Rekvalifikace a rekvalifikační kurzy v Hradci Králové

Hradec Králové najdeme na východě Čech ve stejnojmenném Královéhradeckém kraji. Jedná se o středně velké město s bohatým kulturním životem, ve kterém žije přibližně 93.000 obyvatel. Pokračovat

Hledáte-li práci v Hradci Králové, začněte s rekvalifikačním kurzem a získejte zcela novou nebo si rozšiřte vaši stávající kvalifikaci.

Jak se Hradec Králové vypořádává s nezaměstnaností?

Přestože Královéhradecký kraj patří mezi oblasti České republiky s nejnižší mírou nezaměstnanosti, i zde najdeme několik tisíc lidí, kteří aktuálně hledají novou práci. Může se jednat i o momentálně zaměstnané, kteří plánují změnu práce. 

Hradec Králové: Nabídka rekvalifikačních kurzů

Při výběru rekvalifikačního kurzu se zaměřte především na své pracovní preference, budoucnost daného oboru a uplatnění na trhu práce. Zajímat by vás měla také platnost akreditace od MŠMT ČR, bez které by osvědčení o rekvalifikaci nebylo platné.

Mezi nejžádanější obory patří:

✦ Mzdové účetnictví se základy personalistiky

Jak je z názvu patrné, hlavní pracovní náplní mzdové účetní se stává správa a evidence mzdových listů a systém odměn zaměstnanců. Tento kurz se tedy zabývá systémem účtování mezd ve firmě, dozvíte se, jak zpracovávat platové výměry a v rámci personalistiky se budete zabývat problematikou pracovních smluv a náborem zaměstnanců.

Asistent/ka

Pracovní náplň asistentů a asistentek ve firmách se v mnohém často liší, ale mezi základní úkoly většinou patří komunikace přes telefon a e-mail, organizace kalendáře a pracovních schůzek nadřízeného, administrativa a tak dále. To vše se naučíte na rekvalifikačním kurzu asistentky, který je zaměřen na práci s počítačem, komunikační schopnosti a organizaci dokumentů ve firmě

Účetnictví (podvojné)

Patříte mezi úplné začátečníky v účetnictví nebo si chcete osvěžit informace z oboru? Zkušení lektoři vás naučí základy účetnictví od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku. Prohlédněte si naši nabídku termínů rekvalifikace v účetnictví.

✦ Účetnictví a daňová evidence

Především menším živnostníkům a drobným podnikatelům se více než vyplatí vyznat se v účetnictví firmy a daních. Pro takové účely, ale i pro ty z vás kteří by se na pozici účetní a daňového specialisty chtěli nechat zaměstnat, jsme spojili to nejlepší z obou oborů v jednom kurzu. Přehledně vás provedeme problematikou daní (daňové a nedaňové příjmy a výdaje, daň z příjmu fyzických osob, záznamní evidence, silniční daň) a základním podvojným účetnictvím.

✦ Personalistika

Obor personalistiky se řadí mezi oblíbené, zajímavé a rychle se rozvíjející oblasti. Práce s lidmi vás musí skutečně bavit, jelikož se jedná o denní chleba každého personalisty. Naučíte se dobře komunikovat, správné vystupování ve firmě, ale také problematiku spojenou s pracovní agendou.

Online marketing

Zajímá vás oblast reklamy, propagace nebo sociálních sítí? Naučte se základy digitálního marketingu, na kterých již můžete specializací vybudovat vaši kariéru. Ucelený přehled informací z online marketingu se věnuje oblastem od PPC reklam, obsahového marketingu či SEO optimalizace až po reklamu v multimédiích.

Rekvalifikační kurzy úřad práce

Úřad práce v Hradci Králové bojuje s nezaměstnaností obyvatel tím, že je podporuje v celoživotním vzdělávání. V rámci tohoto boje proplácí úřad práce náklady na rekvalifikační kurzy, které zvyšují vaše šance na získání nového zaměstnání nebo díky osvědčení o rekvalifikaci můžete začít podnikat.
 
Přečtěte si, jak vyřídit rekvalifikační kurz přes úřad práce a následně kontaktujte pobočku v Hradci králové na adrese: Wonkova 1142, 500 02, telefonu: +420 950 116 593 či e-mailu: podatelna.hk@uradprace.cz pro více informací.

