Rekvalifikace a rekvalifikační kurzy v Českých Budějovicích

České Budějovice představují kulturní metropoli a jedno z nejnavštěvovanějších měst Jihočeského kraje. Žije zde 94.000 obyvatel, pokud se však zaměříme i na přilehlé okolí a aglomeraci, vyšplhá se počet obyvatel až na 170.000 obyvatel. Pokračovat

Kromě hojného kulturního a společenského vyžití nabízí České Budějovice také dostatek pracovních příležitostí. Hledáte-li práci právě zde, využijte naši nabídku rekvalifikací, které zvýší vaše šance na pracovním trhu.

Rekvalifikační kurzy v Českých Budějovicích

Mezi největší výhody absolvování rekvalifikace patří rozšíření vaší kvalifikace, což vám zajistí větší výběr z pracovních pozic. Jestliže již dlouho nemůžete sehnat zaměstnání nebo plánujete změnu oboru, rekvalifikační kurzy vám poskytnou skvělý odrazový můstek pro váš kariérní růst. Vybírejte ze žádaných oborů s dobrou vyhlídkou do budoucna.

Nabídka rekvalifikačních kurzů v Českých Budějovicích zahrnuje:

✦ Mzdové účetnictví se základy personalistiky

Bavila vás na škole ekonomie a mezi vaše přednosti patří pečlivost a dobrý time management? Pak se vrhněte do rekvalifikace na mzdovou účetní, která se velmi často věnuje kromě mezd také zpracování pracovních smluv a dohod. Jelikož se tento kurz zabývá také základy personalistiky, nepřekvapí vás ani nábor nových zaměstnanců a příprava dalších pracovních dokumentů.

✦ Účetnictví (podvojné)

Obor účetnictví dlouhodobě patří mezi jednu z nejžádanějších rekvalifikací vůbec. Kvalitních účetních totiž není nikdy dost, a proto snadno najdete uplatnění na pracovním trhu. Tento kurz disponuje poměrně nízkou časovou dotací, takže jej zvládnete absolvovat velmi rychle. Kurz účetnictví (podvojné) poskytuje základní informace z kompletního účtování. I úplný začátečník v této oblasti je po absolvování rekvalifikace schopen vést účetní agendu malé či střední firmy.

✦ Účetnictví a daňová evidence

Hledáte spojení podvojného účetnictví a vedení daňové evidence? Zvolte nejvýhodnější variantu kurzu, ve kterém se dozvíte informace z obou oblastí. Celý kurz doprovází celá řada praktických příkladů, na kterých si své nově nabyté vědomosti vyzkoušíte a snadněji zapamatujete.

✦ Asistent/ka

Baví vás práce na počítači, domlouvání schůzek a administrativní úkoly? Staňte se pravou rukou vedoucího, nebo ředitele ve firmě, a věnujte se práci na pozici asistenta či asistentky. Rekvalifikační kurz vás provede administrativou společnosti, seznámí vás s firemními procesy, procvičíte si své komunikační i organizační schopnosti a mnoho dalšího. Po absolvování se také budete orientovat v legislativních záležitostech firmy nebo podmínek bezpečnosti práce.

✦ Personalistika

Větší společnosti si pro nábor nových zaměstnanců najímají specialistu na obsazování volných pozic a problematiku pracovních smluv. Tímto specialistou se stává personalista neboli náborový manažer. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších a nejžádanějších pozic na pracovním trhu v posledních letech. Zkušení lektoři vám předají teoretické znalosti z oboru personalistiky a na vrch přidají praktické tipy z praxe.

✦ Online marketing

Dynamický a různorodý obor online marketingu patří mezi oblasti, které se neustále vyvíjejí a prosperují i v dobách ekonomické nepřízně. Základy marketingu se vám budou hodit jak pro specializaci v digitálním marketingu, tak pro propagaci vlastních služeb nebo podnikání. Získejte rychle a snadno konkurenční výhodu na akreditovaném kurzu online marketingu.

Rekvalifikace přes Úřad práce České Budějovice

Úřad práce v Českých Budějovicích podporuje vzdělávání v dospělosti v rámci rekvalifikačních kurzů a poskytuje až 50.000 Kč za tři roky na uhrazení nákladů spojených s rekvalifikací. Více informací se dozvíte na kontaktním pracovišti Klavíkova 1570/7, 370 04, nebo na telefonu: +420 800 779 900 či e-mailu: podatelna.cb@uradprace.cz

Pokud sháníte novou práci a jste zapsáni na úřadu práce (ÚP) jako nezaměstnaní, můžete si zažádat o proplacení nákladů na akreditovanou rekvalifikaci. Ale pozor, nemáte na to právní nárok.

