Akreditace MSMT-35921/2016-1/807


Firma: bfz o.p.s.

CJ: MSMT-35921/2016-1/807

Od: 22.2.2017

Do: 22.2.2020

1. Bourání masa

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 29-021-H

Klasifikace: 541

Kvali. úroveň: 3

Praktický: 64 hodin

Teoretický: 36 hodin

Distanční: neuveden

2. Ošetření jatečně opr...

Typ kvalifikace: profesní

Praktický: 60 hodin

Teoretický: 40 hodin

Distanční: neuveden

3. Porážka a konečná úp...

Typ kvalifikace: profesní

Praktický: 64 hodin

Teoretický: 36 hodin

Distanční: neuveden

4. Výroba masných výrob...

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 29-023-H

Klasifikace: 541

Kvali. úroveň: 3

Praktický: 100 hodin

Teoretický: 50 hodin

Distanční: neuveden