Rekvalifikace a rekvalifikační kurzy ve Zlíně

Na východě Moravy leží statutární město Zlín, které představuje centrum pro Zlínský kraj. Město proslavené Tomášem Baťou každoročně přivítá tisíce studentů na místní univerzitě, ale tím vzdělávání ve Zlíně zdaleka nekončí. Pokračovat

V rámci studia v dospělosti zde můžete absolvovat nejrůznější rekvalifikační kurzy.

Nejžádanější rekvalifikační kurzy ve Zlíně

V aglomeraci Zlína žije 130.000 obyvatel a několik tisíc z nich se nachází v evidenci uchazečů o zaměstnání. Další značná část obyvatel není spokojená se svým současným zaměstnáním a tak hledá nové pracovní příležitosti. Obě skupiny mohou využít nabídky rekvalifikačních kurzů, díky kterým získají novou nebo rozšíří svou stávající kvalifikaci. 
 
Mezi nejžádanější volby uchazečů o zaměstnání patří:

Účetnictví

Oblast účetnictví nabízí stálé zaměstnání s dobrým uplatněním i v době ekonomických krizí. Jestliže se chcete naučit základy účetnictví od A až po Z, zvolte kurz podvojného účetnictví, který vás provede kompletní účetní agendou malých a středních firem.
 
Zaměřit se však můžete na užší problematiku, například Mzdové účetnictví se základy personalistiky vás připraví na výkon zaměstnání jako mzdová účetní. Zvolit lze také variantu z rozšířením o práci na počítači. Naučte se zpracovávat mzdy v účetním programu Pohoda.
 
V neposlední řadě se také můžete věnovat akreditovanému kurzu Účetnictví a daňová evidence, který jak již název napovídá, spojuje základy účetnictví a problematiku daní. Dozvíte se informace o daňové evidenci, silniční dani, dani z přidané hodnoty nebo z příjmu fyzických osob.

Personalistika

Chcete-li se věnovat jedné z nejžádanějších pracovních pozic, přihlaste se na kurz personalistiky. Náplň práce vás bude naplňovat a bavit, především pokud máte rádi práci s lidmi a nebojíte se učit nové věci.

Asistent/ka

Pravá a často i levá ruka každého vedoucího? Řeč je o asistentce nebo asistentovi, který vyřizuje korespondenci, domlouvá schůzky a organizuje čas svého nadřízeného. Na rekvalifikaci se naučíte správné vystupování, komunikační techniky, ale také vedení administrativy ve firmě.

Online marketing

Vidíte se v pozici specialisty na online marketing? Nejprve začněte s obecným přehledem v online světě a naučte se základy digitálního marketingu. Osvědčení o rekvalifikaci vám poskytne konkurenční výhodu a znalosti z celého oboru snadněji využijete ve své specializaci, ať už se chcete věnovat PPC reklamám, správě sociálních sítí, obsahovým kampaním nebo PR reklamě.

Rekvalifikační kurzy úřad práce

Pokud sháníte novou práci a jste zapsáni na úřadu práce (ÚP) jako nezaměstnaní, můžete si zažádat o proplacení nákladů na akreditovanou rekvalifikaci. Ale pozor, nemáte na to právní nárok.

Podmínky pro zařazení rekvalifikačního kurzu přes ÚP

 • jste registrováni na úřadu práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání
 • máte zdravotní a kvalifikační schopnosti potřebné pro vybraný rekvalifikační kurz i pro vykonávání budoucí profese
 • rekvalifikace je pro vás nutná – současná profese vám nedovoluje najít vhodné pracovní místo
 • rekvalifikace je pro vás užitečná – po absolvování rekvalifikačního kurzu máte reálnou možnost pracovat v daném oboru

Pokud si nejste jisti, jaká profese by vám vyhovovala a zároveň byla na trhu práce dobře žádaná, obraťte se na příslušný úřad práce pro poradenství a doporučení. úřad práce vám může kromě poradenství zajistit i úhradu celého kurzu. Ale můžete si vybrat kurz také sami podle svého uvážení.

Zaplacení nákladů rekvalifikace

Úřad práce platí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, pokud rekvalifikaci navrhne či schválí a podepíše s nimi, ještě před začátkem rekvalifikačního kurzu, písemnou smlouvu o rekvalifikaci.

Pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez oprávněných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne přijmout vhodné zaměstnání odpovídající nově nabyté kvalifikaci, je ve smlouvě o rekvalifikaci uvedena povinnost, že si zaplatí celé náklady rekvalifikace.