Podmínky pro zařazení rekvalifikačního kurzu přes ÚP

 • jste registrováni na úřadu práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání
 • máte zdravotní a kvalifikační schopnosti potřebné pro vybraný rekvalifikační kurz i pro vykonávání budoucí profese
 • rekvalifikace je pro vás nutná – současná profese vám nedovoluje najít vhodné pracovní místo
 • rekvalifikace je pro vás užitečná – po absolvování rekvalifikačního kurzu máte reálnou možnost pracovat v daném oboru

Pokud si nejste jisti, jaká profese by vám vyhovovala a zároveň byla na trhu práce dobře žádaná, obraťte se na příslušný úřad práce pro poradenství a doporučení. úřad práce vám může kromě poradenství zajistit i úhradu celého kurzu. Ale můžete si vybrat kurz také sami podle svého uvážení.

Zaplacení nákladů rekvalifikace

Úřad práce platí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, pokud rekvalifikaci navrhne či schválí a podepíše s nimi, ještě před začátkem rekvalifikačního kurzu, písemnou smlouvu o rekvalifikaci.

Pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez oprávněných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne přijmout vhodné zaměstnání odpovídající nově nabyté kvalifikaci, je ve smlouvě o rekvalifikaci uvedena povinnost, že si zaplatí celé náklady rekvalifikace.

Podpora při rekvalifikaci

 • zaplacení ceny kurzu: záleží na rozhodnutí úřadu práce, není zákonné právo
 • zaplacení cestovného, ubytování a dalších nákladů: záleží na rozhodnutí úřadu práce, není zákonné právo
 • podpora během rekvalifikace: náleží vám, pokud nedostáváte starobní důchod, je zákonné právo
 • výše podpory: závisí na vašem předchozím příjmu a zaměstnání
 • zaměstnanci: 60 % průměrného měsíčního čistého příjmu z posledního zaměstnání
 • OSVČ s určitelným vyměřovacím základem: 60 % posledního vyměřovacího základu v rozhodném období na měsíc
 • OSVČ bez určitelného vyměřovacího základu nebo bez prokazatelného příjmu: 0,14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok na měsíc
 • maximální podpora: 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok na měsíc

Pokud chcete absolvovat kurz, který jste si sami vybrali, musíte:

 • podat žádost na formuláři “Zájem o zvolenou rekvalifikaci” (viz. formuláře MPSV)
 • zdůvodnit, proč potřebujete novou kvalifikaci a jak vám pomůže najít práci
 • podat žádost alespoň 30 dnů před začátkem kurzu počítat s tím, že úřad práce vám nemusí proplatit cenu kurzu ani další náklady
 • úspěšně absolvovat kurz a předložit Osvědčení o rekvalifikaci úřadu práce
 • nastoupit na odpovídající pracovní pozici nebo vrátit peníze za kurz

Rekvalifikační kurz můžete absolvovat i sami bez podpory úřadu práce a zaplatit si jej z vlastní kapsy. Jedná se dokonce o častější variantu (až 80 % zájemců si kurz hradí sami).

Pokud se zúčastníte rekvalifikace, měli byste vědět, že:

 • nemáte status studenta ani žádné slevy nebo úlevy pro studenty
 • rekvalifikace vám nepomůže dostat se na vysokou školu ani ji nenahrazuje
 • po dokončení rekvalifikace dostanete “Osvědčení o rekvalifikaci”
 • potvrzení o účasti na rekvalifikaci není stejné jako odborná zkouška podle zákona

Rekvalifikační kurzy – nejčastější dotazy

Kdo může pořádat rekvalifikační kurzy?

Rekvalifikační kurzy může pořádat každý, kdo má akreditaci vzdělávacího programu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nebo od jiného akreditačního orgánu. Akreditace je udělována na základě žádosti a splnění stanovených podmínek. Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny různými firmami a organizacemi v různých oborech a regionech. Přehled společností, kteří mají platnou akreditaci, najdete v seznamu akreditací.

Jak dlouho trvá rekvalifikační kurz?

Délka rekvalifikačního kurzu závisí na typu a obsahu vzdělávacího programu, který absolvujete. Obvykle trvá rekvalifikace 2 až 3 měsíce, ale některé kurzy mohou být i delší. Rekvalifikační kurz musí být zahájen v době platnosti akreditace, která je udělována na dobu 3 let.

Jak probíhá rekvalifikační kurz?

Průběh rekvalifikačního kurzu se může lišit podle typu a obsahu vzdělávacího programu, který absolvujete. Obecně platí, že rekvalifikační kurz zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, která probíhá podle učebního plánu a osnovy. Rekvalifikační kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která může být dle zákona o zaměstnanosti, dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání nebo dle zvláštního právního předpisu. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci.

Kde probíhají kurzy v Českých Budějovicích?

Kurzy účetnictví a dalších oborů probíhají v centru města v kulturním domě Metropol na adrese: Senovážné nám. 2, České Budějovice, PSČ 37021.

Výpis termínů

Celkem 4 termíny