Akreditace Středisko vzdělávání s.r.o.


1. Název: Středisko vzdělávání s.r.o.

2. Název: Středisko vzdělávání, s.r.o.

1. Sídlo: Česká, Ostrava, 70030

2. Sídlo: Řecká 1472/4, Ostrava - Poruba, 708 00

IČO: 26829592

Email: info@vsostrava.com

předáno MPSV