Firma: Agentura Impuls, obecně prospěšná společnost

CJ: 2 876/08-20/97

Od: 14.4.2008

Do: 14.4.2011

1. Projektový manažer

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: 345

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden

Rozsah výuky: 160 hodin