Akreditace MSMT-22228/2014-1/613


Firma: Advey services s.r.o.

CJ: MSMT-22228/2014-1/613

Od: 21. října 2014

Do: 21. října 2017

1. Pokladní

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 66-001-H

Klasifikace: 342

Kvali. úroveň: 3

Rozsah praxe: 60 hodin

Rozsah teorie: 40 hodin

2. Prodavač

Typ kvalifikace: profesní

Klasifikace: 812

Rozsah praxe: 120 hodin

Rozsah teorie: 80 hodin