Firma: AGENTURA TIS, společnost s r.o.

CJ: 34 050/99-26/1/392

Od: 12. listopadu 1999

Do: 12. listopadu 2002

1. likvidátor obchod.sp...

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: neuvedena

Praktický: neuveden

Teoretický: neuveden

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden

2. správce konkursní podstaty

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: neuvedena

Praktický: neuveden

Teoretický: neuveden

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden