1. asistent pedagoga

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: neuvedena

Praktický: neuveden

Teoretický: neuveden

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden

2. Pečovatel/ka

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: 769

Praktický: neuveden

Teoretický: neuveden

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden

3. Pečovatel/ka

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: 769

Praktický: neuveden

Teoretický: neuveden

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden