Firma: Akademie vzdělávání online s.r.o.

CJ: MSMT-36868/2018-1/472

Od: 1.3.2019

Do: 1.3.2022

1. Administrátor a koor...

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 66-037-M

Kvali. úroveň: 4

Praktický: 38 hodin

Teoretický: 82 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden

2. Specialista marketingu

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 66-021-N

Klasifikace: 342

Kvali. úroveň: 5

Praktický: 31 hodin

Teoretický: 69 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden