Akreditace programu instruktor vodní turistiky


Výsledky: 1 z 2 všech výpisů (Pro další výpis scrolujte stránku níž).

Program: instruktor vodní turistiky

Typ: čistá akreditace

Obor: neuveden

Úroveň: neuvedena

Kód OV: neuveden

(Kód): neuveden

Od: neuvedena

Bez vzděl.: neuvedena

S min. SŠ.: neuvedena

Požadavek: neuveden

Další zdr.: narodnikvalifikace.cz

Výsledky: 2 z 2 všech výpisů (Pro další výpis scrolujte stránku níž).

Program: Instruktor vodní turistiky

Typ: profesní akreditace

Obor: Vodní sporty

Úroveň: 4

Kód OV: 74-026-M

(Kód): neuveden

Od: 15. 10. 2020

Bez vzděl.: 150 hodin

S min. SŠ.: neuvedena

Požadavek: "Umět plavat; minimálně zdravotnický kurz zaměřený na poskytování první pomoci v minimální délce trvání 40 hodin, např. „Zdravotník zotavovacích akcí“. Zdravotní způsobilost (lékařské potvrzení). Dále čestné prohlášení účastníka, že netrpí žádnou vážnou duševní nebo jinou vážnou nemocí (např. úporné bolesti hlavy, závratě, cévní mozková příhoda, bušení srdce, bolesti na prsou, poruchy srdečního rytmu, angina pectoris, infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, srdeční vady, jiné nemoci srdce a cév, embólie, trombóza či jiné nervové nemoci, duševní nemoci, epilepsie, záchvatovité stavy, nemoci pohybového aparátu). Dále čestné prohlášení účastníka se seznamem splutých různých úseků vodních toků v délce minimálně 150 km za poslední 2 roky s obtížností minimálně WW III."