Živnost volná představuje specifický druh podnikání, není nutné splňovat žádné odborné či jiné specifické předpoklady. Stává se tak oblíbenou formou podnikání, která je vhodná pro širokou škálu činností. Kdy si se založením volné živnosti ve svém podnikání vystačíte? To se dozvíte v následujících řádcích.

Kategorie volných živností

Do volné živnosti patří obory, které běžně OSVČ provozují, rozdělují se podle činnosti: výroba, obchod a služby neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Přílohy 1 až 3 obsahují činnosti vyžadující odbornou kvalifikaci. Do oblasti volných živností tak jednoduše spadají všechny činnosti mimo tyto specifikace. Aktuální seznam odvětví volné živnosti lze nalézt v § 27 živnostenského zákona na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výhody spojené s volnou živností

Podnikání podle volné živnosti nabízí několik výhod:

 • Žádné vstupní podmínky – založení volné živnosti nevyžaduje speciální odborné dovednosti, což usnadňuje vstup do podnikání.
 • Široká škála činností – volná živnost zahrnuje různorodé činnosti, což umožňuje každému najít oblast, která mu nejlépe vyhovuje.
 • Jednoduchý postup při zahájení živnosti – registrace volné živnosti probíhá na živnostenském úřadě v místě podnikání.

Podmínky pro získání volné živnosti

Pro začínající podnikatele je nejjednodušším způsobem vyplnění jednotného registračního formuláře. Pomocí tohoto formuláře můžete ohlásit živnost, přihlásit se k dani z příjmu fyzických osob a registrovat se na zdravotní a sociální pojištění. Kromě výše uvedeného bude živnostenský úřad žádat o poplatek 1000 Kč za ohlášení živnosti. Do pěti dnů po registraci provedou úředníci zápis do živnostenského rejstříku, vydají vám výpis a přidělí IČO. Informace o své živnosti můžete snadno zkontrolovat nahlédnutím do živnostenského rejstříku.

Jaké jsou obory volné živnosti?

Mezi příklady volných živností patří:

 • Maloobchod a velkoobchod,
 • ubytovací služby,
 • poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
 • poradenská činnost,
 • překladatelská a tlumočnická činnost,
 • kulturní, kulturně-vzdělávací a zábavní produkce,
 • provozování cestovní agentury,
 • průvodcovství,
 • domácí práce.

Do volné živnosti nepatří pouze činnosti, které patří mezi živnosti vázané, živnosti řemeslné a živnosti koncesované.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

 

Co je potřeba k volné živnosti?

K volné živnosti je potřeba registrace, která probíhá na živnostenském úřadě v místě podnikání. K tomu je třeba vyplnit živnostenský list a předložit doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč.

kdy stačí volné živnosti

Založení volné živnosti je snadným krokem do podnikatelského světa.

Další podmínky pro provozování volné živnosti

Kromě registrace je nutné splnit několik dalších podmínek, například získat souhlas vlastníka nemovitosti v případě provozování živnosti či umístění provozovny na jiném místě, než místě trvalého pobytu pobytu. Zakládání volné živnosti představuje nejjednodušší cestu do světa podnikání, kde stačí k živnostenskému listu absolvovat několik jednoduchých kroků. Od června 2021 je nutné jasně specifikovat činnost, jinak vám hrozí pokuta. Kromě toho je třeba splnit obecnou podmínku, že volnou živnost mohou založit pouze osoby starší 18 let a způsobilé k právním úkonům. Další podmínkou  je trestní bezúhonnost. Živnostenský úřad prověřuje, zda žadatel není zapsán v trestním rejstříku. Pro živnosti spojené s rizikem vzniku škod je vyžadováno pojištění odpovědnosti za škodu.

Platby při provozování volné živnosti

Stejně jako u všech druhů živností i volná živnost zahrnuje povinné měsíční platby. Standardně se vás budou tedy týkat odvody na sociální pojištění a zdravotní pojištění. V roce 2024 jsou minimální měsíční zálohy u sociálního pojištění nastavené na 3 852 Kč, zdravotní pojištění má splátku 2 968 Kč. Případně se můžete registrovat k paušální dani, která zahrnuje obě složky pojištění a navíc i daň z příjmu. Minimální měsíční odvod je pak 7 498 Kč.

Je důležité mít na paměti, že založení volné živnosti je snadným krokem do podnikatelského světa, avšak dodržování příslušných zákonů a pravidel je nezbytné. Získáváte tak svobodu volby činnosti, která vám nejvíce vyhovuje, ale stále podléhá určitým pravidlům.