Propracovaný Employer branding může vaší společnosti přinést spoustu nových a lukrativních zákazníků, stejně jako talentovaných uchazečů o zaměstnání.

Budování Employer brandingu, neboli značky zaměstnavatele, je však dlouhodobý proces. Práce na něm se ale vyplácí nejen ve výsledcích náborů, ale také ve zvyšování konkurenceschopnosti a své reputace na trhu práce.

Jak a kde začít s budováním Employer brandingu

Abyste disponovali kvalitním brandem, potřebujete pracovat na několika základních aspektech. Ze začátku je to všechno o přemýšlení a zjišťování, jak jako společnost fungujete. Následně můžete s vaším výtvorem vystoupit ven a nechat svou značku zazářit.

Jaké jsou tedy aspekty, bez kterých silný Employer brand nevybudujete?

Hodnoty a zase hodnoty

  • Na základě čeho vaše společnost funguje?
  • Proč dělá věci tak, jak dělá?
  • Čemu společně věříte?
  • Jaká je vaše vize a co za ní stojí?

Toto jsou otázky, na které je potřeba si odpovědět hned na začátku, abyste určili hodnoty společnosti. Ať už na nich pracujete a řešíte, které hodnoty bude firma zastávat, nebo už je máte dané a zjišťujete, jestli se podle nich kultura společnosti opravdu řídí.

U hodnot a na nich založené firemní kultury je důležité, aby byly co nejvíce transparentní. Aby v každém vašem kroku, inzerci, jednání bylo patrné, že hodnoty zastáváte a skutečně platí. Spoustu kandidátů hledí na to, jaké hodnoty firma zastává a zda jsou v souladu s jejich vlastními osobními hodnotami. Berte tudíž tento krok za jeden z nejdůležitějších pro vybudování silného Employer brandingu.

Nezapomeňte své hodnoty a kulturu společnosti také pravidelně a jasně komunikovat ven, aby se o nich svět dozvěděl. Na webových stránkách firmy vytvořte sekci, která se zabývá hodnotami a tím, čemu ve společnosti věříte a za čím jdete. Na sociálních sítích přizpůsobujte příspěvky tak, aby bylo jasně viditelné, že pro vás hodnoty nejsou jen teorie k zaplnění stránek na webu.

Zapojte zaměstnance

Zeptejte se svých zaměstnanců, co sami na společnosti oceňují a proč by ji doporučili jako místo k práci. Vytvářejte angažované zaměstnance, kteří budou chtít vaši společnost propagovat sami od sebe. Dejte jim možnost rozhodnout a zapojte je do procesů, které se jich týkají. Nebojte se s nimi konzultovat i své nápady a myšlenky. Dozvíte se zajímavé poznatky a získáte jiné úhly pohledu.

Mít angažované zaměstnance je jedna z nejlepších reklam, kterou můžete na podporu Employer brandingu využít.

Za hranice sloganů

Ano, logo a slogany mají vystihovat podstatu společnosti a být snadno zapamatovatelné. Myslete ale také za hranice toho, co lidé vidí na webu. Přemýšlejte i o tom, jaké lidi v týmech máte, hlavně ty, kteří jsou v prvotním kontaktu se zákazníkem nebo s kandidáty.

Věří tito lidé vaší společnosti a hodnotám, které zastává? Jsou s nimi za jedno? Nic vám nezničí Employer branding tak, jako zaměstnanci, kteří mu sami nevěří. Konzultujte tedy se svými pracovníky, co by chtěli zlepšit, zda jim vyhovuje to, jak firma funguje a nastavte si s nimi pravidla pro komunikaci ven z firmy.

Studujte kurz personalistiky 100% online

 

Prezentujte se příběhem

Dlouholetí zaměstnanci mají nějakou historii. Vyprávějte příběhy. Zasaďte vznik společnosti do povídání o hodnotách, které dodržujete. Přiblížíte se tak kandidátům mnohem více. Budou cítit, že se stávají součástí příběhu, který píšete společně se svými zaměstnanci.

Zamyslete se, co je na vaší historii výjimečné, jaké zajímavé příběhy se udály v životech zaměstnanců a na jejich kariérní cestě. Využijte to ve svůj prospěch při budování silné značky.

Flexibilita

Být v práci flexibilní je dneska jeden z nejčastějších požadavků. Buďte jako společnost flexibilní nejen v pružné pracovní době a možností práce z domova, ale přizpůsobujte se i různým generacím, které o vaši společnost projeví zájem. Každý jedinec má své potřeby a každý z nich může ve vaší firmě najít to, po čem opravdu touží.

