Rekvalifikace a rekvalifikační kurzy v Jihlavě

Rekvalifikační kurzy Jihlava jsou určeny pro ty, kteří chtějí změnit svou profesní orientaci nebo získat nové dovednosti a znalosti. Pokračovat

V Jihlavě se nabízí široká škála rekvalifikačních kurzů v různých oblastech, jako jsou například informatika, účetnictví, jazyky, zdravotnictví, gastronomie nebo kosmetika. Rekvalifikační kurzy Jihlava jsou vhodné pro nezaměstnané i zaměstnané osoby, které chtějí zlepšit svou kvalifikaci a uplatnění na trhu práce.

Jaké rekvalifikační kurzy najdete v Jihlavě?

V Jihlavě naše vyučovací centrum najdete na adrese Znojemská 5333/82a, 586 01. Vybrat si můžete některý z rekvalifikačních kurzů, mezi které patří:

 • Mzdové účetnictví se základy personalistiky
 • Účetnictví (podvojné)
 • Účetnictví a daňová evidence
 • Personalistika

Mzdové účetnictví se základy personalistiky

Pozice mzdové účetní patří v Jihlavě mezi žádané a prosperující. Věnovat se budete účtování mezd ve firmě a zpracování platových výměrů. Zaměstnavatelé se na mzdové účetní obrací také v případě nemocenských a dovolených ostatních zaměstnanců, nebo kvůli řešení personálních změn – výpovědi, pracovní smlouvy, náboru zaměstnanců, dohody o provedení práce.

Účetnictví (podvojné)

Základní ekonomické vzdělání získáte díky rekvalifikaci v účetnictví. Práce účetní se hodí především pro analytické typy, které baví práce s čísly, pevný řád a organizace. Na kurzu se naučíte kompletní účtování pro malé i střední firmy pod vedením skutečných odborníků z oboru.

Účetnictví a daňová evidence

Jestliže vás kromě podvojného účetnictví zajímá také oblast daní, využijte efektivní možnosti spojit obě příbuzné oblasti do jednoho rekvalifikačního kurzu. Naučíte se jak teoretické znalosti a legislativu, tak praktické informace z nejrůznějších cvičebních příkladů

Personalistika

Nábor nových zaměstnanců, pracovní pohovory, zpracování a příprava pracovních smluv, zaučení na nové pozici nebo motivace zaměstnanců. Taková je denní náplň práce zkušeného personalisty, kterým se můžete snadno stát také díky akreditovanému kurzu personalistiky.

Úřad práce Jihlava: Nabídka rekvalifikace

Do svého vzdělání a budoucnosti můžete investovat buď sami, nebo využít proplacení nákladů od úřadu práce. Pro druhý ze způsobů je nutné splnit určité podmínky, mezi které nejčastěji patří účast v evidenci uchazečů o práci nebo zdravotní způsobilost pro výkon daného zaměstnání.

Pokud sháníte novou práci a jste zapsáni na úřadu práce (ÚP) jako nezaměstnaní, můžete si zažádat o proplacení nákladů na akreditovanou rekvalifikaci. Ale pozor, nemáte na to právní nárok.

Podmínky pro zařazení rekvalifikačního kurzu přes ÚP

 • jste registrováni na úřadu práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání
 • máte zdravotní a kvalifikační schopnosti potřebné pro vybraný rekvalifikační kurz i pro vykonávání budoucí profese
 • rekvalifikace je pro vás nutná – současná profese vám nedovoluje najít vhodné pracovní místo
 • rekvalifikace je pro vás užitečná – po absolvování rekvalifikačního kurzu máte reálnou možnost pracovat v daném oboru

Pokud si nejste jisti, jaká profese by vám vyhovovala a zároveň byla na trhu práce dobře žádaná, obraťte se na příslušný úřad práce pro poradenství a doporučení. úřad práce vám může kromě poradenství zajistit i úhradu celého kurzu. Ale můžete si vybrat kurz také sami podle svého uvážení.

Zaplacení nákladů rekvalifikace

Úřad práce platí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, pokud rekvalifikaci navrhne či schválí a podepíše s nimi, ještě před začátkem rekvalifikačního kurzu, písemnou smlouvu o rekvalifikaci.

Pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez oprávněných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne přijmout vhodné zaměstnání odpovídající nově nabyté kvalifikaci, je ve smlouvě o rekvalifikaci uvedena povinnost, že si zaplatí celé náklady rekvalifikace.

Podpora při rekvalifikaci

 • zaplacení ceny kurzu: záleží na rozhodnutí úřadu práce, není zákonné právo
 • zaplacení cestovného, ubytování a dalších nákladů: záleží na rozhodnutí úřadu práce, není zákonné právo
 • podpora během rekvalifikace: náleží vám, pokud nedostáváte starobní důchod, je zákonné právo
 • výše podpory: závisí na vašem předchozím příjmu a zaměstnání
 • zaměstnanci: 60 % průměrného měsíčního čistého příjmu z posledního zaměstnání
 • OSVČ s určitelným vyměřovacím základem: 60 % posledního vyměřovacího základu v rozhodném období na měsíc
 • OSVČ bez určitelného vyměřovacího základu nebo bez prokazatelného příjmu: 0,14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok na měsíc
 • maximální podpora: 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok na měsíc

Pokud chcete absolvovat kurz, který jste si sami vybrali, musíte:

 • podat žádost na formuláři “Zájem o zvolenou rekvalifikaci” (viz. formuláře MPSV)
 • zdůvodnit, proč potřebujete novou kvalifikaci a jak vám pomůže najít práci
 • podat žádost alespoň 30 dnů před začátkem kurzu počítat s tím, že úřad práce vám nemusí proplatit cenu kurzu ani další náklady
 • úspěšně absolvovat kurz a předložit Osvědčení o rekvalifikaci úřadu práce
 • nastoupit na odpovídající pracovní pozici nebo vrátit peníze za kurz

Rekvalifikační kurz můžete absolvovat i sami bez podpory úřadu práce a zaplatit si jej z vlastní kapsy. Jedná se dokonce o častější variantu (až 80 % zájemců si kurz hradí sami).

Pokud se zúčastníte rekvalifikace, měli byste vědět, že:

 • nemáte status studenta ani žádné slevy nebo úlevy pro studenty
 • rekvalifikace vám nepomůže dostat se na vysokou školu ani ji nenahrazuje
 • po dokončení rekvalifikace dostanete “Osvědčení o rekvalifikaci”
 • potvrzení o účasti na rekvalifikaci není stejné jako odborná zkouška podle zákona

Pro více informací o proplacení kontaktujte přímo pracoviště Úřadu práce v Jihlavě na e-mailu: podatelna.ji@uradprace.cz, na telefonu: +420 950 123 111 nebo osobně na adrese Brtnická 2531, 586 01 Jihlava.

Rekvalifikační kurzy – nejčastější dotazy

Kdo může pořádat rekvalifikační kurzy?

Rekvalifikační kurzy může pořádat každý, kdo má akreditaci vzdělávacího programu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nebo od jiného akreditačního orgánu. Akreditace je udělována na základě žádosti a splnění stanovených podmínek. Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny různými firmami a organizacemi v různých oborech a regionech. Přehled společností, kteří mají platnou akreditaci, najdete v seznamu akreditací.

Jak dlouho trvá rekvalifikační kurz?

Délka rekvalifikačního kurzu závisí na typu a obsahu vzdělávacího programu, který absolvujete. Obvykle trvá rekvalifikace 2 až 3 měsíce, ale některé kurzy mohou být i delší. Rekvalifikační kurz musí být zahájen v době platnosti akreditace, která je udělována na dobu 3 let.

Jak probíhá rekvalifikační kurz?

Průběh rekvalifikačního kurzu se může lišit podle typu a obsahu vzdělávacího programu, který absolvujete. Obecně platí, že rekvalifikační kurz zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, která probíhá podle učebního plánu a osnovy. Rekvalifikační kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která může být dle zákona o zaměstnanosti, dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání nebo dle zvláštního právního předpisu. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci.

Výpis termínů

Celkem 4 termíny