Podmínky pro zařazení rekvalifikačního kurzu přes ÚP

 • jste registrováni na úřadu práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání
 • máte zdravotní a kvalifikační schopnosti potřebné pro vybraný rekvalifikační kurz i pro vykonávání budoucí profese
 • rekvalifikace je pro vás nutná – současná profese vám nedovoluje najít vhodné pracovní místo
 • rekvalifikace je pro vás užitečná – po absolvování rekvalifikačního kurzu máte reálnou možnost pracovat v daném oboru

Pokud si nejste jisti, jaká profese by vám vyhovovala a zároveň byla na trhu práce dobře žádaná, obraťte se na příslušný úřad práce pro poradenství a doporučení. úřad práce vám může kromě poradenství zajistit i úhradu celého kurzu. Ale můžete si vybrat kurz také sami podle svého uvážení.

Zaplacení nákladů rekvalifikace

Úřad práce platí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, pokud rekvalifikaci navrhne či schválí a podepíše s nimi, ještě před začátkem rekvalifikačního kurzu, písemnou smlouvu o rekvalifikaci.

Pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez oprávněných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne přijmout vhodné zaměstnání odpovídající nově nabyté kvalifikaci, je ve smlouvě o rekvalifikaci uvedena povinnost, že si zaplatí celé náklady rekvalifikace.

Podpora při rekvalifikaci

 • zaplacení ceny kurzu: záleží na rozhodnutí úřadu práce, není zákonné právo
 • zaplacení cestovného, ubytování a dalších nákladů: záleží na rozhodnutí úřadu práce, není zákonné právo
 • podpora během rekvalifikace: náleží vám, pokud nedostáváte starobní důchod, je zákonné právo
 • výše podpory: závisí na vašem předchozím příjmu a zaměstnání
 • zaměstnanci: 60 % průměrného měsíčního čistého příjmu z posledního zaměstnání
 • OSVČ s určitelným vyměřovacím základem: 60 % posledního vyměřovacího základu v rozhodném období na měsíc
 • OSVČ bez určitelného vyměřovacího základu nebo bez prokazatelného příjmu: 0,14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok na měsíc
 • maximální podpora: 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok na měsíc

Pokud chcete absolvovat kurz, který jste si sami vybrali, musíte:

 • podat žádost na formuláři “Zájem o zvolenou rekvalifikaci” (viz. formuláře MPSV)
 • zdůvodnit, proč potřebujete novou kvalifikaci a jak vám pomůže najít práci
 • podat žádost alespoň 30 dnů před začátkem kurzu počítat s tím, že úřad práce vám nemusí proplatit cenu kurzu ani další náklady
 • úspěšně absolvovat kurz a předložit Osvědčení o rekvalifikaci úřadu práce
 • nastoupit na odpovídající pracovní pozici nebo vrátit peníze za kurz

Rekvalifikační kurz můžete absolvovat i sami bez podpory úřadu práce a zaplatit si jej z vlastní kapsy. Jedná se dokonce o častější variantu (až 80 % zájemců si kurz hradí sami).

Pokud se zúčastníte rekvalifikace, měli byste vědět, že:

 • nemáte status studenta ani žádné slevy nebo úlevy pro studenty
 • rekvalifikace vám nepomůže dostat se na vysokou školu ani ji nenahrazuje
 • po dokončení rekvalifikace dostanete “Osvědčení o rekvalifikaci”
 • potvrzení o účasti na rekvalifikaci není stejné jako odborná zkouška podle zákona

Rekvalifikační kurzy – nejčastější dotazy

Kdo může pořádat rekvalifikační kurzy?

Rekvalifikační kurzy může pořádat každý, kdo má akreditaci vzdělávacího programu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nebo od jiného akreditačního orgánu. Akreditace je udělována na základě žádosti a splnění stanovených podmínek. Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny různými firmami a organizacemi v různých oborech a regionech. Přehled společností, kteří mají platnou akreditaci, najdete v seznamu akreditací.

Jak dlouho trvá rekvalifikační kurz?

Délka rekvalifikačního kurzu závisí na typu a obsahu vzdělávacího programu, který absolvujete. Obvykle trvá rekvalifikace 2 až 3 měsíce, ale některé kurzy mohou být i delší. Rekvalifikační kurz musí být zahájen v době platnosti akreditace, která je udělována na dobu 3 let.

Jak probíhá rekvalifikační kurz?

Průběh rekvalifikačního kurzu se může lišit podle typu a obsahu vzdělávacího programu, který absolvujete. Obecně platí, že rekvalifikační kurz zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, která probíhá podle učebního plánu a osnovy. Rekvalifikační kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která může být dle zákona o zaměstnanosti, dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání nebo dle zvláštního právního předpisu. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci.

Výpis termínů

Celkem 6 terminů