Podpora při rekvalifikaci

 • zaplacení ceny kurzu: záleží na rozhodnutí úřadu práce, není zákonné právo
 • zaplacení cestovného, ubytování a dalších nákladů: záleží na rozhodnutí úřadu práce, není zákonné právo
 • podpora během rekvalifikace: náleží vám, pokud nedostáváte starobní důchod, je zákonné právo
 • výše podpory: závisí na vašem předchozím příjmu a zaměstnání
 • zaměstnanci: 60 % průměrného měsíčního čistého příjmu z posledního zaměstnání
 • OSVČ s určitelným vyměřovacím základem: 60 % posledního vyměřovacího základu v rozhodném období na měsíc
 • OSVČ bez určitelného vyměřovacího základu nebo bez prokazatelného příjmu: 0,14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok na měsíc
 • maximální podpora: 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok na měsíc

Pokud chcete absolvovat kurz, který jste si sami vybrali, musíte:

 • podat žádost na formuláři “Zájem o zvolenou rekvalifikaci” (viz. formuláře MPSV)
 • zdůvodnit, proč potřebujete novou kvalifikaci a jak vám pomůže najít práci
 • podat žádost alespoň 30 dnů před začátkem kurzu počítat s tím, že úřad práce vám nemusí proplatit cenu kurzu ani další náklady
 • úspěšně absolvovat kurz a předložit Osvědčení o rekvalifikaci úřadu práce
 • nastoupit na odpovídající pracovní pozici nebo vrátit peníze za kurz

Rekvalifikační kurz můžete absolvovat i sami bez podpory úřadu práce a zaplatit si jej z vlastní kapsy. Jedná se dokonce o častější variantu (až 80 % zájemců si kurz hradí sami).

Pokud se zúčastníte rekvalifikace, měli byste vědět, že:

 • nemáte status studenta ani žádné slevy nebo úlevy pro studenty
 • rekvalifikace vám nepomůže dostat se na vysokou školu ani ji nenahrazuje
 • po dokončení rekvalifikace dostanete “Osvědčení o rekvalifikaci”
 • potvrzení o účasti na rekvalifikaci není stejné jako odborná zkouška podle zákona

Nebo navštívíte Úřad práce ve Zlíně, který zprostředkovává nabídku zaměstnání a zároveň nabízí proplacení rekvalifikačních kurzů. Úřad práce najdete na adrese: Čiperova 5182, 760 42 Zlín 1. Mezi další kontakty patří telefon: +420 950 175 111, e-mail: podatelna.zl@uradprace.cz nebo datová schránka: iqqzpzd.

Na koho se obrátit při hledání práce ve Zlíně?

Pokud hledáte práci ve Zlíně, máte dvě možnosti. Buď se obrátíte na služby některé ze vzdělávacích společností s akreditací od MŠMT a využijete nabídky rekvalifikací.
 
Například naše kurzy probíhají na adrese Nerudova 167, Zlín 760 01 a kontaktovat nás můžete přes registraci výše nebo na e-mailu: info@rekvalifikacnikurzy.cz či telefonu: +420 533 533 909.

Rekvalifikační kurzy – nejčastější dotazy

Kdo může pořádat rekvalifikační kurzy?

Rekvalifikační kurzy může pořádat každý, kdo má akreditaci vzdělávacího programu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nebo od jiného akreditačního orgánu. Akreditace je udělována na základě žádosti a splnění stanovených podmínek. Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny různými firmami a organizacemi v různých oborech a regionech. Přehled společností, kteří mají platnou akreditaci, najdete v seznamu akreditací.

Jak dlouho trvá rekvalifikační kurz?

Délka rekvalifikačního kurzu závisí na typu a obsahu vzdělávacího programu, který absolvujete. Obvykle trvá rekvalifikace 2 až 3 měsíce, ale některé kurzy mohou být i delší. Rekvalifikační kurz musí být zahájen v době platnosti akreditace, která je udělována na dobu 3 let.

Jak probíhá rekvalifikační kurz?

Průběh rekvalifikačního kurzu se může lišit podle typu a obsahu vzdělávacího programu, který absolvujete. Obecně platí, že rekvalifikační kurz zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, která probíhá podle učebního plánu a osnovy. Rekvalifikační kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která může být dle zákona o zaměstnanosti, dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání nebo dle zvláštního právního předpisu. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci.

Jak se pohybují ceny rekvalifikací ve Zlíně?

Jakýkoliv rekvalifikační kurz s akreditací si můžete zaplatit ze svého nebo využít proplacení nákladů přes Úřad práce Zlín. Ten poskytuje příspěvek až 50.000 Kč, který lze využít i na více kurzů (za předpokladu splnění podmínek).
 
Cena rekvalifikačních kurzů se obvykle pohybuje od 7.000 Kč až po desítky tisíc. My však doporučujeme zvolit zlatou střední cestu, která činí od 9.000 Kč po 13.000 Kč. Taková cena rekvalifikace totiž značí kvalitu daného kurzu, ale zbytečně za své vzdělání nepřeplatíte.

Výpis termínů

Celkem 3 termíny