Zjistěte si, jaké jsou generační rozdíly v očekávání a co od zaměstnavatelé jednotlivci dané generace požadují. Snadněji se pak můžete napasovat na daný typ lidí a využít diverzitu ve svůj vlastní prospěch a v prospěch celé společnosti.

Rozvoj zaměstnanců

Umožněte svým zaměstnancům rozvoj a dovolte jim kariérně růst. Velkou konkurenční výhodou na trhu práce je propracovaný systém vzdělávání. Na pohovorech je to stále častější otázka, zda se budou moci kandidáti ve společnosti rozvíjet nejen profesně ale i osobnostně. Nepodceňujte vzdělávání u svých zaměstnanců a postavte svou značku i na tom, jak jste schopni tvořit talenty a vychovávat profesionály v oboru.

Dejte o sobě vědět

Při zpracování všech výše uvedených bodů o sobě dejte vědět. Vytvořte si atraktivní webovky, pracujte na sociálních sítích a nechejte HR a marketingové oddělení ať si vzájemně vidí pod ruce a mohou tak prodávat společnost jednotně.

Při vstupu do světa sociálních sítí buďte konzistentní, vytvářejte strategie na jejichž základě budete svou společnost prezentovat. Je také potřeba pochopit, že každá sociální síť funguje jinak a budete potřebovat jiný druh přemýšlení a příspěvků, když budete firmu prezentovat přes LinkedIn a jiný, když se vrhnete na Instagram.

employer branding

Výhody silného Employer brandingu

Pokud zrovna pracujete na brandu společnosti, podívejte se ještě na několik benefitů, které vám tenhle, někdy možná náročný, proces přinese.

1.) Talentovaní zaměstnanci

Silná značka společnosti rezonuje v uších těch největších talentů. Pokud tedy hledáte do své společnosti ty nejlepší pracovníky, silný brand je přesně to, co potřebujete. Talentovaní kandidáti jsou totiž mnohem více motivovaní pro práci ve firmě, která si stojí za svými hodnotami a má silný brand na pracovním trhu.

2.) Snížení nákladů při náboru

Snižování nákladů bez snižování kvality je vítaným benefitem snad ve všech společnostech. Kvalitní Employer branding pomáhá se snižováním nákladů na nábor. Souvisí to s prvním bodem o talentovaných zaměstnancích. Když je o vás totiž více slyšet a informace jsou transparentní, láká to do společnosti nové zaměstnance přirozeně a oni sami se o práci u vás zajímají.

3.) Snížení fluktuace

Kvalitní brand, který je založený na upřímnosti a skutečnosti, udrží zaměstnance ve společnosti. Ti jsou navíc spokojení a rádi doporučí svou firmu dál.

4.) Zvýšení zisku

Společnost se silným brandem je atraktivní nejen pro talentované kandidáty, ale také pro zákazníky. Pokud je vaše značka silná a zákazníci ji vnímají pozitivně, budou pravděpodobně nakupovat produkty nebo služby právě od vás.

Dobře vybudovaný Employer branding se promítá přes zaměstnance, produkty i sociální sítě ven mezi další potenciální zákazníky a zaměstnance. Tak se vám investování do značky vyplatí a získáte nejen nové talenty, ale i nové zákazníky a tím i vyšší příjmy.

5.) Konkurenční výhoda

V neposlední řadě vám propracovaná značka přináší velkou konkurenční výhodu. Jste vidět, získáváte nové klienty i kvalitní kandidáty, můžete být silnější. Všímejte si, co u těchto lidí nejvíce převažuje, co je vždycky na vaší společnosti zaujme a pracujte na neustálém zlepšování na základě názorů a požadavků trhu.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Závěrem

Dle výše uvedeného je jasné, že tvorba Employer brandingu je proces, na který potřebujete čas. Při jeho vytváření potřebujete také názory ostatních. Spolupráce je klíčová, stejně tak i zjištění, zda vaší společnosti a jejím hodnotám zaměstnanci věří.

Employer branding hraje zásadní roli při získávání nových talentů ale i zákazníků. Na trhu společnost potřebuje konkurenční výhodu, a proto je potřeba na značce neustále pracovat a získávat další poznatky, které ji mohou posunout zase o kousek dál.