HTML, neboli HyperText Markup Language, je značkovací jazyk, který se používá k vytváření webových stránek. Jedná se o základní stavební kámen každé webové stránky a umožňuje definovat strukturu a obsah stránky.

Co je HTML?

HTML je značkovací jazyk, což znamená, že používáme značky k označení různých částí webové stránky. Značky jsou uzavřené v uvozovkách nebo lomítkách a označující začátek a konec určitého prvku.

Vývoj jazyka HTML

HTML byl poprvé vyvinut v roce 1991 Tim Berners-Leem, který je také autorem World Wide Webu. Původní verze HTML byla velmi jednoduchá a obsahovala pouze základní prvky, jako jsou nadpisy, odstavce a odkazy. V průběhu let byl rozšiřován o nové prvky a funkce, aby mohl vyhovět rostoucím potřebám webových vývojářů.

Naučte se programovat v našem kurzu

 

Nejčastější otázky 

Jak uložit HTML?

HTML soubory se ukládají s příponou .html nebo .htm. Soubory můžete uložit v jakémkoli textovém editoru, například v Poznámkách pod čarou nebo Sublime Text.

V čem psát HTML?

HTML můžete psát v jakémkoli textovém editoru, ale existují také speciální editory pro webové vývojáře, které vám mohou usnadnit psaní a úpravu kódu. Mezi populární editory patří Visual Studio Code, Atom a Sublime Text.

Kam vložit kód?

HTML kód můžete vložit na webovou stránku pomocí textového editoru nebo speciálního editoru pro webové vývojáře. Pokud chcete vložit HTML kód do existující webové stránky, můžete jej vložit do souboru s příponou .html nebo .htm. Pokud chcete vytvořit novou webovou stránku, můžete vytvořit nový soubor s příponou .html nebo .htm a vložit do něj kód.

Co je to HTML element?

HTML element je základní jednotka HTML dokumentu. Element je definován značkou, která začíná a končí uvozovkami nebo lomítkem. Značka obsahuje název elementu a případně další atributy, které definují vlastnosti elementu.

Co jsou tagy a k čemu je používáme?

Tagy se používají k definici struktury a obsahu webové stránky. Například tag <h1> se používá k definování nadpisu první úrovně, tag <p> se používá k definování odstavce a tag <a> se používá k definování odkazu.

Co je struktura odkazu?

Každý HTML dokument musí začínat a končit značkou <html>. Tato značka definuje začátek a konec dokumentu. Následuje hlavička dokumentu, která se definuje značkou <head>. Hlavička dokumentu obsahuje informace o dokumentu, jako je jeho název, popis a další metadata. Tělo dokumentu se definuje značkou <body>. Tělo dokumentu obsahuje obsah webové stránky, jako jsou nadpisy, odstavce, obrázky a další prvky.

cojeHTML

Tvorba webových stránek

Existuje mnoho různých nástrojů, které můžete použít k vytváření webových stránek. Mezi populární nástroje patří:

 • Textové editory, jako jsou poznámky pod čarou nebo Sublime Text,
 • Speciální editory pro webové vývojáře, jako jsou Visual Studio Code, Atom nebo Sublime Text,
 • Webové editory, jako jsou Wix, Squarespace nebo WordPress.

Pokud chcete vytvořit profesionální webové stránky, můžete použít webový editor. Webové editory vám umožní rychle a snadno vytvořit webové stránky bez nutnosti znát HTML a CSS.

Základní tagy jsou ty, které se používají k definování základní struktury a obsahu webové stránky. Mezi základní HTML tagy patří:

 • <html> – definuje začátek a konec dokumentu
 • <head> – definuje hlavičku dokumentu, která obsahuje informace o dokumentu, jako je jeho název, popis a další metadata
 • <body> – definuje tělo dokumentu, které obsahuje obsah webové stránky
 • <h1><h6> – definují nadpisy různých úrovní
 • <p> – definuje odstavec
 • <br> – definuje odřádkování
 • <img> – definuje obrázek
 • <a> – definuje odkaz
 • <html> – tag <html> definuje začátek a konec dokumentu. Každý HTML dokument musí začínat a končit tímto tagem.
 • <head> – tag <head> definuje hlavičku dokumentu. Hlavička dokumentu obsahuje informace o dokumentu, jako je jeho název, popis a další metadata.
 • <body> –tag <body> definuje tělo dokumentu. Tělo dokumentu obsahuje obsah webové stránky, jako jsou nadpisy, odstavce, obrázky a další prvky
 • <h1><h6> – tagy definují nadpisy různých úrovní. Nadpis <h1> je nadpis nejvyšší úrovně a nadpis <h6> je nadpis úrovně nejnižší.
 • <p> – tag <p> definuje odstavec. Odstavce se používají k oddělení textu na samostatné bloky.
 • <br> – tag <br> definuje odřádkování. Odřádkování se používá k vytvoření nového řádku v textu.
 • <img> – tag <img> definuje obrázek. Obrázky se používají k vizuálnímu zpestření webové stránky.
 • <a> – tag <a> definuje odkaz. Odkazy se používají k propojení na jiné webové stránky nebo na jiné části stejné webové stránky.

Kromě těchto základních tagů existují i další tagy, které se používají k definování dalších prvků webové stránky, jako jsou tabulky, seznamy, formuláře a další.