Firma: Advance Haelthcare Management Institute s.r.o.

CJ: MSMT-15439/2021-4

Od: 26.8.2021

Do: 26.8.2024

1. Manažer

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: 345

Praktický: neuveden

Teoretický: 336 hodin

Distanční: neuveden