Rekvalifikace a rekvalifikační kurzy v Brně

Rekvalifikační kurzy vám umožní získat novou kvalifikaci, anebo vám pomohou prohloubit dosavadní znalosti v oboru. Pokračovat

Jestliže chcete získat lepší práci a zvýšit svou šanci uplatnit se na pracovním trhu v druhém největším městě České republiky, akreditované rekvalifikační kurzy Brno vás rozhodně posunou ve vaší profesi dál.

Co znamená pojem akreditovaný kurz?

Rekvalifikační kurzy lze chápat jako určitou formu vzdělání, díky níž získáte novou kvalifikaci. Vzdělávací instituce nabízející akreditované kurzy musí mít akreditaci MŠMT ČR nebo MPSV ČR.

Oblíbené rekvalifikační kurzy mohou studovat ti, jež splní podmínky týkající se zdravotní způsobilosti a požadavek na minimální dokončené vzdělání. K většině kurzů je potřeba výuční list, některé odbornější kurzy, např. Daňový specialista vyžadují úspěšně složenou maturitní zkoušku.

Rekvalifikační kurzy Brno jsou zaměřené na praxi

Ať už se řadíte k začátečníkům či k pokročilým odborníkům v daném oboru, kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí naučit něčemu novému či se zdokonalit ve svých stávajících znalostech. Výhodou je, že je výuka zaměřená spíše na praktickou část, méně na teorii. Ovšem ani ta není opomíjená.

Po úspěšném zakončení kurzu obdrží každý absolvent osvědčení o rekvalifikaci. Tento získaný dokument má neomezenou platnost na území celé ČR. Uznávají ho také v dalších okolních státech.

Tip! Přes 60 % úspěšných absolventů rekvalifikačního kurzu najde do roka novou práci. V Brně se daří najít studentům práci již do pár měsíců.

Rekvalifikační kurzy Brno navštěvují především zaměstnanci, kteří si chtějí rozšířit svoji činnost ve firmě, osoby toužící po úplně novém oboru a maminky na mateřské, které chtějí oprášit své znalosti po letech doma s dětmi, anebo si rovnou přivydělat pár korun navíc na rodičovské dovolené.

Jaké obory rekvalifikace se nabízí?

V Brně můžete studovat zajímavé rekvalifikační kurzy, jako jsou účetnictví, daně, personalistika a online marketing. Rekvalifikační kurzy účetnictví se dále rozdělují na podvojné účetnictví, mzdové účetnictví a daňovou evidenci. Žádané jsou také rekvalifikační kurzy personalistiky. Nově se můžete přihlásit i na kurz asistentky (sekretářky).

Pokud hledáte rekvalifikační kurz, který vám zajistí lepší uplatnění na trhu práce, máme pro vás několik tipů:

Kurz podvojného účetnictví

Naučte se vést účetní knihu malých a středních podniků od úplných základů po účetní závěrku. Účetnictví je obor, který je vždy potřeba a nabízí stabilní zaměstnání i v dobách krize.

Kurz mzdového účetnictví se základy personalistiky

Získejte kvalifikaci pro práci jako mzdová účetní. Dozvíte se, jak správně vypočítat mzdy a odvody zaměstnanců, jak vést personální agendu a jak pracovat s účetním softwarem Pohoda či Money S3.

Kurz účetnictví a daňová evidence

Zvládněte zákony a předpisy týkající se daní. Naučte se, jak vést účetnictví a daňovou evidenci, jak platit silniční daň, DPH nebo daň z příjmu fyzických osob.

Kurz personalistiky

Staňte se odborníkem na lidské zdroje. Naučte se personalistiku – jak komunikovat s lidmi, jak vést nábor a výběr zaměstnanců, jak řešit pracovněprávní otázky a jak motivovat a rozvíjet tým.

Kurz asistentky

Buďte oporou svého nadřízeného. Naučte se, jak efektivně organizovat čas, jak vést kancelářskou administrativu, jak psát obchodní dopisy či e-maily, a jak se chovat na pracovišti.

Kurz marketingu

Pronikněte do světa digitální reklamy. Naučte se, jak plánovat a realizovat online marketingové kampaně, jak využívat různé nástroje a kanály pro propagaci produktů nebo služeb, jak měřit a vyhodnocovat výsledky a jak se specializovat na PPC reklamu, sociální média, obsahový marketing nebo PR reklamu.

Rekvalifikace a její výhody

Rekvalifikační kurzy v Brně jsou pečlivě sestavené a zaměřené hlavně na praktickou stránku. Lektoři mají bohatou praxi v oboru a mohou tak studentům nabídnout výuku prokládanou vlastními osobitými zkušenostmi a postřehy z jejich profese. Součástí kurzu je e-learning, který vám umožní si probíranou látku procvičovat doma.

Rekvalifikační kurzy úřad práce

Pokud sháníte novou práci a jste zapsáni na úřadu práce (ÚP) jako nezaměstnaní, můžete si zažádat o proplacení nákladů na akreditovanou rekvalifikaci. Ale pozor, nemáte na to právní nárok.

