Akreditace Středisko vzdělávání s.r.o.


Název: Středisko vzdělávání s.r.o.

Sídlo: Česká 1432 / 36, Ostrava, Zábřeh, 70030

IČO: 26829592

Email: info@vsostrava.com

předáno MPSV