroj, který lze použít k přístupu, zpracování a zabezpečení dat v relačních databázích.

Výběr vhodné databáze

Pokud se chcete naučit SQL, jedním z prvních kroků je výběr databáze. Na trhu je celá řada různých databází, každá s vlastními výhodami a nevýhodami, které si lze přehledně přečíst v tabulce níže.

MySQL je jednou z nejpopulárnějších databází na světě. Je snadno použitelná a má širokou škálu funkcí. Je vhodná pro malé i velké projekty, včetně webových aplikací, desktopových aplikací a mobilních aplikací.

MS-SQL je další populární databáze, která je vyvíjena společností Microsoft. Je podobná MySQL, ale nabízí některé pokročilejší funkce. Je vhodná pro náročnější projekty, jako jsou velké webové aplikace nebo databázové systémy.

SQLite je relační databáze, která se ukládá do jednoho souboru. Je vhodná pro malé projekty, které potřebují databázi, která je přenosná a nezávislá na serveru.

PostgreSQL je open-source databáze, která nabízí širokou škálu funkcí a je vhodná pro různé typy projektů.

Oracle je výkonná databáze, která je vhodná pro velké projekty, které potřebují vysokou dostupnost a výkon.

Vhodná databáze pro začátečníky

Pokud jste začátečník, vyberte si databázi, která je snadno použitelná a má širokou nabídku funkcí. MySQL je dobrou volbou pro většinu začátečníků. V případě, že chcete vytvářet webové aplikace, je MySQL také dobrou volbou. SQLite je vhodná pro malé projekty, které potřebují databázi, která je přenosná a nezávislá na serveru. Poslední možností je, že chcte vytvářet desktopové nebo mobilní aplikace, můžete zvolit MySQL, MS-SQL nebo PostgreSQL. Oracle je vhodná pro náročnější projekty, jako jsou velké webové aplikace nebo databázové systémy.

Databáze Výhody Nevýhody
MySQL Snadno použitelná, široká škála funkcí, zdarma Není vhodná pro projekty, které potřebují databázi, která je přenosná a nezávislá na serveru
MS-SQL Podobná MySQL, nabízí pokročilejší funkce, zdarma pro malé projekty Není vhodná pro projekty, které potřebují databázi, která je přenosná a nezávislá na serveru
SQLite Přenosná, nezávislá na serveru, vhodná pro malé projekty Nevýhodná pro projekty, které potřebují vysokou dostupnost a výkon
PostgreSQL Open-source, široká škála funkcí, vhodná pro různé typy projektů Nevýhodná pro projekty, které potřebují databázi, která je snadno použitelná
Oracle Výkonná, vysoká dostupnost, výkon, vhodná pro velké projekty Není vhodná pro začátečníky, vysoká cena licence

SQL je základním jazykem pro práci s relačními databázemi. Je to výkonný nástroj, který lze použít k přístupu, zpracování a zabezpečení dat v relačních databázích. SQL. Zároveň je důležitým nástrojem pro vývojáře webových aplikací, databázových administrátorů a dalších profesionálů, kteří pracují s daty.