Podmínky pro zařazení rekvalifikačního kurzu přes ÚP

 • jste registrováni na úřadu práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání
 • máte zdravotní a kvalifikační schopnosti potřebné pro vybraný rekvalifikační kurz i pro vykonávání budoucí profese
 • rekvalifikace je pro vás nutná – současná profese vám nedovoluje najít vhodné pracovní místo
 • rekvalifikace je pro vás užitečná – po absolvování rekvalifikačního kurzu máte reálnou možnost pracovat v daném oboru

Pokud si nejste jisti, jaká profese by vám vyhovovala a zároveň byla na trhu práce dobře žádaná, obraťte se na příslušný úřad práce pro poradenství a doporučení. úřad práce vám může kromě poradenství zajistit i úhradu celého kurzu. Ale můžete si vybrat kurz také sami podle svého uvážení.

Zaplacení nákladů rekvalifikace

Úřad práce platí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, pokud rekvalifikaci navrhne či schválí a podepíše s nimi, ještě před začátkem rekvalifikačního kurzu, písemnou smlouvu o rekvalifikaci.

Pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez oprávněných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne přijmout vhodné zaměstnání odpovídající nově nabyté kvalifikaci, je ve smlouvě o rekvalifikaci uvedena povinnost, že si zaplatí celé náklady rekvalifikace.

Podpora při rekvalifikaci

 • zaplacení ceny kurzu: záleží na rozhodnutí úřadu práce, není zákonné právo
 • zaplacení cestovného, ubytování a dalších nákladů: záleží na rozhodnutí úřadu práce, není zákonné právo
 • podpora během rekvalifikace: náleží vám, pokud nedostáváte starobní důchod, je zákonné právo
 • výše podpory: závisí na vašem předchozím příjmu a zaměstnání
 • zaměstnanci: 60 % průměrného měsíčního čistého příjmu z posledního zaměstnání
 • OSVČ s určitelným vyměřovacím základem: 60 % posledního vyměřovacího základu v rozhodném období na měsíc
 • OSVČ bez určitelného vyměřovacího základu nebo bez prokazatelného příjmu: 0,14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok na měsíc
 • maximální podpora: 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok na měsíc

Pokud chcete absolvovat kurz, který jste si sami vybrali, musíte:

 • podat žádost na formuláři “Zájem o zvolenou rekvalifikaci” (viz. formuláře MPSV)
 • zdůvodnit, proč potřebujete novou kvalifikaci a jak vám pomůže najít práci
 • podat žádost alespoň 30 dnů před začátkem kurzu počítat s tím, že úřad práce vám nemusí proplatit cenu kurzu ani další náklady
 • úspěšně absolvovat kurz a předložit Osvědčení o rekvalifikaci úřadu práce
 • nastoupit na odpovídající pracovní pozici nebo vrátit peníze za kurz

Rekvalifikační kurz můžete absolvovat i sami bez podpory úřadu práce a zaplatit si jej z vlastní kapsy. Jedná se dokonce o častější variantu (až 80 % zájemců si kurz hradí sami).

Pokud se zúčastníte rekvalifikace, měli byste vědět, že:

 • nemáte status studenta ani žádné slevy nebo úlevy pro studenty
 • rekvalifikace vám nepomůže dostat se na vysokou školu ani ji nenahrazuje
 • po dokončení rekvalifikace dostanete “Osvědčení o rekvalifikaci”
 • potvrzení o účasti na rekvalifikaci není stejné jako odborná zkouška podle zákona

Rekvalifikační kurzy – nejčastější dotazy

Kdo může pořádat rekvalifikační kurzy?

Rekvalifikační kurzy může pořádat každý, kdo má akreditaci vzdělávacího programu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nebo od jiného akreditačního orgánu. Akreditace je udělována na základě žádosti a splnění stanovených podmínek. Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny různými firmami a organizacemi v různých oborech a regionech. Přehled společností, kteří mají platnou akreditaci, najdete v seznamu akreditací.

Jak dlouho trvá rekvalifikační kurz?

Délka rekvalifikačního kurzu závisí na typu a obsahu vzdělávacího programu, který absolvujete. Obvykle trvá rekvalifikace 2 až 3 měsíce, ale některé kurzy mohou být i delší. Rekvalifikační kurz musí být zahájen v době platnosti akreditace, která je udělována na dobu 3 let.

Jak probíhá rekvalifikační kurz?

Průběh rekvalifikačního kurzu se může lišit podle typu a obsahu vzdělávacího programu, který absolvujete. Obecně platí, že rekvalifikační kurz zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, která probíhá podle učebního plánu a osnovy. Rekvalifikační kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která může být dle zákona o zaměstnanosti, dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání nebo dle zvláštního právního předpisu. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci.

Výpis termínů

Celkem 10 terminů