Firma: Agentura Klíč

CJ: 20 176/93-34/283

Od: 1.1.1993

Do: 1.1.1996

1. sociální pracovník

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: neuvedena

Praktický: neuveden

Teoretický: neuveden

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden