Akreditace MSMT-30047/2014-1/831


Firma: Advey services s.r.o.

CJ: MSMT-30047/2014-1/831

Od: 16. září 2014

Do: 16. září 2017

1. Manažer projektu

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 63-007-R

Klasifikace: 345

Kvali. úroveň: 6

Rozsah praxe: neuveden

Rozsah teorie: 150 hodin